(10.50 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokud budeme akceptovat přístup pana předsedy Sněmovny, tak vás upozorňuji, že to bude precedens. V minulosti si tady nikdo nedovolil, aby tímto způsobem bylo zacházeno s vystoupeními poslanců. Chápu, že je třetí čtení. Na druhé straně, kdy vlastně se tedy může poslanec vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které jsou načteny v podrobné rozpravě ve třetím čtení? Kdy? Já vím, že je to příprava na poslední bod dnešního jednání, ale skutečně já zásadně protestuji, aby tímto způsobem bylo ořezáváno právo vystupujících, a žádám, aby bylo znova umožněno všem, kteří tady měli připravené příspěvky k tomu, vystoupit. Odkud se tedy chcete vlastně dozvědět, o co se jedná v pozměňovacích, komu že to pomůže k byznysu a podobně. Takže jestli chcete tímto způsobem umlčovat opozici, nebo možná opozici, tak jako mně je to teda líto, ale nás stejně tím, co se týká služebního zákona, od řečniště nedostanete. Tak nevím, proč to tady děláte a tento klacek... Já si nedokážu představit, když jste tady četli libanonské pohádky, přesto jsme vám to právo dali. A vám se to zdálo ještě málo, tak dokonce mám pocit, že někteří dali podnět k Ústavnímu soudu. A tady, byl tady celé noci, dny, noci, dny a teď nám tady chcete ořezávat právo na vystoupení, nebo všem poslancům? Uvědomte si, že skutečně to, co tady řekl pan předseda Kováčik - ten klacek má dva konce. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále tu mám - pokud platí, že pan poslanec Bendl chce vystoupit s řádným příspěvkem, tak je zde faktická pana poslance Komárka.

 

Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Jen velmi krátce. Pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedy. Pane Stanjuro, vy víte, že duch toho jednacího řádu vylučuje skutečně dlouhé řeči ve třetím čtení. On neomezuje demokracii. My jsme měli dvě čtení, kde jsme se mohli vyjádřit úplně klidně ke všemu. To třetí čtení je o hlasování. Naše Sněmovna má jedny z nejdemokratičtějších pravidel pro diskusi. Umožňuje prakticky neomezenou diskusi. Takže pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedy, jasně, našel jste možná slůvko, které zákonodárci nenapsali správně, ale duch toho zákona je zcela jednoznačný a vy ho překrucujete. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající a vaším prostřednictvím i pane kolego Komárku, to prosím není pravda. A nikdy za ta léta, která tento jednací řád platí, takto uplatňován nebyl. To omezení je tam jenom proto, aby bylo jasné, že ve třetím čtení nelze navrhnout žádné další pozměňovací návrhy. Že všechny musí být známy do konce druhého čtení a v tom třetím čtení už jsou možné jenom technické změny, že už nelze podávat další návrhy. Přesto ve třetím čtení se tady vždycky rozprava konávala. Upřímně řečeno, kdybyste řekli vašim Rekonstrukci státu a dalším, že se ve třetím čtení nesmí upozornit na to, že jsou nějaké problémy například, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, že někdo z toho bude mít byznys nebo ne, jestli se opravdu pokoušíte ze třetího čtení udělat jenom hlasovací mašinérii, tak zapomeňte na všechny novely jednacího řádu, které jste sem doposud předložili, kde se tváříte, že chcete prodlužovat lhůtu na 14 dní na projednávání. Ale pak se o tom nebude smět ve Sněmovně mluvit? Vždyť je to úplný nesmysl! Opravdu úplný nesmysl! A protestuji proti tomu, aby pan předsedající říkal, že toto je zavedená praxe. Pokoušíte se zavést něco nového, pokoušíte se zavést (nesrozumitelné) služebnímu zákonu. Já nevím, jestli je rozumné kvůli tomu ohrozit zákon o odpadech, protože nepochybně ta stížnost k Ústavnímu soudu půjde, to vám garantuji, že půjde. A jestli jste četli rozhodnutí, a já jsem je četl velmi pečlivě, poté co jsme něco u Ústavního soudu tady s tehdejší opozicí sociální demokracie prohráli právě na procedury. Ústavní soud České republiky je velmi citlivý na to, aby se odebírala slova, aby se omezovala rozprava. Buďte vy také velmi opatrní, nejde teď o služební zákon, jde o to, že si ohrozíte ty předchozí tisky, ve kterých žádný spor není. A jenom díky tomu, že se pokoušíte uplatnit nějaký nestandardní výklad, tak vám budou posléze Ústavním soudem zrušeny. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura, faktická poznámka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem vám položil dvě konkrétní otázky. Já vím, že vás nedonutím, abyste mi odpověděl, když nebudete chtít. Ale já bych opravdu rád znal, z čeho vlastně vycházíte a jaký je rozdíl mezi - jestli chápete rozdíl mezi navrhnout nějaký návrh, který je přesně popsán v § 95 odst. 2 - a kde se tam tedy píše o tom, že nesmím o ničem jiném mluvit?

A k panu poslanci Komárkovi vaším prostřednictvím. On to řekl již můj kolega Marek Benda. V druhém čtení má každý poslanec v podrobné rozpravě právo navrhnout jakýkoliv pozměňovací návrh. A kde k němu budeme debatovat? Kdy budeme odchytávat takzvané přílepky, které se mohou stát? Vám se to nelíbí, vy chcete být velmi rychlí, omezujete debatu a používáte špatné argumenty. Nic v tom zákoně není napsáno, že ve třetím čtení se pouze hlasuje. Kdyby to tak v zákoně bylo, máte naprostou pravdu.

Chci se zeptat pana předsedy: To když se někdo přihlásí s faktickou připomínkou, teď ve třetím čtení, tak co? Tak budete říkat, že v té faktické připomínce nenavrhuje podle § 95 opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb? Tak z toho pak uděláme festival faktických. Stejně nic neušetříte, jenom tu rozpravu roztříštíme do dvouminutových intervalů. Protože nevěřím tomu, že byste měl odvahu i v těch faktických připomínkách tohle uplatňovat. Nic takového zákon neříká.

Takže já vás ještě jednou prosím, zkuste na ty dvě otázky, které jsem položil ve svém prvním vystoupení, ve své první faktické připomínce, zkuste mi na ně odpovědět. Odkud berete tento výklad. Děkuji. A odkud berete právo chtít po poslanci, aby nejdříve něco navrhl a pak zdůvodňoval, a ne naopak. To už tam tedy vůbec není.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já za prvé vycházím z jednacího řádu a takto jednací řád chápu já a takto jsem i jeho dikci uplatnil. Za prvé. Za druhé jsem nijak neomezil vystoupení s přednostním právem a to bych si ani nedovolil a ani nijak nebudu omezovat faktické poznámky. To je z mé strany.

Nyní se hlásí pan poslanec Komárek. Ještě jednou? Ne. Tak pan poslanec Plzák, faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já tedy jsem nováček ve Sněmovně. Teď jsem si vlastně uvědomil, jak ta celá procedura je složitá, protože když si tady třicet poslanců bude jeden za druhým brát faktické poznámky na dvě minuty, kdo určí, co už je faktická poznámka? On to tady pan kolega Stanjura už prakticky řekl. Takže my se tady můžeme fakticky upoznámkovat a vlastně se nikam ta Sněmovna nepohne. Dejte mi někdo, vyvraťte mi to někdo, jestli nemám pravdu, anebo mi to potvrďte. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Stanjury. Tak ten má nyní prostor a potom pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Skoro se mi nechce věřit, pane předsedo, že takhle interpretujete zákon, ale budiž. Tak já na mikrofon chci poradit všem svým kolegům, kteří chtějí mluvit ve třetím čtení, aby postupovali podle tohoto návodu, a pak si pan předseda nemůže dovolit v logice jeho věci vám odebrat slovo. První větou řekněte "navrhuji vrátit zákon do druhého čtení", a pak to hodinu odůvodňujte. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já vás jenom upozorním, že jsem nikomu slovo neodebral, já jsem pouze důrazně upozorňoval na... Já jsem důrazně upozorňoval. To je moje pravomoc - důrazně upozorňovat na dodržování jednacího řádu. Já jsem nikomu slovo neodebral, pouze jsem upozorňoval, a to opakovaně, na příslušné ustanovení jednacího řádu.

Pan poslanec Laudát má slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já vyzývám všechny, kteří se hlásili a kterým bylo odebráno slovo, resp. byli vyhnáni z řečniště, aby se znova přihlásili a začínali tím, tedy že budou navrhovat vrácení do druhého čtení. Jestli tohle to, pane předsedo, chcete, tak prosím. Já skutečně, tohle je precedenční jednání, které tady nemá obdoby, a jestli tímto způsobem se chcete chovat, mně je to líto a my použijeme pak všech prostředků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP