(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Fiala, potom pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já zde navážu na slova své kolegyně paní poslankyně Černochové. Chci skutečně ocenit a říct, že je dobře, že tato vláda předkládá novelu, která byla připravena naším ministrem, panem ministrem Vondrou - a nemyslím to nijak ironicky. Myslím si, že je to správné. Je to důležitá norma, která umožňuje kariérní postup vojákům z povolání a zejména srovnání platů tak, aby lépe odpovídaly dosaženým vojenským hodnostem, a systém speciálních příplatků a odměn zlepší i možnost plánování výkonu služby, a tedy i připravenost v krizových situacích, což si myslím, že je také mimořádně důležité.

Chci Sněmovnu ujistit, a nejenom Sněmovnu, ale i občany, že Občanská demokratická strana podpoří každý návrh, který povede k větší profesionalitě, k větší připravenosti a k efektivitě naší armády. Věřím, že všichni začínáme postupně chápat, že dnešní svět není bezpečný, že nebezpečí nezmizí samo, že musíme bránit svoje zájmy, chránit naše občany a že musíme také spolupracovat se spojenci a k tomu samozřejmě potřebujeme profesionální armádu v co nejlepší kondici. Já doufám, že toto nebude jediný krok, že budou následovat i ty, o kterých mluvila paní kolegyně, ale také že naše zahraniční politika bude taková, aby nám profesionalita naší armády byla co platná.

Také doufám, a chtěl bych to připomenout, a chtěl bych to připomenout na závěr svého podporujícího vystoupení, že je v našem vlastním zájmu, abychom dodrželi závazek vůči spojencům a brzy dosáhli toho, abychom na obranu dávali ta tak dlouho slibovaná 2 % HDP. Já předpokládám a doufám, že vláda v tomto směru k tomu činí potřebné kroky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. S přednostním právem ještě pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě tedy mrzí, že nedáváme už teď 2 % z HDP na obranu v ČR, protože bychom asi nemuseli vysvětlovat spojencům, proč neplníme závazky, které se týkají naprosto praktických a konkrétních otázek našeho členství v Severoatlantické alianci. Ale připadá mi velmi zvláštní, že předseda ODS pan Fiala tady teď v Poslanecké sněmovně vyzývá vládu, aby zvýšila výdaje na obranu, vyzývá vládu, aby plnila závazky ČR v NATO, a je zvláštní, že to byla právě ODS, která odmítla podepsat dohodu, kterou jsme jí nabídli, o tom, že budeme v příštích letech zvyšovat výdaje na obranu. ODS to odmítla, odmítla to i TOP 09 a ten závazek podepsaly tři koaliční politické strany. Dohodli jsme se, že do roku 2020 chceme zvýšit výdaje na obranu na 1,4 % HDP. Jenom pro informaci, teď dáváme necelé 1,1 % na obranu a je to zvláštní, protože když se člověk zamyslí, tak vlastně v minulých osmi letech tady zejména vládla ODS a zejména tady vládla TOP 09. Nejvíce času z minulých osmi let tady byly vlády ODS a TOP 09, a já se tedy ptám, proč jste v době, kdy jste byli ve vládě, nezvýšili výdaje na obranu, a naopak jste ty výdaje na obranu snížili nejrychlejším tempem v historii, protože když tady vládla ODS, tak se výdaje na obranu snižovaly nejrychleji v historii, byly tam obrovské škrty a v tuhle chvíli situace ministerstva je do té míry neuspokojivá, že nová vláda musela tento problém začít okamžitě řešit a připravuje postupné zvyšování výdajů na obranu v příštích letech, ačkoliv to není vůbec jednoduché, protože výdajových priorit je celá řada.

Čili já bych rád požádal pana předsedu Fialu a zástupce ODS a TOP 09, aby teď tady proboha si alespoň ušetřili to, že budou pokrytecky vyzývat novou českou vládu, která je tady sedm měsíců, aby začala plnit závazky vůči NATO, aby zvýšila výdaje na obranu, aby je přibližovala ke 2 % HDP, když oni sami dělali přesný opak. Já myslím, že na začátku každé takové pokrytecké výzvy by měla být omluva občanům ČR za to, co tady ODS a TOP 09 vyváděly ve vládě v uplynulých letech. Teprve potom je možné vládu poučovat, teprve poté je možné vládu k něčemu nabádat. A kdybyste své výzvy mysleli alespoň trošku upřímně, tak byste podepsali dohodu, kterou jsme nabídli, a byla by to dohoda velké části politické scény o tom, že je skutečně v příštích letech potřeba navýšit obranné výdaje ČR. Čili porovnáváme realitu - realita byl pokles rozpočtu obrany o zhruba 10 mld. korun - a porovnáváme rétoriku, která je tady dnes a která je v naprostém rozporu s činy, které tady měly ODS a TOP 09 v době, kdy byly ve vládě. Čili prosím chápu, že máte svůj názor, že máte své připomínky, ale bylo by dobré nezapomínat na to, že jste měli osm let tady možnost realizovat svoji politiku, a dopadlo to přesně obráceně. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď je tady několik faktických poznámek. Předpokládám, že to jsou všechno faktické poznámky. Je tomu tak? (Ano.) Takže v tom případě pan předseda Fiala, paní poslankyně Černochová, pan předseda Kalousek, pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Petr Fiala: Tak já vidím, že pan premiér pořád dokola opakuje jednu mantru, a to je, že tu vládla osm nebo sedm nebo kolik let Občanská demokratická strana a za všechno může. Ale abychom se vrátili k faktům. Fakta jsou taková, že jsme to byli my, kdo inicioval společné memorandum při výročí NATO, na základě kterého jednání, o kterých vy mluvíte, vůbec začala probíhat. A když jsme se těch jednání účastnili a byli jsme připraveni podepsat dohodu a podílet se na tom aktivně, tak to byl kdo? Byla to sociální demokracie, která nakonec řekla, že nepřipustí, aby ten závazek šel vlastně nad volební období, očekávané funkční období této vlády, a nechtěla se zavázat k navyšování rozpočtu pro další roky. A to samozřejmě bylo politicky nepřijatelné, pro nás nedostatečné, a proto jsme tu dohodu nepodepsali. Ale házet nám na krk, že my jsme nepodepsali dohodu, nepovažuji za seriózní prostě proto, že to není pravda. Vy jste nechtěli dodržet tu původní dohodu! Vy jste udělali to, že jste nechtěli jít nad rámec svého funkčního období! Takže nás, pane premiére, prosím neobviňujte z toho, že jsme nebyli ochotni - my jsme to iniciovali, my jsme chtěli a chtěli jsme dosáhnout politického konsensu, aby tato země jasně věděla, že rozpočet na obranu bude růst až na ta 2 % v příštích letech, aby to byl jasný plán, ke kterému se zavážou všechny politické strany a všechny klíčové politické síly v této zemi. A byla to sociální demokracie, která tomu zabránila!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou - a teď bych potřeboval pomoct - paní poslankyně Černochová. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já si dovolím také reagovat na slova pana premiéra a dovolím si připomenout vážené Sněmovně to, že Občanská demokratická strana měla ve svých řadách jednoho jediného ministra obrany a tímto ministrem byl Alexandr Vondra, který na rozdíl od jiných ministrů - sociálních demokratů, a to byli kádři jako pan Tvrdík, předložil Bílou knihu o obraně a celou řadu jiných strategických dokumentů, ze kterých naše země má vycházet. A pokud by tomu tak bylo už od roku 2011, tak bychom tady dnes nediskutovali to, jestli se během letošního roku ještě předloží Sněmovně návrh o aktivních zálohách, branný zákon atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP