Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. června 2014
Přítomno: 172 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Adam - karta číslo 1.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adamec - pracovní důvody, pan poslanec Bezecný od 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Blažek od 13. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel od 14.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Horáček od 14 hodin - bez udání důvodu, pan poslanec Korte do 13. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Koskuba do 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, paní poslankyně Lorencová 14 až 19.05 - rodinné důvody, paní poslankyně Nováková - pracovní důvody, pan poslanec Novotný - pracovní důvody, pan poslanec Pflégr 14.00 až 17.00 - pracovní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - zahraniční cesta, pan poslanec Štětina do 13. hodiny z pracovních důvodů a od 14.30 z osobních důvodů, pan poslanec Tureček - pracovní důvody, pan poslanec Zemánek od 10. hodiny z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Brabec - zahraniční cesta, pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Herman do 11. hodiny - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, paní ministryně Jourová do 16. hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Prachař z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek z dopoledního jednání a od 17. hodiny z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Upozorňuji vás, že dnešní jednání zahájíme bodem 108, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, a poté bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 107, což je doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014. Dále bychom projednávali body z bloku smlouvy ve druhém a v prvním čtení, odpoledne bod 109, což jsou ústní interpelace.

Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Pan poslanec Pilný se omlouvá z jednání od 9 do 10 hodin a od 13 do 17 hodin.

Paní poslankyně Konečná - karta číslo 3.

Než přistoupíme k interpelacím, mám zde několik přihlášek k pořadu schůze. Přednostní právo jsem viděl u pana poslance a předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych si vás dovolil požádat o pevné zařazení sněmovních tisků 82, 175 a 149, což je dětská skupina, důchodové pojištění a provádění sociálního zabezpečení, druhé čtení, na zítřek jako první body po již pevně zařazených, a třetí čtení tisků 82, 100 a 175, což je dětská skupina, úrazové pojištění a důchodové pojištění, na příští středu, třetí čtení, jako první body dopoledne po již pevně zařazených.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pak zde mám přihlášku pana poslance Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré čtvrteční dopoledne, vážené kolegyně a kolegové, i ode mne. Obracím se na vás s prosbou, kterou tlumočím od pana ministra dopravy Antonína Prachaře, a ten prosí - nebo my prosíme o pevné zařazení bodu 16 této schůze, je to sněmovní tisk 201, novela zákona o dráhách. Prosíme pevně zařadit dnes dopoledne jako první hned po již pevně zařazeném bodu číslo 107. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Dámy a pánové, chtěl bych požádat o vyřazení bodu číslo 107, doporučení Rady k národnímu programu reforem, jelikož pan eurokomisař Füle je z naléhavých důvodů mimo Českou republiku. Měl být hlavním spíkrem, tudíž tento bod bez něho v podstatě nemůžeme probírat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zaznamenal jsem návrh na vyřazení bodu 107. Ještě pan poslanec Koubek se hlásil písemně.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Prosil bych o pevné zařazení dvou bodů, a to sněmovního tisku 164, který předkládá Zastupitelstvo hlavního města Prahy, a sněmovního tisku 115, kde je také předkladatelem Zastupitelstvo hlavního města Prahy, a to na příští středu, 18 června, jako první dva body odpoledního jednání od půl třetí, a to v pořadí sněmovní tisk 164 a poté hned navazující sněmovní tisk 115.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, bylo to dopoledne, nebo odpoledne?

 

Poslanec Jiří Koubek: Odpoledne od půl třetí první dva body.

A potom bych ještě poprosil - včera jsme tady projednávali senátní návrh zákona o hmotné nouzi. Máme tady dva a nedošlo na sněmovní tisk 156. Po dohodě s panem senátorem bychom prosili o zařazení na příští středu dopoledne po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Příští středu dopoledne - můžu poprosit ještě jednou číslo tisku nebo bodu?

 

Poslanec Jiří Koubek: Určitě. Je to sněmovní tisk 156. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tisk 156. Jenom pane poslanče, u toho vašeho prvního návrhu, který se týká středy odpoledne, tak vás upozorňuji, že tam jsou již pevně zařazeny tři body, které se týkají, řekněme, Ministerstva obrany. Takže pokud byste souhlasil, tak by to byly body čtyři a pět, bylo by to za body 93, 94, 95, tak bychom zařadili, pokud s tím Sněmovna bude souhlasit, ty vaše body. Děkuji.

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy nebo s vystoupením k pořadu schůze? Pokud tomu tak není přistoupíme tedy k hlasování.

 

Pan poslanec Sklenák navrhoval tisky 82, 175 a 149 zařadit na pátek jako první bod po pevně zařazených bodech, což by znamenalo v této fázi jako body sedm, osm a devět. To bychom asi odhlasovali teď.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Sklenáka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 46. Přihlášeno je 125, pro 115, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP