(10.40 hodin)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Ještě krátce. Doufám, že umožním panu poslanci Zlatuškovi, aby se i seznámil s norským systémem sociálně-právní ochrany dětí, protože ne všechny informace je možné vůbec od těchto orgánů, od právníků a od rodin z Norska získat jednoduše. Určitě umožním takovou možnost a určitě seznámím i tuto Poslaneckou sněmovnu s touto praxí.

Pak v podrobné rozpravě bych ještě ráda načetla návrh na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Nyní se tedy táži paní poslankyně Jitky Chalánkové, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na písemnou interpelaci poslankyně Jitky Chalánkové na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci odebrání a následného rozdělení českých dětí, sourozenců, občanů České republiky, v Norsku, podle sněmovního tisku číslo 187."

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám tady přihlášku pana poslance Bendla, ale chci se zeptat - podrobná rozprava tady není v interpelacích.

 

Poslanec Petr Bendl: Chci podat návrh na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pokud chcete návrh usnesení, prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já již nechci komentovat systém jednání této schůze. (Předsedající se opakovaně snaží řečníka přerušit.) Já mám právo na to tady vystoupit s návrhem usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale nelze dát jiný návrh, než že nesouhlasíte.

 

Poslanec Petr Bendl: Dobře. Já tedy poprosím paní kolegyni, zdali by ten svůj návrh - protože se k tomu celému tady přihlásil pan premiér a řekl, že je připraven se té záležitosti věnovat, myslím si, že by si to zasloužilo usnesení, které požádá pana premiéra, aby informoval Poslaneckou sněmovnu o krocích, které povedou k navrácení dětí České republiky, které učiní česká vláda. Nevím o ničem, co by bránilo přijetí tohoto usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se moc omlouvám, ale museli bychom tedy zařadit nový bod. Nelze to takto udělat, je to po rozpravě. Je mi to líto, ale musím dodržovat jednací řád. Takže návrh usnesení Poslanecké sněmovny zde zazněl a já tedy...

Přednostní právo pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem si otevřel jednací řád - § 112 Písemné interpelace - a chtěl bych vědět, z kterého odstavce jste dovodila vy nebo organizační nebo někdo, že nelze podat návrh usnesení. Já jsem to tam nedovodil, takže bych poprosil o odpověď, na základě kterého odstavce či které věty tento výklad (nesrozumitelné). Neříkám, že nemáte pravdu, jenom jsem to skutečně nedovodil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Je to odstavec 5: Na návrh interpelujícího poslance může Sněmovna v odpovědi na interpelaci přijmout souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko usnesení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ale není tady napsané, že může přijmout JEN souhlasné nebo nesouhlasné. Není tam napsané, že nemůže přijmout nic jiného. Nic takového tam není. Myslím, že to je extenzivní výklad. Myslím, že to není zakázáno. Nepíše se o tom, že to může být pouze a jen. Já se skutečně domnívám, že návrh usnesení může padnout a o něm se může hlasovat a Sněmovna se může sama rozhodnout, zda to navržené usnesení podpoří, nebo nepodpoří. (Hlasy z lavic ČSSD: Ano. Má pravdu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: (Po krátké odmlce.) Požádám tedy paní poslankyni Chalánkovou, zda může svůj návrh usnesení rozšířit o uvedené. (Hlasy z lavic napravo: Ne!).

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já to mileráda učiním, ale myslím si, že návrh na usnesení zazněl. (Konzultace mimo mikrofon.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já v tuto chvíli tedy nechám hlasovat o návrhu paní poslankyně Chalánkové...

Prosím, pane poslanče Stanjuro, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že mi nemusíte odpovídat, když položím otázku, že vy jste za tím řídicím pultem a já ne.

V případě, pokud budete pokračovat tak, že neumožníte mému kolegovi panu poslanci Bendlovi přednést návrh usnesení a následně o něm hlasovat, tak dávám námitku proti vašemu postupu a proti způsobu, jakým řídíte tento úsek naší schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám. Tento bod přerušuji na deset minut a prosím legislativní odbor, aby přišel k poradě.

 

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP