(12.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Skupina připomínek druhá - Implementační, realizační plán, přechodné období.

2.1. Plánované nabytí účinnosti k 1. lednu 2015 je všeobecně vítáno. Nicméně Komise vždy zdůrazňovala, že rychlost by nikdy neměla být na úkor kvality předpisů. Navíc vzhledem k více než dvouletému přechodnému období je jasné, že některé části předpisů vstoupí v účinnost až po zákoně samotném.

Tady bych se přece jenom trochu zastavil. Tady je zjevný rozpor mezi tím, co je v tomto stanovisku nebo v předběžném názoru, s tím, co jste tady slyšeli z úst ministra Jiřího Dienstbiera. Já si skutečně myslím, že všichni poslanci zleva doprava mají právo na pravdu. To znamená na dokladovanou pravdu, zda skutečně Evropská unie k tomuto se již závazně vyjádřila a jestli tedy platí to, co říká pan ministr, anebo to, co je v tomto předběžném názoru.

Osobně jsem zažil situaci, kdy na Ministerstvu pro místní rozvoj ... (Odmlčuje se a pohledem se obrací k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já tomu rozumím, pane poslanče. Já požádám znovu o klid a diskutující nad jiným tématem bych požádal, aby přenesli své debaty do předsálí. A také bych žádal, aby nechali zpravodaje v klidu sledovat rozpravu, abychom něco nezanedbali.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo.

Zažil jsem v monitorovacím výboru evropských projektů tehdejší náměstkyni ministra pro místní rozvoj Jiřího Paroubka Věru Jourovou, jak vždy na - asi jednou za čtvrt roku - hodnoticích setkáních se zástupci Evropské unie opakovaně padalo: Nám jde skutečně o podstatu věci. Vy jste tady sestavili složitý, komplikovaný manuál, do kterého se budete zamotávat. Stanovte si ta pravidla čistá, jasná. A když to budu parafrázovat, ať nikdo nic nemanipuluje, ať nekrade, ať jsou ty peníze a projekty dobře připraveny, ať tam vládne zdravý selský rozum. To, jak jste si připravili svá pravidla, to je téměř pozitivní stávka, jakou úředníci státní správy, kteří mají například v Německu zakázanou stávku, stávkují. To znamená, dodržují všechna pravidla do puntíku, napsaná pravidla, předpisy, směrnice, takže fakticky v ty dny, kdy takto úředníci státní správy fungují, se státní správa de facto zastaví.

Tohle tedy považuji za nutné, aby to tady pan ministr Dienstbier, nebo spíš předkladatelé zákona zcela jasně, nebo někdo z jiných ministrů, který se zabývá evropskými fondy, vyjednáváním o následujícím programovacím období, řekl.

A k téže části, Implementační, realizační plán přechodné období - bod 2.2. Klíčové části zákona, jakými jsou například odměňování, systematizace vzdělávání, zkouška státní služby, je třeba rozvíjet prostřednictvím dalších konkrétních prováděcích předpisů, například služebními předpisy, vyhláškami, či metodikami. Těmto plánovaným prováděcím předpisům, které jsou nyní k dispozici pouze na pracovní úrovni, by měl být vypracován a sdělen podrobný časový harmonogram.

Sami víte, jak to s dobrými nápady v této zemi končí.

V souvislosti i se služebním zákonem jsem dostal několik mailů, kde se mě ptali, jak je možné, že nějaký zákon je platný, ale že není účinnost. Tak jsem vysvětloval, že pokud jde o složité normy, tak jako byl a je nový občanský zákoník a podobně, tak stát, právníci, právní komora a další a další, a koneckonců samozřejmě občané v prvé řadě se potřebují na takto zásadní věci připravit. Tudíž je tam rozdílná lhůta. Bohužel u některých zákonů, které se domnívám, že měly platit, anebo mělo být jasně sděleno, to znamená zákonů, které slouží především občanům a zjednodušily by život občanů této země, jako je jednotné inkasní místo, právě časová prodleva mezi platností a účinností byla využita k tomu, že tento zákon, který by zásadně zjednodušil život prakticky všem občanům, nebo podstatné části občanů České republiky mizí v mlhách, nenávratnu.

Skupina číslo 3. Odměňování.

3.1. Bereme na vědomí, že předpis plánuje využívat stávající odměňovací systém, v němž různé druhy národních doplňkových plateb a bonusů představující flexibilní část příjmu tvoří poměrně velkou část celého platu, a opouští tak smluvní systém platů. Nicméně vzhledem k tomu, že v průběhu dvouletého přechodného období bude připraven zcela nový a transparentní systém, nemůže být tato oblast v současné fází plně posouzena. Kromě toho se zdá, že změna odměňovacího systému bude provedena nikoliv formou zákona, ale prostřednictvím vyhlášky. I přesto, že by tato změna měla být připravena do konce roku 2014, doporučujeme v zákoně zásadu transparentnosti stanovit jasněji.

Vy jste vyhráli - mluvím ke koalici - volby na tom, že jste slibovali občanům transparentnost, definovanost systému, předvídatelnost. Tak prosím, začněte v zákonech toto naplňovat.

3.2. Systém odměňování by měl být navržen tak, aby byla zachována atraktivita veřejné správy pro mladé lidi. To by vyžadovalo určitou flexibilitu v oblasti výše nástupních platů pro nové rekruty. Viz také níže komentáře k bodu č. 4.

4. Nástup do nebo ze služby.

(4.1.) Přestože je obecně uznávána potřeba stability a kontinuity veřejné služby, zdá se, že některá ustanovení zákona omezují možnost vstupu do státní správy zvenčí. Konkrétní příklady jsou uvedeny níže.

Já se nedomnívám, že v tuto chvíli máme zcela kvalitní všechny stupně, všechny zaměstnance státní správy. Jak houby po dešti vznikly v ČR vysoké školy orientující se na státní službu, veřejné právo, prostě veřejný sektor. A tímto zákonem místo abychom odhodili historické zátěže, a nikoliv revolucí po 20 či více letech, ale evolučním, ale férovým způsobem pustili do státní správy lidi, kteří s tím spojí svoji kariéru, svoje životní postavení, svoje představy o životě, tak vlastně hrozí podle vašich návrhů, že to naopak zabetonujete a budete říkat mladým lidem "běžte se živit něčím jiným", i když nekvalita některých úředníků, se kterými už těžko někdo potom hne, bude zjevná.

4.2. Není jasné, z jakého důvodu může být generální ředitel státní služby a jeho zástupce vybrán pouze z řad stávajících úředníků. Podobné je to pak u externích odborníků na vyšších manažerských postech. Noví úředníci mohou být přijati pouze na místa vedoucích oddělení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP