(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Podoba tohoto koncepčního materiálu bude záležet na aktuální státní energetické koncepci a také na výsledku debaty v Evropské unii o cílech klimatické a energetické politiky. My jsme se rozhodli sjednotit termíny pro přípravu koncepce dalšího rozvoje jaderné energetiky s termínem pro předložení aktualizované státní energetické koncepce, protože to jsou dokumenty, které musí být jednoznačně provázány. Pro oba tyto dokumenty byl stanoven termín posledního prosince letošního roku, předpokládám tedy, že na začátku roku 2015 se vláda oběma těmito koncepcemi bude velmi pečlivě zabývat.

Pokud jde o výrok pana Václava Pačese, který vy jste zde zmiňoval, pokud ho mohu citovat: "Já se domnívám osobně, že pravděpodobně příští rok dojde k rozhodnutí, které případně skutečně povede k vypsání nového tendru." Čili pokud si pozorně poslechnete tuto citaci pana Pačese, který je předsedou Dozorčí rady společnosti ČEZ, tak on řekl: "Já se domnívám osobně, že pravděpodobně příští rok bude přijato rozhodnutí, které případně povede k vypsání nového tendru." Pan Pačes rozhodně nemluvil a ani nemohl mluvit za vládu České republiky. Vláda České republiky nejprve zadala zpracování koncepčních dokumentů, čili nejde o nějaké nahodilé nebo chaotické rozhodování, a pan Pačes pouze vyjádřil domněnku, že příští rok dojde k možnému rozhodování, což koneckonců souvisí s tím, že oba dva koncepční dokumenty by měly být předloženy do konce letošního roku. To znamená nejprve koncepční diskuse, materiály, které předloží Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo financí, a pak teprve rozhodnutí na úrovni vlády, které může směřovat k tomu, jakým způsobem se dál bude v České republice rozvíjet jaderná energetika.

Já teď nechci spekulovat o výsledku tohoto procesu, nechci ho nikterak předjímat. To, co si myslím, že je důležité, abychom nově uchopili a nově odhadli, je otázka potřeby výroby elektrické energie v příštích letech, dostupnosti jednotlivých surovin, které máme pro to, abychom tady v České republice vyráběli elektrickou energii, abychom nově zhodnotili otázky energetické bezpečnosti ve světle toho, co zažíváme v souvislosti s ukrajinskou krizí. A to, co také potřebujeme, je mít signál, jaká vlastně bude dohoda na úrovni Evropské unie o snižování emisí CO2. Potřebujeme uhájit autonomii českého energetického mixu v diskusi, která se povede v Evropské unii, tak, abychom potom následně po Novém roce mohli svobodně rozhodnout o tom, jak vysoký podíl bude mít výroba jádra na českém energetickém mixu. Já jsem přesvědčen o tom, že tam svůj významný podíl mít bude.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím pana poslance Zahradníka o doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane premiére, já jsem se mylně domníval, že vaše odpověď bude ano - ano, ne - ne. To se nestalo. Nám se to už jednou také stalo, že když se vláda odhodlá něco zabít, tak připraví komplexní řešení.

Riskujete mnoho podle mého názoru. Je v sázce energetická bezpečnost, je také v sázce odborná kapacita, která tady je, která je na nejvyšší možné úrovni, potřebná k tak složitému, ale vědecky propracovanému projektu, jako je výstavba jaderné elektrárny. A také podle mého názoru dáváte v sázku něco tak křehkého a citlivého, jako je dosavadní důvěra a vysoký stupeň tolerance občanů České republiky a zejména občanů krajů, na jejichž území se jaderná energetika nachází, vůbec myšlenku jaderné energie. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já jsem přesvědčený o tom, že vláda by měla opravdu říci ano - ano, ne - ne, a ne takto neurčitě kličkovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o doplňující odpověď pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vláda nekličkovala. V okamžiku, kdy se společnost ČEZ zeptala na to, jestli vláda poskytne z prostředků daňových poplatníků záruky za výstavbu nových bloků v Temelíně, tak vláda řekla jasně, že takovéto záruky neposkytne. To nebylo žádné kličkování, to bylo jasné rozhodnutí.

Pak také samozřejmě všichni víme, jak se dnes v Evropě, nejen tady v České republice, ale ve většině evropských zemí, vyplatí či nevyplatí stavět nové energetické zdroje. Téměř nikde se to nevyplatí. Bez veřejné podpory se dnes v Evropě téměř nevyplatí stavět nové energetické zdroje. Čím to bylo způsobeno? Bylo to způsobeno kolapsem obchodování s povolenkami a bylo to způsobeno masivní podporou obnovitelných zdrojů zejména v sousedním Německu. Tyto dva faktory deformovaly trh s elektřinou a vedly k výraznému poklesu cen silové energie, které ale spotřebitelé nepoznali prostě proto, že platí více peněz na veřejnou podporu obnovitelných zdrojů. To je to, co se tady v Evropě stalo, a nemůžeme vidět to, že na začátku tendru tady byly úplně jiné ceny a byla tady úplně jiná návratnost než v okamžiku, kdy se společnost ČEZ rozhodla ten tendr zrušit. To je ekonomická realita, ze které bude muset vláda vycházet i po Novém roce.

Já vás chci ujistit, pane poslanče, že vláda velmi odpovědně bude analyzovat aktuální energetickou situaci a výhled, který nám poskytnou odborníci. Bez této nové analýzy, bez této aktualizace, bez odborných podkladů zde nemohu říci jasně, kolik jaderných bloků kde bude vláda eventuálně podporovat z hlediska jejich další výstavby. Kromě identifikace potřeb výroby elektrické energie potřebujeme také najít nový ekonomický model financování případné výstavby nových bloků v České republice tak, aby to nedopadlo jako u tohoto tendru, který nakonec společnost ČEZ musela zrušit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. S osmou interpelací je připraven pan poslanec Ladislav Velebný, který pana premiéra bude interpelovat ve věci vládnutí této vlády. Snad, pane poslanče, ty dvě minuty budou stačit.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane předsedající, děkuji za slovo.

Vážený pane premiére, je jasné, že vláda, kterou řídíte, musí od počátku pracovat velmi intenzivně a hlavně velmi rychle, protože se domnívám, že jste naši zemi převzal v nedobrém stavu. Přesto se chci zeptat, co jste za ten půlrok udělali a jaké pozitivní změny jste připravili v rámci řádného chodu našeho státu a tolik potřebné stability ve všech oblastech, např. v boji s nezaměstnaností. Moje druhá otázka na vás: Co pokládáte jako předseda vlády za nejdůležitější a nejpotřebnější v nejbližší době na vládní úrovni projednat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana premiéra o odpověď, co považuje za nejdůležitější.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, čtyři měsíce, a je to skutečně velké množství věcí, které se vládě prozatím podařilo rozhodnout, zčásti vyřešit, například ve formě návrhů zákonů, které už teď tady leží v Poslanecké sněmovně a budou Sněmovnou projednávány.

Já bych chtěl zmínit pár věcí, které pokládám skutečně za významné. Za prvé, vláda velmi důrazně obnovila sociální dialog v naší zemi. Snažíme se, aby všechna závažná koncepční rozhodnutí nebyla činěna jenom úzce koaličními stranami, které tvoří vládu, ale aby byla předjednávána se sociálními partnery, to znamená s odbory a se zaměstnavateli. Tripartita se schází každý měsíc od okamžiku vzniku nové vlády a skutečně řadu hodin projednáváme záměry jednotlivých ministrů a jednotlivých ministerstev.

Přijali jsme některé legislativní změny. Teď tady v Poslanecké sněmovně je například novela zákona o důchodovém pojištění, která mění systém valorizace penzí tak, aby důchodci měli šanci na plnou kompenzaci inflace.

Schválili jsme návrh zákona, kterým se navyšují platby za státní pojištěnce. Já děkuji Poslanecké sněmovně, že umožnila ve zrychleném režimu tento zákon schválit tak, aby bylo možné kompenzovat nemocnicím výpadek příjmů, který byl způsoben tím, že Ústavní soud zrušil poplatky za pobyt v nemocnici.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží stabilizovat úřady práce a obrátit je znovu k jejich hlavní činnosti, to znamená aktivní politice zaměstnanosti.

Současně další důležitý úkol pro ministerstvo, na kterém tento úřad pracuje, je zamezit zneužívání sociálních dávek, zejména pokud jde o dávky určené na bydlení. V minulých letech, tak jak se nezvládl převod kompetencí na úřady práce z obcí, tak se tady rozbujelo podnikání se sociálními ubytovnami a tomu je potřeba učinit přítrž. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP