(Jednání pokračovalo v 10.55 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Prosím, abyste zaujali svá místa. Děkuji.

Prosím pana poslance Stanjuru, zda by přišel k řečnickému pultíku a zopakoval svoji námitku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní místopředsedkyně, já se většinou nenechávám vyvolávat. Já přesně nevím, co po mně chcete. Já jsem námitku přednesl, byla to námitka proti tomu, jak řídíte schůzi, ale byl bych rád za vysvětlení situace, ať je jakékoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě. Já se jenom ptám, protože vy jste řekl, že pokud nedám hlasovat o návrhu pana poslance Bendla, vznášíte námitku. Tak já se jenom táži, v čem spočívá vaše námitka. Konkrétní znění té námitky, abychom mohli pokračovat v jednání.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem to řekl jinak, to za prvé. A za druhé nevím, co uděláte. Já mám námitku proti řízení schůze a vy pak řeknete já to neudělám, nebo udělám. Teď úplně přesně nevím. Vy jste si vzala deset minut přestávku na poradu, předpokládal jsem, že nás seznámíte s výsledkem porady s legislativou, a na základě toho -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě seznámím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já bych o to poprosil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, já jsem se s legislativou radila a bylo by to poprvé v parlamentní historii v České republice, kdy by při těchto interpelacích padl jiný návrh usnesení, než je souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko toho, kdo interpeluje. Byl by to precedens, který do této doby neproběhl. To je výklad legislativního a organizačního odboru.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se - to není výklad, to je informace. Myslím, že nic nebrání tomu, aby pan poslanec Bendl byl první, kdo to přednese, a vy jste byla u toho v okamžiku jako řídící schůze a spolu vytvoříte nový precedens. Děkuji. (Potlesk - smích poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já tedy nechám hlasovat o vaší námitce k mému řízení schůze, je-li tomu tak, jestli na tom trváte... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám pocit, že buď se neslyšíme, nebo si nerozumíme. Vy jste řekla, že se to zatím nikdy nestalo. Nemám důvod této informaci nevěřit, nejsem tady tak dlouho. A pokud mě někdo označuje za matadora, tak jsem tady přibližně čtyři roky a určitě jsou tady kolegyně a kolegové, kteří jsou zkušenější a jsou v Poslanecké sněmovně déle než já.

Já jsem ten souboj absolvoval několikrát, že něco bylo poprvé. Také jsme před třemi lety zavedli poprvé, že vidíme, kdo je přihlášen do rozpravy. Do té doby to tady nikdy nebylo. A bylo to poprvé, a když jsem to poprvé navrhl, tak se říkalo, to ne, to není politická vůle apod.

Bohužel jsem neprosadil, a to bylo naposledy, že se každý den podepisujeme zbytečně do papírů, které tady leží, přitom tady hlasujeme a všichni vědí, jestli jsme u hlasování byli, nebo nebyli. Ale tam u stolku máme zaměstnance, máme tam každý den listinu a chodíme se tam podepisovat. Když jsem navrhoval zrušení, tak argument byl: No to nemůžeme zrušit, protože se to děje vždycky.

Já tedy nevím, jestli nemůžeme občas něco změnit, když to má hlavu a patu.

Já jsem chtěl slyšet, který paragraf či která věta zakazuje. Ne jestli se to už použilo, nebo se to už stalo. Já si také nepamatuji, že by se to stalo, takže já nerozporuji tyto informace. Ale chtěl bych slyšet od legislativy - neříkám, že to musíte říkat vy - proč to nejde. Který paragraf a která věta říká, že poslanec nemůže podat návrh usnesení u písemných interpelací, a ne informaci, že se to ještě nestalo, to jsme ve shodě.

A v případě, že dostanu ten argument, tak se podívám do jednacího řádu a v případě, že to bude v pořádku, uznám to. A pokud budu mít pocit jiný, pak dám námitku proti tomu, jak řídíte schůzi. To není námitka proti řízení schůze, ale proti tomu, že nechcete umožnit panu poslanci Bendlovi uplatnit svoje ústavní právo, podat návrh na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já jen dodržuji jednací řád.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k interpelaci paní Jitky Chalánkové. Zahajuji o tomto hlasování... (Hlasy z pléna: Pan poslanec Stanjura vznesl námitku.) Pan Stanjura, pan poslanec, námitku nevznesl... (Žádost z pléna na odhlášení.)

Ano, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami.

Prosím, paní poslankyně Chalánková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vzhledem k tomu, že je 11 hodin, tak se domnívám, že tento bod by se měl projednávat na další schůzi. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP