(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A chci připomenout debatu v roce 2012, kdy jsme zdůvodňovali zvýšení DPH. Bylo to provázáno s důchodovou reformou. Tehdy se lišily odhady, kolik bude výpadek z prvního pilíře. My jako vládní politici jsme odhadovali mezi 6 až 8 miliardami, levice a odbory odhadovaly 20 a více miliard. Tak, máme to za sebou, máme už čísla. Nemusíme se přít, neměli jsme pravdu ani my ani vy. Skutečnost byla mnohem střízlivější - výpadek je necelá 1 miliarda ročně a ještě se každý rok snižuje.

Na druhé straně přesto, že např. mnozí poslanci levice říkali, že při zvýšení DPH stát nevybere ani korunu navíc, tak v loňském roce se vybralo na DPH díky těm dvěma sazbám o 30 miliard více, z toho zhruba dvě třetiny skončily ve státním rozpočtu, kolem 20 miliard, a ostatní peníze skončily v rozpočtech krajů, měst a obcí. Letos, když jsem viděl čísla za prvních osm měsíců, tak ta prognóza je, že by to mohlo být proti roku 2012 nějakých 35 až 40 miliard, tzn. ten výběr bude ještě vyšší než v roce 2013, a pokud zachováme sazbu 21 a 15, tak bude nějakých dalších 40 miliard. To znamená, za ty tři roky daňoví poplatníci zaplatí 110 miliard, výpadek z průběžného systému díky zavedení druhého penzijního pilíře bude 1,5, dejme tomu 2 miliardy za ty tři roky, takže čisté saldo pro veřejné rozpočty je plus 108 miliard. Pokud vyjdu z čísel vlády a vláda říká, že se ušetří 3 miliardy resp. 3,3 miliardy, pokud ten zákon projde, jak to je, tak to nebude 110 nebo 105, ale bude to buď 107, nebo 103 miliardy. Evidentně tady existuje prostor k tomu, abychom se vrátili k těm sazbám 20 a 14, navíc když ty kroky, které byly doprovázeny v jiných oblastech, byly taky zrušeny. A chci připomenout, že to mělo být jenom na tři roky, tzn. poslední rok, kdy měla platit zvýšená základní sazba, měl být rok 2015. Vy navrhujete, aby to platilo celé volební období. Odvoláváte se na to, že až jednou budete vybírat více, tak přijde čas k debatě. Budete mít možnost...

Já bych poprosil, kdybyste mi zjednal klid, pane řídící schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Vážené kolegyně, kolegové, poprosím vás, abyste se ztišili, abychom rozuměli tomu, co se přednáší od pultíku. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže já bych to jenom shrnul. Za tři roky 100, možná 105, možná 110 miliard na zvýšení sazby o jeden procentní bod. Proti tomu je návrh, který to má zvýšit za ty tři roky znovu, za příští rok, 3,3 miliardy.

Chtěl bych vyzvat ty, kteří to tak ostře kritizovali, aby si podrželi svůj názor a aby hlasovali pro ten náš první pozměňující návrh 20 a 14 procent, protože ten prostor evidentně existuje. Už tady mluvil jeden z předřečníků o tom, že ministři v létě za to, že navštívili Letenskou, dostali 16 miliard. A je to dobře. Roste ekonomika. A pokud si řekneme - a ta čísla budu zaokrouhlovat -, že se pro příští rok předpokládá růst HDP přibližně o 3 procenta, což je přibližně zaokrouhleně 120 miliard, z toho zhruba třetina skončí ve státním rozpočtu na zvýšení daní, tak je to dalších 40 miliard. Myslíme si, že to opatření má smysl. My jsme nenavrhovali náš politický program, to, co si myslíme dobře, tzn. jednu sazbu ve výši 15 procent, protože jsme si vědomi politické reality, ale navrhli jsme kompromisní návrh, který, věřím, že by mohl získat ve Sněmovně podporu. Pokud ovšem zase k tomu přistoupíte tak politicky prestižně, že žádný pozměňující návrh nesmí projít, pokud popřete ta slova z roku 2012, dobře, může to být, tak pak nám zejména sociální demokraté vzkážou jedno jediné - měli jste pravdu, my jsme se mýlili. Anebo budou hlasovat s námi a řekneme ano, shodli jsme se na tom, že 20 a 14, protože ten výpadek z druhého pilíře je opravdu minimální, nemá tak fatální dopady na státní rozpočet, jak mnozí prognózovali, tak je prostor snížit daně všem. A nezapomeňte prosím na ty statisíce podnikatelských subjektů, které skutečně budou muset investovat do změny softwaru. To není jenom změna parametrů, kterou má každý účetní hotovou za minutu nebo za dvě. A pokud trváte na těch 10 procentech, tak pořád říkáme, že 10 procent a dvě sazby je lepší než mít tři sazby, a pak můžete podpořit náš druhý pozměňující návrh.

A ještě jedna věc. V okamžiku, kdy schválíte zavedení třetí sazby, tak vám garantuji, že u každé novely DPH, u každé novely DPH přijde návrh na přeřazení některých položek z první snížené sazby do druhé snížené sazby. Mimochodem, už tam svítí červeně jeden vládní poslanec, který to navrhuje už v tomto okamžiku. Budeme všichni podléhat lobbistickým tlakům a budeme říkat "tato položka by měla být taky v těch deseti, proč je nespravedlivě v patnácti?" a bude plno dobrých argumentů jednotlivých plátců, kteří budou v té první snížené, v té 15%, kteří nás budou přesvědčovat, abychom to snížili do 10. Takže vám garantuji, že u každé, i technické, novely, kdy budeme muset třeba implementovat některá opatření z Bruselu, budeme debatovat o tom, které položky převést z druhé do třetí sazby, a budeme vystaveni lobbistickým tlakům a smršti dobrých důvodů. Jsem sám zvědavý, jak bude odůvodněn ten návrh na rozšíření komodit v té druhé nové snížené sazbě. A podotýkám, nenavrhuje to opoziční poslanec, ale vládní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat v několika poznámkách na to, co tady probíhalo. Nejdříve na pana kolegu Kalouska, kterého tady teď nevidím. To, co tady říkal, to bylo čisté pokrytectví a kus demagogie. Já už jsem to slyšel samozřejmě i na rozpočtovém výboru. A ani se nedivím, že používá tuhle rétoriku, volby se blíží, takže samozřejmě je třeba také něco k tomu říci, nějak zaujmout. Pochopil jsem, že mu leží na srdci blaho občanů. No jo, ale leželo mu také blaho občanů na srdci, když zvyšoval právě sníženou sazbu DPH postupně z 5 procent až na dnešních 15 procent? Přitom v této sazbě jsou nejcitlivější položky, potraviny a další životně důležité věci, které lidé potřebují. Takže nevím, jak mu leželo na srdci blaho našich občanů. Co teprve kdyby platila ta jednotná sazba 17,5 procenta? To by se ta snížená samozřejmě dále zvýšila a dále by to tedy zvýšilo životní náklady lidí s nízkými příjmy, ale všech v podstatě. Takže to si myslím, že je značné pokrytectví.

On tady hovořil o nějakých dárečcích ve výši 16 miliard korun. No, já nevím, zdali dárečkem je zvýšení prostředků na sociální služby, zdali dárečkem pro hasiče je dorovnání jejich platů, i pro policisty dorovnání jejich platů, i to je v těch v uvozovkách dárečcích, které tady pan kolega Kalousek velice rád zdůraznil a řekl. Všichni víme, že nelze skokově snížit tu sníženou sazbu. Všichni víme, že tohle to je únosný první krok, který lze udělat. A myslím si, že velice významný krok - snížení cen léků. Já věřím, že se promítne snížená sazba do cen léků, protože cena léků je samozřejmě regulována SÚKLem. A navíc i v kombinaci se zrušením poplatků ve zdravotnictví si myslím, že to je významná pomoc našim seniorům, kteří samozřejmě čerpají nejvíce té péče, ale nejenom našim seniorům, ale všem občanům.

Zastavil bych se možná u toho, co tady bylo řečeno z úst ODS. Já už tady nebudu hodnotit jejich transparentnost nebo netransparentnost, koneckonců předvedli, jaké mají transparentní účetnictví a jak se chovají i vůči státu. To každý snad pochopil. Chtějí se zlepšit po kongresu, tak uvidíme, zdali to tak bude.

Hovořili tady o tom, jak třetí sazba zvýší nároky na administrativu, ale zvýší samozřejmě i náklady podnikatelů. Já bych jim chtěl jenom připomenout superhrubou mzdu. Totální nesmysl, který zavedla ODS. A to, přátelé, když museli podnikatelé změnit software, to jste ulehčili těm podnikatelům! Navíc jste vnesli takový zmatek do mzdové oblasti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP