(10.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Ale tím, že odložíme tento bod do září, bude mít vládní koalice ve výborech výraznou výhodu. Všichni tři noví poslanci jsou totiž z opozičních stran a je třeba, aby došlo i k vyvážení poměru sil určených volbami v rámci nejen Poslanecké sněmovny, ale i v rámci jednotlivých výborů. Proto trváme na tom, aby tento bod byl projednán už teď, a nikoliv až v září, protože výbory běží i teď. Včera byl výbor, předevčírem. Zítra určitě nějaký bude nebo příští týden určitě nějaký výbor poběží a tři poslanci z opozice nebudou mít právo se jej zúčastnit, a opozice tudíž bude oslabena. Samozřejmě že s tímto souvisí i ten poslední bod a to jsou změny v zasedacím pořádku.

Teď, v této chvíli, bych se chtěl znovu vyjádřit k tomu, že když projednáme tento bod dnes v rámci řádné schůze, umožníme ostatním poslankyním a poslancům, kteří nemají přednostní právo se také vyjádřit, tak si velmi hodně práce ušetříme i pro budoucnost a zvedneme důvěryhodnost tady toho ctihodného sboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za trpělivost a za pozornost, se kterou jste mě vyslechli. (Tleskají poslanci KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. S dovolením bych stručně zareagoval na některé věci, které zde byly vyřčeny.

Především sám za sebe jako ministr zemědělství musím říci... (Ministr se odmlčel a rukou ukazuje na pravou část sálu.) Musím říci, že mě mrzí, že nebyl dán prostor, pokud opravdu chceme vést faktickou věcnou diskusi k této problematice. Nebyl dán prostor, aby kdokoliv z vás, páni předsedové klubů, kteří jste požádali o svolání této schůze, nebo kdokoliv z poslanců této Poslanecké sněmovny, tak nikdo z vás se na mne jako na ministra zemědělství neobrátil s nějakou pochybností v tomto případě, a dnes žádáte o svolání schůze. Diskutovat o těchto věcech - já to dokážu, když budu mluvit dále - na tomto plénu je velice komplikované. pokud vy detailně nebudete znát fakta, neosvětlíme vám celý ten proces, tak prostě není možné diskusi tady opravdu vést ve faktické rovině.

Byl bych velice rád a nabízím to zcela otevřeně, když svoláte, páni předsedové, třeba společné jednání vašich klubů, já osobně přijdu, pozvu nejvyšší vedení Státního pozemkového úřadu a Lesů České republiky a detailně vám popíšeme celý proces tak, abyste neměli pochybnosti, že jde cokoliv mimo rámec zákona. Rádi vám zodpovíme konkrétní případy, o kterých budete mít pochybnosti. nabízím to i ostatním zbývajícím předsedům poslaneckých klubů v této Sněmovně, protože takhle se má vést konkrétní diskuse. Pokud máme nějaký problém, máme určitou pochybnost, tak prosím vás, napřed to vyřešme na této úrovni a potom to přenášejme na plénum Poslanecké sněmovny.

Byla tady jedna zajímavá myšlenka, která mne opravdu hluboce zaujala. Pokud se tady opíráme o fakt, že tady bylo schváleno něco, co bylo v rozporu s vůlí většiny českých občanů nebo v rozporu, řeknu, s průzkumy veřejného mínění, tak si vnitřně kladu otázku, jestli je to nějaký nový způsob, který chceme aplikovat do české politiky, že cokoliv, co tato Poslanecká sněmovna bude schvalovat, bude podléhat tomu, co v průzkumu veřejného mínění si občané budou přát. Mne by zajímalo, jak by dopadlo takhle hlasování o výši daní fyzických a právnických osob nebo například o tom, kolik týdnů dovolené mají mít občané v České republice, Mohli bychom najít spoustu případů, nebo například o trestu smrti. Já si naopak myslím, že jsou chvíle, a historie to prokázala, že zodpovědný kvalitní politik má mít takovou vizi, že v některých případech nepodlehne aktuálnímu mínění většiny společnosti, a naopak dokáže prosadit ten názor, o kterém si myslí jako politik, že je dlouhodobě prospěšný pro společnost. Protože kdyby to tak bylo, tak by tady nebyla minimálně druhá světová válka.

Pokud jde o ty konkrétní věci, které zde zazněly, tak pokud má kdokoliv z poslanců hnutí Úsvit pocit, že byl někde překročen zákon, že některá metodika je v rozporu se zákonem, tak poprosím okamžitě, pokud máte pocit, že porušujeme zákon, že něco je někdy vydáno neoprávněně, tak si myslím, že pokud to víte, tak za prvé máte okamžitě udělat kroky, které by vedly k podání trestního oznámení, protože to jako z povinnosti řádného občana máte udělat a máte oslovit konkrétní úřady. Nevím o tom, že by se tak stalo.

A pokud tady mluvil pan předseda Kováčik o tom případu v Hradištku, to je samozřejmě velice komplikovaný případ. Ale právě na tom, že jste to dal do souvislosti s průběhem takzvaných církevních restitucí, tak on je tady zásadní problém v tom, že právě v tomto případě žaloba premonstrátů byla uskutečněna ještě před účinností tohoto zákona, a tudíž tento zákon a metodika aktuálně, která je využívaná a aplikovaná při vydávání tohoto majetku, se na tento případ prostě nevztahuje. To jsou právě ty věci, které bych vám rád vysvětlil na, řekněme, interním fóru, na jednání poslaneckých klubů, abyste zjistili a nedávali a nesměšovali tady věci dohromady, které směšovat dost dobře nejde, a nemanipulovali tak veřejným míněním, protože si myslím, že to je potom zavádějící. Takže i já si myslím, že by bylo dobré nejprve jít na debatu na poslanecké kluby, abychom tady na jednání Poslanecké sněmovny potom nemlátili prázdnou slámu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic na pravé straně sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Jen velmi krátce bych reagoval hlavně na vystoupení kolegy Tomia Okamury. Když jsme se nedávno bavili o svolání této schůze, tak jsem ho prosil, aby v té diskusi, která probíhá - a je vidět, že je v podstatě jedno, jestli je schválen program, nebo není, protože ty konkrétní věci kolegové s přednostním právem kladou na stůl a problematika církevních restitucí je určitě velmi důležitá a zajímá veřejnost - tak jsem ho prosil, aby položil na stůl konkrétní věci, konkrétní případy doložené, ať je možno se bavit o těchto konkrétních věcech.

Slyšeli jsme vystoupení pana premiéra, který navrhl konkrétní postup v této záležitosti, a chtěl bych poprosit prostřednictvím pana předsedajícího i pana kolegu Okamuru, když je přítomen v sále, aby pozorně poslouchal vystoupení jednotlivých vystupujících, protože ve vystoupení pana Babiše zaznělo jasně, že chceme o této věci diskutovat, ale na řádné schůzi, připraveni, s konkrétními podklady od vás. Takže to jenom prosím, abychom se vzájemně poslouchali a pokud možno aspoň trošku respektovali.

Na poznámky, prostřednictvím pana předsedajícího, pana kolegy Laudáta nebudu reagovat, protože většinou ani nerozumím tomu, co vlastně říká (lehký smích v sále), ale je to patrně moje chyba, takže se za to opravdu omlouvám.

Ale dovolte mi jednu technickou poznámku na závěr. Hovoříme tady o populistických vystoupeních některých kolegů. My jsme nebyli v minulé Poslanecké sněmovně, která odsouhlasili hlasem jednoho zločince, pane kolego Laudáte prostřednictvím paní předsedající, tento zákon. A já bych chtěl jenom připomenout, že i stávající předseda poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie Radim Fiala, tehdy člen klubu ODS, a konkrétně 14. 7. 2012 ve třetím čtení hlasoval pro tento zákon. Na druhé straně je pravda, abychom byli objektivní, že když se ten zákon vrátil do Senátu, tak kolega Radim Fiala, můj dlouholetý kamarád z Prostějova, již nebyl členem ODS a hlasoval proti 8. listopadu 2012.

Takže tolik jenom, abychom měli přesné informace, když někdo hovoří o populismu a tak dále. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic poslanců za hnutí ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já asi vysílám na nějaké podobné frekvenci, protože kolegové mi přinesli hlasování, takže panu Tomio Okamurovi bych řekl, že minimálně - kolik? - asi nějakých pět šest měsíců tam měl zločince, protože to, co říká pan předseda Faltýnek je naprostá pravda.

41. schůze 158. hlasování 14. července 2012 nula nula dva, protože to byly souboje. A vrátím se, pročtu i ty časy. Tak ODS - Radim Fiala - ANO. 47. schůze 156. hlasování 8. listopadu 2012 - nula nula 32, 32 minut po půlnoci, to už se pan Fiala tehdy nacházel mezi nezařazenými poslanci, podobně jako Kristýna Kočí, Karolína Peake, Jiří Paroubek a další, Pavel Bém kupodivu, protože v té době byl částečně exkomunikován z ODS - a tam už tedy hlasoval NE. Několik měsíců tedy byl také tím zločincem, jak sám předeslal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP