(11.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž končím obecnou rozpravu a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych rekapituloval diskusi. Je tedy paradoxní, že vystupovali čtyři kolegové ve vystoupeních a dva s technickými připomínkami, ale ani jedna nesouvisela s meritem věci, kterou projednáváme, to znamená s tiskem 201, ale s jednacím řádem a způsobem jednání jednotlivých legislativních návrhů.

Jinak mi dovolte, abych ještě na základě dohody s panem ministrem navrhl Sněmovně na základě toho, co proběhlo, veto na projednání podle devadesátky, navrhl zkrácení lhůty na projednání ve výborech na pět dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Závěrečné slovo pana ministra. (Hlásí se Miroslav Kalousek.) Přednostní právo, nebo faktická? (Přednostní právo.) Tak prosím s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Abyste věděli, že jsme rozumní a vstřícní, zkusme se navzájem pochopit a třeba některé věci budou procházet.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k řečnickému pultíku pana ministra se závěrečným slovem.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já skutečně vítám vyjádření pana předsedy poslaneckého klubu Kalouska, že budeme spolu jednat a budeme se snažit hledat cestu, jak problémy, které v dnešním právním řádu máme a které vyplynuly ať už z rozpuštění Poslanecké sněmovny v minulém období předčasnými volbami, anebo z jakýchkoliv jiných, a nechci tady sahat do svědomí, kdo co měl udělat.

Já jsem samozřejmě připravený pro jakoukoliv diskusi. Já jsem jenom chtěl přednést návrh v prvním čtení z toho důvodu, abychom zabránili případným sankcím a vylepšili pověst České republiky v Evropské unii. A myslím si, že transpozice směrnic Evropské unie do českého právního řádu není šrot.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, ptám se, zda má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 55, do kterého je přihlášeno 150 poslanců, kdy pro je 122, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty projednávání ve výborech na pět dní.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 56, do kterého je přihlášeno 151 poslanců, kdy pro je 123, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tento návrh byl tedy přikázán k projednání hospodářskému výboru a doba projednávání ve výborech byla zkrácena na pět dní. Tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

A nyní přistoupíme k projednávání bodu

49.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady
o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost
/sněmovní tisk 162-E/

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj výboru pro evropské záležitosti poslanec Lubomír Toufar. Táži se, zda paní ministryně má zájem o vystoupení, nebo počká potom do rozpravy. (Ministryně: Do rozpravy.) Dobrá. A táži se zpravodaje výboru, zda má zájem nyní vystoupit, nebo se přihlásí v rozpravě. (Zpravodaj: V rozpravě.) Dobrá.

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno ve čtvrtek 15. května na 8. schůzi Poslanecké sněmovny do doby přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Připomínám, že vláda předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109i písmena f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu tak, aby umožnila jeho včasné projednání. Předseda Poslanecké sněmovny přikázal svým rozhodnutím číslo 15 ze dne 2. dubna 2014 tento návrh k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu k tomu lhůtu do 29. dubna 2014. Výbor návrh projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 162-E/1.

Rozprava na 8. schůzi Poslanecké sněmovny nebyla ukončena. Budeme tedy v rozpravě pokračovat. O slovo se přihlásila paní ministryně, poté pan zpravodaj a poté pan poslanec Stanjura. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já v podstatě jenom stručně řeknu, že se jedná o formální schválení institutu, který již existuje. Jedná se o takzvaný Tripartitní sociální summit, což je orgán, který už funguje. Jedná se zejména o dialog mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na evropské úrovni a zároveň mezi Komisí a Radou. Proč je toto rozhodnutí předkládáno Poslanecké sněmovně, vyplývá, jak už bylo přečteno, z jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jedná se o záležitost víceméně technickou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku pana poslance Toufara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Toufar: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tady chtěl reagovat na připomínky kolegy Stanjury, který v rozpravě na minulé schůzi v podstatě měl dotaz, proč Česká republika měla výhradu k tomuto bodu. Chtěl bych říct, že v podstatě bez souhlasu této Sněmovny se nemůže přihlásit k těm 24 státům, jak tomu bylo na půdě Evropské unie.

Další dotaz byl, zda se někdo zúčastnil a co se projednávalo. K tomu bych chtěl říci, že v podstatě je dáno, kdo je účastníkem této trojstranné schůzky, čili mohu konstatovat, že za Českou republiku se jednání nikdo nezúčastnil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jsem tedy velmi zklamán vystoupením paní ministryně. Vzpomeňme si, jak to bylo na minulé schůzi. Seděl tady tehdy univerzální ministr, ve skutečnosti ministr životního prostředí.

Já jsem položil ne dva, ale čtyři konkrétní dotazy. Očekával jsem, že... (Ministryně protestuje ze svého místa u stolku zpravodajů.) Vy už jste ale vystoupila, paní ministryně, v rozpravě. Takže jsem očekával, že ve svém úvodním vystoupení odpovíte, a už bych za ten mikrofon nemusel chodit. Ta odpověď, kterou se za vás pokusil zprostředkovat pan zpravodaj... Já jsem se ptal, na dva roky, kdo tam byl, jaké byly závěry, jak je použijeme, k čemu je to vlastně dobré a proč máme výhradu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP