(11.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Věřme tomu - já věřím spolu s panem poslancem Urbanem, kterého si pamatuji jako korektního předsedu hospodářského výboru, že to byla výjimka. Bylo to takové divné období, kdy rozpočet byl schválen, ale všichni tvrdili, že to není jejich. Pro mě dosti komicky. Když pro něj hlasuji, tak nemůžu říct, že není můj. A doufám, že se to letos nebude opakovat. Za sebe říkám, že jako člen rozpočtového výboru budu respektovat doporučení a usnesení ostatních výborů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, včetně dodržení času. Řádně přihlášen do diskuse je pan poslanec. Takže s technickou pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji, pane místopředsedo. Na váženého kolegu a kamaráda pana poslance Urbana mi budou stačit dvě minuty. Ten mluvil o jiném rozpočtu, než mluvili pánové z pravé strany. Ti mluvili o projednávání rozpočtu nezávislých kapitol na rok 2015. Pan kolega mluvil o projednávání rozpočtu na rok 2014. Rozpočet jsme zdělili v podstatě od Kalouska a Rusnoka. A koalice se, pane kolego, domluvila, že bude hledat nějaké úspory v řádu 3,5 mld. korun. Proto v rozpočtovém výboru došlo ke krácení jednotlivých kapitol. Proto došlo i k pokrácení kapitol, které ctěný hospodářský výbor projednává, které projednal v nějakém objemu a rozpočtový výbor potom upravil v souladu s koaliční dohodou.

Druhá poznámka se týká už ale tématu. Trošku mě mrzí od kolegů z TOP 09, že se tady teď tak berou za ombudsmana nebo úřad veřejného ochránce práv, ale přitom vím, a byl jsem v petičním výboru dlouhá léta, že jaksi s ombudsmanem problém měli, že moc veřejného ochránce práv neuznávali. To si myslím, že je trošku divné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já začnu od konce. Ať tady zvedne z petičního výboru z uplynulých období, a byl jsem tam od roku 2006, ruku ten, kdo si myslí, že jsem tam působil destruktivně proti ombudsmanovi nebo teď proti paní ombudsmance. Prosím sem s tím. Já jsem zpravodajoval závěrečné účty této kapitoly, čtvrtletní i výroční zprávy ombudsmana ještě za dob ctihodného pana Motejla. Tak ať tady zvednou ruku ti, co tady jsou, včetně paní předsedkyně, jestli má prostě pocit, že jsem někdy byl ten, kdo mydlil schody ombudsmanovi. To za prvé.

Za druhé se musím zastat pana předsedy rozpočtového výboru. V řadě věcí tam je chaos, ale to není jeho vinou. Je to vinou rozkladu Ministerstva financí. (Veselost v řadách poslanců ANO.) Tak se smějte. On vás ten humor brzy přejde, protože to je ministerstvo, které je životně důležité, a když tam lítá navyšování střednědobých výdajových rámců bez jediného slova, bez důvodové zprávy, jenom cár usnesení, bez toho, že by pan ministr dokonce byl schopen vysvětlit, o jaký materiál jde, a vrací se k takzvané rozkradené minulosti, a má to svoje patero, které pořád mele doteď, tak tady nedošlo k souladu rozpočtů těchto institucí s Ministerstvem financí. Navíc už poté, co byly odevzdány příslušné návrhy rozpočtů z těchto institucí do Sněmovny, tak 14 dní potom se vláda rozhodla, že změní parametry, a připomínky Ministerstva financí byly v duchu, že porušily to a to usnesení, které ale bylo vlastně až poté, co materiály tady ve Sněmovně byly. Tak takovýhle chaos ministerstvo produkuje. Ostatně zastupující pan ředitel, protože příslušnému náměstkovi to nestálo za to, aby tam přišel, a je mi jedno z jakých důvodů, tak tam trpěl úředník, a pak došlo dle mého názoru k vynucenému kompromisu. To jenom na upřesnění. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou má pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne ještě jednou. Vážení kolegové a vážené kolegyně, při průběhu této debaty se začínám vážně zamýšlet nad tím, zda nenavrhnu, zda by poslanci Parlamentu České republiky neměli skládat zkoušku, zda jsou schopni rozumět česky psanému textu nebo česky mluvenému proslovu. Bod, který projednáváme, zní zpráva o činnosti veřejného ochránce práv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tento moment neeviduji nikoho řádně přihlášeného do všeobecné rozpravy a ani s faktickou poznámkou. Je tomu tak. Z toho důvodu tedy končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda se chcete ujmout závěrečného slova. Paní ombudsmanko, chcete se ujmout závěrečného slova? Nechcete. Máte slovo. Paní poslankyně Pěnčíková.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Já jsem tedy překvapená, že souhrnná zpráva o činnost veřejného ochránce práv vyvolala takovou diskusi a trochu se nám stáhlo úplně mimo. Ale už nebudu zdržovat. Jen odkážu na návrh usnesení, které jsem tady přečetla a které máte k dispozici jako tisk 147/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, zda se někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. Nikoho neeviduji. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se paní ombudsmanky, zda v tomto případě chce mít závěrečné slovo. Budete mít závěrečné slovo. Mikrofon je váš.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Chci poděkovat Sněmovně za projednání a požádat ji, aby se podívala do zprávy a hledala tam nějakou inspiraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, ale mám zde požadavek na odhlášení. Já vás, kolegyně a kolegové, všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili do systému. Pokud nebude mít námitek, tak navrhuji hlasovat o návrhu usnesení petičního výboru, což je sněmovní tisk 147/1, které je přesněji formulováno. Chci se zeptat, zda někdo vznášíte námitku proti takto navrženému hlasování. Nevidím.

 

V tom případě dám hlasovat o návrhu usnesení, jak bylo předneseno.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování pořadové číslo 133. Kdo je proti? Končím hlasování pořadové číslo 133.

Přítomných je 121 poslanců, pro bylo 119, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Chtěl bych poděkovat paní ombudsmance za její práci, aby byla trpělivá. Předpokládám, že tak jak byla projednána dnešní zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, jsme plně vyčerpali téma. Paní ombudsmanko, přeji vám hodně sil do vaší práce, ať se vám daří. Na shledanou. (Potlesk napříč sálem.)

Nyní předávám řízení schůze panu místopředsedovi, protože sám tento bod budu předkládat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dobré dopoledne. Podle schváleného pořadu schůze, vážené paní poslankyně a páni poslanci, paní ministryně, je na programu bod

113.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 974/

Tento materiál vám byl doručen a obsahuje usnesení organizačního výboru č. 78 z 18. června 2014. Prosím nyní pana místopředsedu Jana Bartoška, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jak bylo řečeno, podvýbor organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání projednal dne 12. června 2014 tyto návrhy, které následně doporučil organizačnímu výboru, aby s nimi vyslovil souhlas a předložil je na 10. schůzi Poslanecké sněmovny. Organizační výbor tyto body včera předjednal, schválil a doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP