Stenografický zápis 10. schůze, 19. června 2014


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


108. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Fiedler
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Vácha
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec František Vácha
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


92. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /sněmovní tisk 147/

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec František Vácha
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Marie Pěnčíková
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


113. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 974/

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda PSP Petr Gazdík


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014 /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Fischerová


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012 /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec René Číp


90. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 /sněmovní tisk 130/

Poslanec Martin Komárek
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Martin Komárek


91. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2013 /sněmovní tisk 131/

Poslanec Martin Komárek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Komárek


96. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013 /sněmovní tisk 151/

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Horáček
Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová
Poslanec Václav Horáček


97. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013 /sněmovní tisk 152/

Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Josef Uhlík


98. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 158/

Poslanec Jan Birke


99. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013 /sněmovní tisk 163/

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek


109. Ústní interpelace

Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kořenek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Radim Holeček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Vojtěch Adam
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Vojtěch Adam
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Petr Adam
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Josef Zahradníček
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Daniel Korte
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Daniel Korte
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Radek Vondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Radek Vondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Bezecný
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP