(11.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A vy jste mi na otázku, proč máme výhradu, odpověděl: Sněmovna to musí schválit, abychom byli u těch ostatních dvaceti čtyř. To se nezlobte, to je odpověď na úplně jinou otázku. Já jsem se neptal, proč to máme schválit. Já jsem se ptal, proč máme výhradu, proč jsme získali tak málo spojenců pro tu výhradu, co si o tom myslí hlavní, mainstreamový proud, že chceme být v jádru Evropské unie, těch spojenců je tam velmi málo, tak jestli nás to neohrozí v té vámi deklarované snaze být součástí hlavního evropského proudu. Takhle ty otázky zazněly, pokud jste chtěli přesně, tak jsou určitě ve stenozáznamu. A předpokládal jsem, že aparát Ministerstva práce a sociálních věcí ty odpovědi připraví, protože logicky to paní ministryně nemůže vědět z hlavy, kdo kdy kde cestoval. Ale mohli bychom vědět, k čemu je to vlastně dobré, jaké závěry - nebude to jenom jako že tam jsme, možná něco platíme, možná je tam nějaký roční příspěvek, nebo není, nikdo tam nejezdí a je to tak důležité, že o tom musíme hlasovat. Tomu já fakt nerozumím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, já tedy budu reagovat podrobně na ty otázky kolegy Stanjury, pana poslance Stanjury. Ta parlamentní výhrada, kterou uplatňuje Česká republika, to je formální záležitost. Opět se právě vrátíme k tomu, že my to takto máme prostě předepsáno v jednacím řádu Sněmovny. Není to výhrada k obsahu té záležitosti.

Co se týče české účasti, tak to, jak je to tam nastaveno - kde vlastně zástupci za Evropskou radu jsou vždycky země, která v tu chvíli předsedá, plus zástupci ze zemí ze dvou dalších následujících předsednictví. To nám tedy říká, že za Českou republiku jsme se zúčastnili naposled v roce 2009. Jinak ty summity probíhají vždy před jarním a podzimním zasedáním Evropské rady. A jak jsem zase uvedla, tam jsou zástupci těch evropských svazů jak na straně zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Ale pokud to je nutné, nebo možné, tak se mohou samozřejmě účastnit i ti čeští zástupci těchto svazů.

Jinak bych vás taky chtěla informovat, že Senát Parlamentu ČR již vyjádřil svůj souhlas na schůzi konané dne 23. dubna letošního roku.

Tento orgán, co se týče těch výsledků jednání, tak má doporučující charakter, shromažďuje podněty a dává je dalším orgánům Evropské unie. V podstatě je to evropská tripartita.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To se tedy úředníci moc nepředvedli v té odpovědi. Je to takové, jaké to je. Byli jsme tam naposled v roce 2009. Já jsem tedy pochopil, že to je úplně k ničemu, kdybych měl vycházet z toho, co jste dneska řekla. Jezdí tam někdo za Evropu, za zaměstnavatele. Tak dobře. O čem jsme tam jednali v roce 2009, když jsme předsedali Evropské unii, aspoň to by nám mohli říct úředníci MPSV, abychom věděli, jestli to má smysl. Informace, že to ratifikoval, nebo schválil Senát... Včera jsme zrovna odkládali smlouvu česko-slovenskou, která v Senátu už dávno prošla, a bylo to bez problémů, řekli jsme, že k tomu potřebujeme čas, další informace, projednávání té smlouvy jsme včera přerušili, vrátíme se k ní nejdříve na příští schůzi. A nic se nestalo.

To není výtka vůči paní ministryni, ale obecně. Myslím si, že jsme jako stát možná i pod tlakem toho Bruselu účastni mnoha mezinárodních, mezistátních, bilaterálních, multilaterálních summitů, jednání, a ten efekt je velmi sporný. A ten dotaz směřoval k tomu, jestli to není jeden z těchto případů. Já bych mohl jmenovat třeba z Ministerstva dopravy tu federaci, kde je oficiálním jazykem - myslím, že na to doplatil generální ředitel Českých drah, který teď jezdil s tím odznakem Severní Koreje, ale je to důsledek toho, že jsme v takové nějaké obskurní mezinárodní organizaci nevím kolik let, určitě ještě z dob komunismu, pořád tam platíme, úřední řečí tam je buď ruština, nebo čínština, nebo něco takového.

Pokud jsou to zbytečné věci, tak se tím vůbec nezabývejme. Pokud tam jsou nějaké konkrétní věci, a chtěl jsem je slyšet, tak jsem se nic nedozvěděl. Kromě toho, že se toho nezúčastňujeme, protože nemůžeme, respektive můžeme v mimořádných případech, jestli jsem dobře pochopil. Tak asi nás to moc nezajímá. Možná že si vy nebo někdo za vládu plánuje, že se toho zúčastní letos. Na jaře to už nestihneme, jestli se to koná dvakrát ročně - tak na podzim. Vím, že nejsme ani předsedající země ani v příštích dvoupůlrocích nebudeme předsedající země, ale ta účast vyloučena není. Případně platí totéž pravidlo i pro ty zaměstnanecké svazy? Někdo z českých zaměstnaneckých svazů nebo někdo z českých odborových svazů se toho účastní, nebo také naposled v roce 2009? A teď si řekněme, pokud tam nemůžeme, jestli nás pravidelně informují předsedající země. To znamená, jestli to už proběhlo letos, pravděpodobně ano, jak jste říkala, před jarním zasedáním, jestli máme k dispozici jako Česká republika výsledky jarního zasedání. Vy jste tak hezky to řekla, ať to nespletu - evropský sociální summit? Tripartitní summit. To zní tak jako opravdu že je to důležitá věc, tak jestli nám někdo řekl, o čem se tam jednalo, jaká jsou ta doporučení, oni nic rozhodnout nemohou, oni jenom doporučují, a jak s těmi doporučeními naložíme v České republice apod. Pokud je to opravdu bezvýznamné, tak se tím nezabývejme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, skutečně jedná se o technickou záležitost, kdy každý členský stát, nebo možná většina států má nějakou tripartitu, na evropské úrovni se tato tripartita schází také, jmenuje se to trošku jinak. A protože Lisabonská smlouva, která platí a která platí i pro Českou republiku, přinesla některé změny v procedurách, tak tato smlouva má jenom napasovat ty změny, řekněme, na ten legislativní rámec, podle kterého se jedná.

Z logiky věc vyplývá, že pokud se této schůzky účastní předsedající země a další dvě země, které budou předsedat v následujícím období, tak si můžeme říct, kdy se za radu této schůzky bude účastnit Česká republika. Dále jsou tam zástupci Komise. Komise zastupuje Evropskou unii jako celek, nikoli jednotlivé státy, čili v tomto případě nemůžeme mluvit, i kdyby tam byl český eurokomisař, o zástupci České republiky.

Co se týče sociálních partnerů, tak ti mají své asociace celoevropské, ale nezastupují stát, ale tyto asociace, jestli to jsou zástupci zaměstnanců či zaměstnavatelů z Finska, Švédska, Velké Británie nebo České republiky - samozřejmě vláda České republiky může zjišťovat, a možná by měla, jestli i zástupci České republiky se v této třetí skupině účastní, ale já předpokládám, že oni tam zastupují profesně své svazy, nikoli jednotlivé členské země, ze kterých tito delegáti pocházejí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně nebo pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, tudíž budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 57, do kterého je přihlášeno 153 poslanců, z čehož je pro 79, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu č. 50, což je

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně
uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013
/sněmovní tisk 74/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP