(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Před zahájením dalšího bodu vám ještě přečtu další omluvu, která mi byla doručena, a to omluva pana poslance Jaroslava Klašky do 13 hodin z dnešního jednání.

 

Dalším bodem, který máme před sebou, je

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé
/sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Byl jsem informován, že místo ministra dopravy bude odůvodňovat smlouvu paní ministryně Helena Válková, jestli tomu správně rozumím. Ještě než vám udělím slovo, požádám pana kolegu Foldynu, aby se připravil se zpravodajskou zprávou. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael je dalším reálným krokem v procesu vytváření společného evropsko-středomořského leteckého prostoru, který je realizován od roku 2005 v souladu s vnější politikou Evropské unie. Základním cílem je snaha o co nejširší zajištění rovných podmínek pro všechny letecké dopravce Evropské unie a partnerských zemí na přepravním trhu. Dohoda přinese více možností zejména pro letecké dopravce a cestující, což přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů mezi členskými státy Evropské unie a Státem Izrael, a to nejen v oblasti civilního letectví.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Žádám pana zpravodaje Jaroslava Foldynu, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Pane předsedající, paní ministryně, páni ministři, kolegové poslanci a poslankyně, zahraniční výbor se na své 9. schůzi 15. dubna 2014 zabýval projednávaným návrhem a výsledkem tohoto projednávání je doporučení Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Konstatuji, že máme před sebou sněmovní tisk 132/1, kterým je usnesení výboru. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 65, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 65, z přítomných 125 pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajovi a končím bod číslo 60.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
/sněmovní tisk 133/ - druhé čtení

Opět místo pana ministra dopravy odůvodní tento vládní návrh paní ministryně Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Kanadou je jedním z konkrétních výsledků naplňování vnější politiky Evropské unie v oblasti letectví směrem ke klíčovým partnerům Evropské unie. Jejím cílem je stanovení jednotných a liberálních pravidel pro realizaci letecké dopravy mezi Evropskou unií a Kanadou. Kromě otevření vzájemných trhů a investičních možností v letecké dopravě jsou v dohodě řešeny další významné oblasti, jako například bezpečnost letectví, řízení letového provozu či ochrana životního prostředí.

Dohoda by měla přispět k dalšímu rozvoji letecké dopravy mezi oběma stranami a její sjednání lze tedy z pohledu České republiky hodnotit jako přínosné. Dovoluji si proto tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní ministryni spravedlnosti za její úvodní slovo a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 133/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Zahraniční výbor se příslušnou dohodou o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kanadou na straně druhé zabýval na 9. schůzi 15. dubna a přijal následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Také nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 66, z přítomných 126 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 61.

 

Nyní se přesuneme do prvních čtení. Jde o bod číslo

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Tímto návrhem jsme se zabývali 15. května na 8. schůzi Poslanecké sněmovny, kde jsme tento bod přerušili v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení Jaroslav Foldyna.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Jaroslav Foldyna. Pane poslanče, mám sice přihlášku paní kolegyně Konečné, ale ta je nepřítomná, takže její přihláška propadá.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že uplynula určitá doba od posledního jednání, sledoval jsem rozhodnutí naší vlády a sledoval jsem vývoj v mezinárodních vztazích, k ničemu novému nedošlo. Jak jsem tady již konstatoval, v roce 2008 bylo přijato usnesení českého parlamentu, které říkalo, že žádný stát Kosovo neexistuje. Jsem rád, že se kolegové v předchozí diskusi odvolávali na usnesení českého parlamentu ve vztahu ke Krymu. Zítra bychom tady mohli projednávat Luhanskou republiku a další republiku. Takže abychom si nepošpinili ruce, doporučuji přerušit a odložit. Nic se nezměnilo. Kosovo neexistuje. Rezoluce 1244 platí a Kosovo je Srbsko, dámy a pánové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP