(12.10 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

My počítáme s tím, že operační programy by měly být schvalovány už letos na podzim. Jinými slovy, ke zdržení čerpání, případně zablokování, pokud by zákon nebyl schválen, začne docházet už letos na podzim, a ne až 1. ledna 2015. A to dokonce předtím, než jsme v Bruselu jednali, tak byla situace ještě horší. Evropská komise dokonce podmiňovala schválením zákona uzavření dohody o partnerství, která je předstupněm schválení operačních programů. Kdybychom je nepřesvědčili, že náš úmysl schválit takový zákon, který zajistí profesionální, stabilní a nezávislou státní službu, není vážný, že doopravdy uděláme všechno pro to, aby taková právní úprava státní služby v ČR platila, tak bychom nebyli schopni uzavřít ani dohodu o partnerství. A pro informaci - my počítáme s jejím uzavřením, protože text už je hotov, během měsíce srpna. Čili v srpnu bychom neměli dohodu o partnerství. Stále platí, že nebude-li schválen služební zákon, nebudeme mít na podzim operační programy, a samozřejmě stále platí a je to v dohodě o partnerství jako náš závazek na základě jednání s Evropskou komisí, že musíme mít účinnost služebního zákona od 1. ledna 2015.

A co se týče připomínek Evropské komise, které tady byly přečteny na jednání minulý týden ve druhém čtení, ke všem těmto připomínkám jsme se vyjádřili, jsou vlastně zahrnuty do služebního zákona. V naprosté většině ty připomínky jsou předmětem vysvětlení, protože v zákoně to zpravidla je. V pozměňovacím návrhu, který byl načten ve druhém čtení, najdete rozšíření služebního slibu, což je reakce na požadavek Evropské komise, aby byly hodnoty státní služby lépe v zákoně popsány, tak my jsme to učinili dokonce předmětem slibu. A z hlediska obsahu jsme vyšli ze staff regulations, což je vlastně služební zákon pro úředníky Evropské komise. Jinými slovy, šli jsme na tu úroveň, kterou sama Evropská komise požaduje po svých úřednících. Myslím si, že těžko bude namítat Evropská komise, že bychom nevyhověli jejím požadavkům v tomto případě. A samozřejmě máme svůj prostor, jakým způsobem naplnit státní službu při respektování základních parametrů, které vycházejí i z country-specific recommendations, která Evropská komise každé zemi dává na základě vyhodnocení tzv. evropského semestru, a jsme přesvědčeni, že do těchto mezí se návrhem vejdeme a že jsme schopni tento návrh před Evropskou komisí obhájit.

Možná ještě poslední poznámku a ta se týká Rekonstrukce státu. Ze strany pravicové opozice tady zaznívala argumentace, jak Rekonstrukce státu kritizuje návrh zákona. Pravděpodobně se vám podařilo Rekonstrukci státu vyděsit takovým způsobem, včetně těch čtyř požadavků, které jsem tady zmiňoval, že jí nezbylo, než vydat druhý den po druhém čtení tiskovou zprávu, že pokud by se ty čtyři požadavky pravicové opozice naplnily, tak se zákon o státní službě stává prakticky zbytečným, zcela vyprázdněným, protože by vůbec nevedl k naplnění sledovaných cílů.

Tolik prozatím k debatě, která tady proběhla, a k požadavkům opozice. Já doufám, že ve světle těchto argumentů i opozice, resp. ta část opozice, která chce vést obstrukci, svůj postoj přehodnotí. My jsme ochotni jednat o některých pozměňovacích návrzích. Jak jsem říkal, jsme schopni posílit prostupnost státní služby nejenom ze samosprávy, ale i z akademického prostředí. Ano, pojďme jednat o konkrétních pozměňovacích návrzích, přestaňme se tady vydírat jednak ultimativními požadavky věcnými, tak i tím, že zákon neprojednáme vůbec, pokud nebude zcela v těch klíčových věcech vyhověno pravicové opozici.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a nyní vystoupí pan poslanec František Laudát, připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím si, že pan ministr Jiří Dienstbier začal tím nejhorším způsobem, kterým začít mohl. Vašeho otce jsem znal jako obrovského gentlemana, před kterým jsem smekal, a je mně líto, že vy jste úplně jiný.

Já si myslím, že slova vydírání, nesmysl, hloupost po tom pátečním extempore by měla být používána ve velice omezeném rozsahu. My jsme společně s ODS přišli s nějakými podmínkami nebo požadavky, s tím, že očekáváme, že speciálně vy a pan premiér Sobotka ustoupí z toho naprosto tvrdého stanoviska, které mediálně prezentujete, a skutečně budete jednat. Tento zákon, a opakuji, padlo to tady už tisíckrát, prostě přesahuje horizont jednoho volebního období, může zásadním způsobem znemožnit představy vždy vítězné strany nebo koalice, jak chcete, jak spravovat tuto zemi, a tudíž to, k čemu jste vy vyzývali nás v minulosti, že musí být dosaženo konsensu u penzijní reformy, ale zároveň jste na všechny návrhy říkali ne, byly různé skupiny, vyjednávací týmy, tak to v brutální podobě předvádíte vy.

Já jsem zaznamenal signály, že skutečně v tomto jste osamoceni. Zaznělo tady i z vlastní sociální demokracie, že některé požadavky jsou k diskusi. Už jenom způsob prosazování tohoto klíčového zákona nám přijde naprosto neuvěřitelný a krajně nešťastný. Pan prezident v éře sestavování vlády řekne vítězovi voleb, že alespoň něco musí projít prvním čtením, tady poslanci proženou prvním čtením naprostý nesmysl, k tomu vznikne ve druhém čtení něco zcela jiného. Nemyslím si - zpravodajům a autorům materiálu, kteří to podepsali, to zjevně někdo napsal. Nevěřím tomu, že si sedli a tak složitou zákonnou novelu byli schopni napsat sami. V nastalém divném projednávání nikdo ani neřekl, ke kterému základu se načítají pozměňovací návrhy, což znova může být - samozřejmě věcně lze dohledat, jestli to bylo k zákonu, který byl předložen v prvním čtení, nebo ve druhém - nicméně pro takto důležitou normu další případně i legislativní problém, byť se asi dá překonat.

To, co je údajně tedy vydíráním ODS a TOP 09: zrušení institutu generálního ředitelství. Nejvyšším úředníkem na každém úřadu je státní tajemník. Státní tajemník je jmenován a odvoláván vládou na návrh ministra. Úřad vlády uděluje akreditace univerzitám k úřednickým zkouškám a vzdělávání. Já tedy osobně toto za vydírání nepovažuji. Samozřejmě v tom se budeme zásadně lišit.

2. Otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy i zástupce akademické a soukromé sféry, za podmínky složení úřednické zkoušky a odpovídající praxe v daném oboru.

3. Zachování náměstků jako řídicího stupně služebního úřadu. Zrušení funkce náměstků pro řízení sekce a ponechání jednoho typu náměstků, na které se nebude vztahovat služební zákon, ale budou mít řídicí kompetence.

4. Zajištění personální kontinuity a stability. Ochrana, kterou zákon poskytuje, se bude vztahovat na úředníky, kteří pracují ve veřejné správě déle než čtyři roky.

Já se domnívám, že kdokoliv zažil na jakémkoliv stupni, ať to bylo na úrovni obce, kraje nebo republiky, chování úředníků - některých, podotýkám - státní správy, tak se musí nutně v těchto požadavcích vidět. My nestavíme tyto požadavky jako ultimátum, ale jako podklad pro jednání všech politických stran ve Sněmovně, tak aby se jejich lídři pokusili najít kompromisní řešení. Možná, že ho nenajdou. Pak to samozřejmě bude jednání na sílu, ale máte téměř ústavní většinu, tak se předveďte. Nicméně vás vyzýváme tímto návrhem k vyjednávání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP