(15.40 hodin)
(pokračuje Gabal)

Ještě jednu poznámku k dohodě o rozpočtu. Za prvé, podle mého názoru jednání pracovní komise bylo daleko konsensuálnější, než jsem já očekával, efektivnější. V principu zdroj nedohody bych interpretoval poněkud odlišně než pan premiér a to je otázka, kdy bychom chtěli dosáhnout mezinárodně závazné hranice 2 %. Na tom dohoda nebyla. Ale jednu důležitou věc ta smlouva obsahuje, a to že protiváhou navýšení výdajů na obranu je výrazné zvýšení kontrolní a strategické role výboru pro obranu, kde prostor pro opoziční kolegy bude, myslím, dostatečný a budou vždycky mít své slovo k tomu, abychom se dohodli na tom, kam mají strategické investice směrovat, a to dříve, než o nich ministerstvo bude závazně rozhodovat. To bych považoval a považuji za velký krok kupředu a velký přínos této dohody. Otázku, kdy dosáhneme té dvouprocentní hranice, nadále považuji za otevřenou a věřím, že i kolegové z opozice se v této debatě budou udržovat aktivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Stropnický.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, jenom jsem zapomněl v předchozím vystoupení se zmínit stran branného zákona, abych odpověděl vaším prostřednictvím paní kolegyni Černochové - 585 a ještě k tomu patřící balíček dalších novel je v meziresortním připomínkovém řízení. Předpokládám, že bude na programu jednání vlády do čtrnácti dnů, a pak už následuje ten proces, který znáte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak zde mám jednu omluvenku. Od 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá dne 16. 9. pan poslanec Jiří Holeček.

V tento moment neregistruji žádnou faktickou poznámku, nikdo se nehlásí. Přistoupíme tedy k obecné rozpravě. Mám zde přihlášeného pana poslance Antonína Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak řekl pan ministr, je jedním z nejdůležitějších branných zákonů, které v tomto funkčním období projednáváme. Musím říci, že tato norma se projednává dlouho, opakovaně ve výboru pro obranu. Přesto si dovolím upozornit, jak jsem to udělal již minule, že jsem přesvědčen, že měly všechny normy z branné legislativy být projednávány pro svoji provázanost společně.

Cílem novely zákona bylo zavedení kariérního řádu, zvýšení konkurenceschopnosti vojáků na trhu práce, zjednodušení odměňování vojáků z povolání a personální stabilita Armády České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud si vzpomínáte, tak jsem při svém vystoupení při prvním čtení kritizoval původní snahu Rusnokovy vlády, aby byl návrh projednáván ve zkráceném řízení podle § 90 jednacího řádu, jelikož návrh obsahoval řadu chyb. Tehdy mě právě pravicová opozice kritizovala s tím, že na projednávání přece byl dostatek času. Já bych chtěl poděkovat Ministerstvu obrany a panu ministrovi, protože jsme projednávali tento návrh zákona velmi důkladně a řada pozměňujících návrhů, které přijal výbor pro obranu, je důkazem toho, že jsem měl tehdy pravdu. Dovolte mi velmi krátce sdělit, že většina mých připomínek je zahrnuta v komplexním pozměňujícím návrhu výboru pro obranu, a přestože mám osobně některé systémové výhrady k návrhu zákona, tak podporuji přijetí tohoto komplexního pozměňujícího návrhu. Říkám to proto dnes, že z důvodu své zahraniční cesty, pokud se tento zákon nebude schvalovat v pátek, tak se zřejmě nebudu moci zúčastnit třetího čtení zákona.

Co se týká diskuse, která tady byla, dovolím si pár poznámek. Já budu potom reagovat asi po 18. hodině dnes, ale chci jasně zdůraznit, že závazek 2 % není, je to doporučení Severoatlantické aliance. Doporučení. Opakovaně. Protože pokud by to byl závazek, tak by měl být vymahatelný a to není.

Druhá poznámka. Nebudeme se bavit o tom, zda byla první slepice, nebo vejce, ale fakta jasně hovoří, že když končila sociálně demokratická vláda, tak opravdu se vydávala 2 %. Nyní je to 1,08 %, to znamená nějakých 43 miliard. A pokud bychom chtěli raketově, skokově, navýšit rozpočet na 2 %, tak to prosím je přes 80 miliard. Na to prosím tato republika v současné době nemá finance.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Chalupa. Omlouvám se, pane poslanče. Faktická poznámka pana poslance Gabala.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane předsedající, jen ke kolegovi Seďovi. Protože jsem měl možnost pracovat hodně externě v týmu prezidenta Havla, když jsme se připravovali na vstup do Aliance, tak i když nepsaný, ale vyslovený ústní závazek prezidenta tohoto státu je pro mne závazek. Nemusí to být pro všechny, ale pro mne to závazek mezinárodní platnosti je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní už máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovoluji si vás informovat, že jsem do systému načetl pozměňovací návrh zavedený pod číslem 1338 k tomuto zákonu. Jedná se o pozměňovací návrh a jeho znění je: V části první -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se omlouvám, že vám vstupuji do vašeho projevu. Pozměňující návrhy budeme načítat až v podrobné rozpravě. Zatím se nacházíme v obecné rozpravě. Chvilku vydržte, dostanete slovo.

Neregistruji v tento moment nikoho s faktickou poznámkou ani nikoho řádně přihlášeného do obecné rozpravy. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, případně pana zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. Děkuji.

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Chalupa. Nyní vám dávám slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Ještě jednou dobré odpoledne.

Zavedl jsem do systému pozměňovací návrh pod číslem 1338 ke sněmovnímu tisku číslo 49. Pozměňovací návrh zní: V části první článek 1 novelizační bod 52, v § 68e se slova "ve výši 5 %" nahrazují slovy "až do výše 15 %".

Zdůvodnění. Příplatek za zvýšenou odpovědnost je složkou platu, která kompenzuje odpovědnost vedoucího organizačního celku za majetkové a finanční operace, za správu materiálu a majetku státu, a to v řádu i několika miliard korun. V předloženém návrhu je i příplatek za zvýšenou odpovědnost stanoven fixně ve výši 5 % služebního tarifu. Rozdíl ve výši příplatku například mezi velitelem praporu v hodnosti podplukovníka a velitelem brigády v hodnosti plukovníka tak činí pouhých 500 korun, což nekoresponduje s jejich odpovědností. Navrhuje se proto zrušit fixní vazbu na služební tarif ve výši 5 % a stanovit výši příplatku rozpětím až do výše 15 % služebního tarifu, což umožní jeho výši více diferencovat v závislosti na charakteru jednotky, a tedy i odpovědnosti velitele. Vzhledem k tomu, že se fixní vazba nahrazuje rozpětím, umožňuje navržená změna regulovat rozpočtovou náročnost příplatku.

Děkuji za podporu tomuto pozměňovacímu návrhu. Připojuji se k tomu, abychom podpořili zákon jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Neregistruji nikoho s přihláškou do podrobné rozpravy. Pan ministr? Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Já se přiznám, že teď možná udělám procedurální chybku, ale pokud je to ten okamžik, kdy se dá zkrátit lhůta mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, tak bych to rád udělal a pokusil se to zařadit jako pevný bod na páteční program, pokud je tam alespoň trošku místa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP