(14.40 hodin)
(pokračuje Kučera)

Já bych se chtěl zeptat, zda tento současný vládní návrh byl řádně projednán v meziresortním řízení. To znamená, jaké je stanovisko například Ministerstva průmyslu a obchodu, jaké je stanovisko Ministerstva zemědělství. Jestli si uvědomujeme, že stejný pozemek bude vykupován v jiném režimu a hlavně za jinou cenu, pokud se bude jednat o dopravní stavbu, v jiném režimu a za jinou cenu bude vykupován, pokud se bude jednat o energovod a bude ho realizovat Ministerstvo průmyslu, v jiném režimu a za jinou cenu bude ten samý pozemek toho samého majitele vykupován například Ministerstvem zemědělství, pokud se bude jednat o stavbu vodohospodářskou. Na tuto otázku mi zatím doteď nebylo odpovězeno, možná že se třeba odpovědi dočkám dnes.

Jakou roli budou mít při výkupech obecní samosprávy? Budou se tyto obecní samosprávy řídit interním předpisem ministra dopravy? Uvědomujeme si, že stejný pozemek, který má hodnotu sto tisíc korun dnes, se může použitím toho maximálního bonusu ze sto tisíc x 16, že se z něho stane pozemek za milion šest set tisíc korun při využití toho maximálního bonusu? Myslíte se, že se najde někdo, nějaký majitel či vlastník pozemku, který nebude chtít využít ten bonus x 16? A využije proto skutečně maximum, včetně soudních cest. To, že tady otevíráme obrovský korupční prostor při stanovování cen pozemků resortními investory, jako je ŘSD, SŽDC, ŘVC, a při udělování výjimek ceny pozemku dle interního předpisu Ministerstva dopravy, je nám všem určitě taky jasné.

Jednoznačně si uvědomuji a jednoznačně podporuji legislativní kroky a legislativní změny vedoucí k urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Na tom se myslím tady shodneme všichni a není tady tuším jediný poslanec, jediná poslankyně, kteří by tvrdili opak. Otázka je, jakou cestou toho docílíme. Já vidím jedinou a legislativně čistou cestu v novele zákona, která projde řádným meziresortním řízením, ke které se řádně vyjádří Svaz měst a obcí, ke které se řádně vyjádří Asociace krajů. Pouze taková novela může výstavbu dopravní infrastruktury skutečně urychlit, nepřinese vlnu žalob a sporů tak jako novela navrhovaná ministrem dopravy, která výstavbu dopravní infrastruktury neurychlí, ale naopak zablokuje. Pokud samozřejmě budeme chtít jednat velice rychle, tak v tom případě se přikláním k pozměňovacím návrhům, které zde již přednesl pan poslanec Stanjura, a byl také pozměňovací návrh pana poslance Laudáta. Je to ještě šance, jak tuto novelu aspoň trochu zachránit.

Děkuji. (Potlesk poslanců z pravé strany sálu).

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Karel Šidlo.

Pan ministr Zaorálek hlasuje s náhradní kartou číslo 10.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jak už zde řekl pan zpravodaj v úvodním slově, podal jsem pozměňovací návrh na hospodářský výbor, reagoval jsem tak na požadavek vedení města Plzně, které upozornilo na velmi silnou diskriminaci, která vznikla přijetím zákona 416, který se zaobíral urychlením výstavby dopravní a další infrastruktury. Ta diskriminace spočívá v tom, že kraje, města a obce nedostaly šanci vykupovat za stejných podmínek jako stát. Přestože budují dopravní infrastrukturu ve stejném veřejném zájmu, jako ji buduje Ministerstvo dopravy prostřednictvím svých zřízených organizací. Proto se domnívám, že mé přihlášení se k tomuto pozměňovacímu návrhu je namístě, neboť i v prostorách a v extravilánech i intravilánech měst, obcí i krajů je potřebné zajistit mnohem rychlejší způsob získávání potřebných pozemků pro výstavby obchvatů, průtahů a dalších komunikací, které jsou spolufinancovány těmito komunálními institucemi.

Já jsem si dovolil do sněmovního dokumentu 951, který jste určitě viděli a našli u tohoto sněmovního tisku, uvést konkrétní příklad, který se týká lokality města Plzně, a je to rozdíl nákladů na výkup ceny pozemků jako konkrétní matematický model toho, co se může odehrát při výstavbě druhé etapy městského západního okruhu v úseku Křimická - Chebská ulice - Karlovarská. Já zde nebudu citovat čísla, ale kdo se s tím měl možnost seznámit, tak určitě viděl to, co zde řeknu úplně na závěr svého vystoupení jako odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu.

Z výpočtu, který je dán na reálných číslech a na případné přijaté novele, která by měla platit pro stát, a potažmo na základě přijatého mého pozměňovacího návrhu i pro město a obce, dostali bychom se v podstatě při výkupu všech ploch, kterých se to týká, na poloviční ceny. A ty poloviční ceny samozřejmě mají zásadní vliv na to, jakým způsobem budou regulovány náklady do výstavby dopravní infrastruktury u těch subjektů, o kterých jsem hovořil, ať už je to kraj, město nebo obec. Proto jsem si dovolil upozornit na tento pozměňovací návrh, který, říkám ano, poctivě, na hospodářském výboru neprošel, ale pouze o několik hlasů, a myslím si, že i zamítavé stanovisko Ministerstva dopravy není na překážku přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, protože jejich vyjádření se netýkalo chyby obsahu, ale spíš toho, jakým způsobem tento návrh zasahuje do kompetencí dalších ministerstev, s kterými souvisí výkupy pozemků. Proto se k tomu vyjádřili negativně.

Dovolte mi na závěr požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že staví rovnoprávné podmínky pro výstavbu dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu pro kraje, města a obce stejně jak pro stát.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, ještě chce vystoupit pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já už nebudu mluvit k těm pozměňovacím návrhům, ale obecně bych chtěl požádat vládu, aby se zabývala problémem, který jsme debatovali na hospodářském výboru. Je hrozný zmatek v oceňování majetku, ať už pozemků, nebo staveb - cena v místě obvyklá, cena administrativní, cena tržní, cena spočítaná výnosovou metodou atd. Hrozný problém, nemají v tom šanci se orientovat vlastníci, ale ani samosprávy, protože jakmile zvolíte jednu metodu, někdo vás napadne, že tou druhou metodou to mohlo být pro to město lepší - buď levněji koupit, nebo dráž prodat. Takže si myslím, a to skutečně není na pozměňovací návrh ani na poslanecký návrh zákona, to chce důkladnou legislativní debatu o tom, jak zjednodušit pravidla ohledně oceňování pozemků včetně pozemků určených pro infrastrukturu. Takže bych poprosil, aby to vláda pokud možno co nejrychleji řešila nějakým standardním legislativním procesem, abychom společně našli jednodušší pravidla. Pomůže to všem - jednak těm, kteří vykupují, ale také těm, které veřejná správa požádá, aby svůj majetek, ať už městu, kraji, obci nebo státu, prodali. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych skutečně ještě požádal pana ministra velice naléhavě, protože my cítíme stejně jako on, že je potřeba něco rychle změnit, abyste to zvážili. Já v tom předkladu, který oficiálně projednáváme, vidím obrovské riziko obchvatu Plzně. Tady Sněmovna kdysi přijala speciální zákon, a pokud by se podle něj stavělo, tak existovalo riziko, že by bylo dosaženo přesného opaku, to znamená, že by se ta lhůta enormně natáhla, protože podle některých právních názorů vlastně, pokud by to někdo dal k Ústavnímu soudu, tak ten zákon by neměl šanci přežít, a naopak by se vše zdrželo, takže se klasicky D5 kolem Plzně stavěla podle standardních zákonů. A tady se obávám, že může nastat obdobná situace, dokonce může být vymrháno obrovské úsilí lidí, kteří dojednají smlouvy, občané budou uvedeni - ti majitelé pozemků dotčených - je tady zakládáno nerovné právo výkupu mezi obcemi a vlastně státními institucemi víceméně na obdobný účel a podobně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP