(10.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo.Vážené dámy, vážení pánové, já si velice vážím slov pana premiéra Sobotky s tím, že se toho případu sám ujme a že Poslanecké sněmovně předloží nějakou svoji zprávu, a to skutečně myslím tak, že si toho vážím upřímně. Nicméně byl bych velice rád, kdyby ta zpráva nebyl nějaký historický exkurz, který nám tady sliboval, což samozřejmě možná v pár větách zmíněno být může, ale kdyby se ta zpráva spíše zaměřovala na návrhy řešení a na to, jakým způsobem budeme dále postupovat. Možná že by byly zajímavé i nějaké termíny, do kdy jednotlivé kroky chceme udělat.

Ještě jednou děkuji panu premiérovi za to, že se osobně ujme tohoto případu, a skutečně bych byl velice rád, kdyby těžiště té zprávy spočívalo v návrzích řešení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného, pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl velmi poděkovat panu premiérovi, že si ten případ vezme za svůj, protože je složité se obracet na pět ministrů, kteří s tím každý dílem má nějakou souvislosti a je to v jeho kompetenci, a zároveň aby se podíval, pokud pan premiér se tomu bude věnovat, i na svého kolegu ve vládě pana ministra Dienstbiera, který se veřejně od celé té záležitosti distancoval. A jenom cituji, co uvedl a je to možné sehnat na internetu: "Nejsem jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu oprávněn vyvíjet jakoukoliv aktivitu k ovlivňování případu v jurisdikci jiného státu." Já si tedy myslím, že především nad tím vším je zájem české vlády, aby obhajovala zájmy občanů v celé ČR a využívala k tomu nejenom odvolání se na to, že zákony v jiné zemi jsou takové a my je musíme respektovat, jak jsem se tady dozvěděl od pana kolegy Zlatušky. To je, myslím si, opravdu velmi málo.

Já bych si moc přál, když se k tomuto případu pan premiér přihlásil, aby poslanci napříč politickým spektrem podpořili usnesení, které uloží panu premiérovi, aby nám v rámci té informace také poskytl jasné kroky, které vláda nebo premiér učiní v tom, aby byly děti navráceny do ČR v co možná nejkratším termínu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Chalánková, poté paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: V podstatě mí předřečníci už řekli hodně věcí za mě. Chtěla jsem reagovat na pana poslance Zlatušku. Znovu opakuji, že se skutečně jedná o typický střet jurisdikcí a česká (norská) rozhodnutí Česká republika a české soudy nikdy neuznaly. To už jsem řekla hned v úvodu své řeči.

Děkuji panu premiérovi a rovněž také já jsem chtěla požádat, abychom se zabývali především tím, jak co nejrychleji rodičům a dětem pomůžeme, takže především popsat ty kroky a učinit ty kroky, které tento případ co nejrychleji vyřeší, protože tady skutečně jde o čas. O legislativě sociálně-právní ochrany dětí není asi místo v současné chvíli tady dlouze hovořit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, a prosím nyní k mikrofonu paní poslankyni Němcovou.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, paní řídící schůze. Já jsem chtěla reagovat na pana poslance Zlatušku, který tady ale není, nicméně vy ostatní tady jste. On říkal, že v takových případech je dobré důvěřovat soudům a počkat, včetně nás, včetně ministrů, až jak si s tím soudy poradí, a že tedy ten emocionální náboj, který do toho vkládáme, je z jeho pohledu asi nemístný, protože přeci jenom soudy jsou ty, které v takovýchto věcech mají rozhodnout, a my ať už jsme rodiče, nebo nejsme rodiče, tak máme s klidnou hlavou a bez jakéhokoliv emocionálního náboje si na to počkat.

A já chci říct jednu svou zkušenost, kterou mám také se soudy, a odmítám tuto tezi, že prostě soudy jsou ty, které naprosto a ve všech případech jsou neomylné a vždycky to za nás lépe vyřeší. Zkušenost je z doby asi už před deseti lety, kdy já jsem podávala jednu z interpelací. Týkala se k smrti utýrané čtyřleté holčičky druhem její matky a české soudy si tento případ pinkaly devět let mezi sebou, přičemž měly všechny důkazy o tom, jak brutálním způsobem to čtyřleté dítě bylo utýráno a umučeno k smrti, všechny důkazy měly, a po formální stránce je mezi sebou předávaly devět let. Až po zásahu interpelace, která tady byla, potom k nějakému řešení a odsouzení tohoto brutálního vraha dítěte došlo.

Takže promiňte, ten emocionální náboj si myslím, že má každý, kdo je matkou nebo otcem, nebo ani není matkou a otcem, jenom prostě ví, že děti jsou bytosti, které mají být chráněny, a že práva matek a otců jsou práva, která mají mít zvláštní zřetel. Ten je nutný, ten je nezbytný, bez tohoto emocionálního zájmu prostě nemůžeme technokraticky se dívat na vztahy mezi lidmi, a na vztahy v rodinách zvláště.

A na tu další poznámku pana poslance Zlatušky o tom, že možná by bylo dobré převzít nějaké standardy sociální ochrany dětí, možná i z Norska a já nevím, odkud všude, tak já jenom doufám, že to nebudou standardy, které povedou k tomu, že naše děti budou dány do převýchovy do rodiny Zlatuškových. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Další přihlášenou je paní ministryně Marksová a poté pan profesor Zlatuška. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já jsem jenom chtěla říct jednu dodatečnou informaci, kterou jsem zapomněla, a to že už šel dopis veřejné ochránkyně práv na norskou ochránkyni práv dětí právě s tím dotazem, proč sourozenci zůstávají stále rozděleni a jak, nebo jestli vůbec se tou rodinou pracuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedající, jenom kdybyste mohla paní kolegyni Němcové říct, že já jsem tady požadoval převzetí norských standardů práce o děti, nikoliv standart. Ona mluvila o standartách. To jsou vlajky, pentle. To je to, co se děje tady. Standardy, čili zásady práce, to bylo to, co jsem požadoval, nikoliv mávání národoveckými vlajkami.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už se pan poslanec Zlatuška musí předvádět a je neuvěřitelně sprostý k dámě, která tady velmi korektně vystoupila v reakci na jeho vystoupení. Podívejte se, co dělá teď. Předtím tady řekl moudro, odešel, neposlouchal - a teď tady mistruje. Když znova mluvím k němu, znova neposlouchá. Doufám, že se do této rozpravy už nepřihlásí. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Zlatuška.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Samozřejmě předpokládám, že když mě někdo oslovuje, že to udělá přes paní předsedající a že se to od ní dozvím. To je v pořádku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Do rozpravy se ještě hlásí paní poslankyně Chalánková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP