(12.30 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Proto poslanci hnutí Úsvit přímé demokracie přicházejí s pozměňovacím návrhem, který omezí věk v dětské skupině. Dítě by mohlo být v dětské skupině pouze od jednoho do čtyř let a pak by až do začátku nástupu do základní školy navštěvovalo mateřskou školu, která je na tento vstup kvalitně připraví. Tento pozměňovací návrh byl vložen do systému jako sněmovní dokument 916 a já se k němu přihlásím v podrobné debatě.

Žádám tímto ostatní poslankyně a poslance o podporu a schválení našeho pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a zároveň žádám vládu o urychlené komplexní řešení této otázky tak, aby přijala efektivní opatření a umožnila rozšíření veřejné sítě předškolních zařízení péče o děti, a tak umožnila a zajistila rodinám kvalitní a odbornou péči o jejich děti v předškolním věku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní prosím pana poslance Adolfa Beznosku, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Kolegyně, kolegové, nebudu to opravdu zdržovat, protože už v prvním čtení jsme si řekli mnohé. Na výboru pro sociální politiku ta debata trvala asi tři hodiny, pokud si dobře pamatuji, tak jenom takové zřetelné stanovisko, jak se na to dívá Občanská demokratická strana.

Jednak hledáme legislativní rámec pro něco, co v podstatě u nás již existuje. Není to nic nového a já si myslím, že obava o tom, že se budou rušit mateřské školky, je opravdu lichá. Je to jenom komplementární nástroj předškolního vzdělávání. Je to rozšíření variability, flexibility pro rodiče, ať se rozhodnou, jakou představu mají o cestě svého dítěte v předškolním věku, a já si myslím, že ten zákon je připraven v zásadě velmi dobře. Umožní totiž i rodičům, zejména maminkám, třeba i časnější návrat do práce. Individuální volbu pro děti, které trpí různými specifickými chorobami. Některé děti jsou velmi obtížně vzdělavatelné v standardních mateřských školkách. Je to jedna z dalších možností.

Posbíral jsem některé dotazy, které jsem slyšel buďto na výboru, nebo od svých kolegů, případně jsem je dostal po mailu, a pokusím se na ně v krátkosti odpovědět.

První častý dotaz je, že dětské skupiny na rozdíl od školek nezajišťují vzdělání. K tomu chci říci, že opravdu ony nenahrazují mateřské školky, nicméně nejsou pouhou hlídárnou. Dětské skupiny svoji roli socializační, výchovnou a povinně od tří let věku dítěte plní i vzdělávací roli, protože mají svůj vlastní vzdělávací plán, který rodičům, nebo budou muset mít, který je rodičům k dispozici.

Druhá velká výtka byla, že je to dobrý byznys. Tady bych chtěl k tomu říct, že to není pravda. Dětské skupiny budou fungovat nekomerčně a výše úhrady za pobyt dítěte nesmí překročit výši zřizovacích a provozních nákladů.

Třetí příspěvek, že neexistují přísná hygienická pravidla, a nekvalifikovaný personál. Znovu říkám, že ani v tomto případě to není pravda, protože zákon řeší hygienické podmínky velmi jasně a dokonce stanovuje i jasné nároky na kvalifikaci personálu, prostě těch, kteří se budou o naše děti v dětských skupinách případně starat.

Co se týče případného zániku mateřských školek, k tomu uvedu jenom tolik, že tato obava rovněž není namístě. Dětské skupiny opravdu jenom nahrazují. Nedokážu si představit starosty obce, tak jak o tom hovořila Jana Hnyková, kteří by rušili mateřské školky jako standardní prvek předškolního vzdělávání zavedené. Opravdu si myslím, že toto je zcela liché, není to prostě pravda.

Co se týče stravování, variabilita, volnost atd. je také dobře. I doma se pro své děcko snažíte zajistit stravování tak, aby mu to vyhovovalo. Jsou děti, které mají specifické diety, a pokud budou navštěvovat dětskou skupinu, tak si ten balíček, tu svačinu, ten oběd do školky přinesou.

A poslední taková věc - nikdo to nebude kontrolovat. I tady jsou nastaveny jasné kontrolní mechanismy, které mohou tuto kontrolu provést.

Suma sumárum, bavíme se opravdu o jakémsi doplňku předškolního vzdělávání. Nedělejme z toho žádnou zásadní vědu.

Jediný pozměňovací návrh, který zazněl na výboru pro sociální politiku, byl zcela oprávněný, byl to návrh pozměňovací paní kolegyně Kovářové, která říkala, že chybí mezi zřizovateli spolky. Ten samozřejmě ODS podpoří. Ostatní pozměňováky, a taková ta uniformita, snažit se svázat naše děti od nejútlejšího věku a říkat rodičům, jak to mají dělat, to považuji všechno za liché. Nechme rodiče, nechť se svobodně rozhodnou, a ty dětské skupiny si své místo určitě někde najdou. Nakonec, pokud si dobře pamatuji, tak před branami mateřských školek nám v tomto roce zůstalo 60 tisíc dětí, ale než bychom ty školky případně postavili, tak to není možné zvládnout.

Doporučuji tento zákon, abychom ho pustili dál a na konci schválili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a prosím k řečnickému pultíku paní poslankyni Nohavovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině má dle svého odůvodnění vzhledem k dlouhotrvajícímu nedostatku míst v mateřských školách pomoci zaměstnaným rodičům v péči o tyto děti. Bohužel, jak odůvodnění samé, tak i samotné řešení patří k nejhorším možným řešením v péči o předškolní děti. Omezuje se na hlídání, rezignuje na vzdělávací proces, neřeší stravování. Návrh zákona se odvolává na nedostatek míst v mateřských školách. Ten je v současné době lokální a týká se v podstatě satelitů kolem velkých měst, a to ještě časově ohraničené na maximálně tři roky.

Návrh řešen nedostatku míst v mateřských školách předložila již Topolánkova vláda, posléze i Nečasova a současná koalice se k tomuto návrhu rovněž přihlásila. Ptám se proč. Proč jste přijali návrh zákona bývalých vlád? Vždyť ve svých předvolebních slibech jste žádná z vás koaličních stran nic takového neměla. V programovém prohlášení máte navyšování počtu míst v mateřských školách, ne dětské skupiny.

A ptám se zejména ČSSD: Proč se hlásíte k takovémuto řešení nedostatku míst v mateřských školách, když jste v minulém volebním období jako opoziční strana tento návrh silně kritizovali a dnes jako jedna z vládních stran ve výborech tento zákon podporujete? To jste zapomněli na svoji kritiku, když jste dnes v koalici? Jdete dokonce i proti návrhu svého ministra školství, který hovoří o návrhu povinného posledního ročníku v mateřské škole.

V současné době porodnost klesá a již nyní jsou v mateřských školách umisťovány i děti mladší tří let, takže nový zákon je nadbytečný.

Podle rozpravy nad jednotlivými pozměňovacími návrhy ve výborech vyplynulo, o co skutečně tvůrcům zákona jde. Je to zpoplatnění této služby a vpuštění byznysu. Přestože je zákon označován jako nekomerční, ve skutečnosti tento statut nemá, protože se vyhýbá označení této služby jako výhradně neziskové. Ano, tvorbu zisku nezakazuje, ale v kombinaci se základními parametry právního řádu ČR, kdy každý občan i právnická osoba smí činit vše, co mu zákon výslovně nezakazuje, to znamená, že dětská skupina bude do budoucna, stejně jako i dnes, bez zákona provozována i pro zisk.

Ohrožení mateřských škol je evidentní. Ano, není to problém dneška, ale zaděláváme tím problém do budoucna. Obce při nedostatku finančních prostředků ať už na udržení mateřské školy, nebo z jiných důvodů logicky zvolí tu levnější alternativu, tzn. mateřské školy převedou na dětské skupiny a zřizovatel nebude muset řešit problém se stravováním, děti si je přinesou, nebude muset řešit kvalifikované pedagogy, někdo dětem program vymyslí a rodiče si hlídání sami zaplatí. Za několik let budeme řešit problém přebytku kapacit mateřských škol versus hlídací zpoplatněná služba, dětská skupina. Tak jako dnes po dvaceti letech se nám projevil téměř neřešitelný problém s existencí zařízení pro děti tzv. jeslové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP