(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní neregistruji žádnou faktickou poznámku, neregistruji ani nikoho s přednostním právem. V tom případě přistoupíme k těm, kteří jsou přihlášeni řádně do rozpravy, a prvním z nich je pan poslanec Jiří Dolejš. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já vám za ně děkuji, pane předsedající. Příjemné odpoledne všem. Nebudu příliš dlouhý, nebojte, ale přesto dovolte, abych jednak vystoupil se stanoviskem klubu k druhému čtení, protože když jsem poslouchal ty nakohoutěné duelanty, tak jsem měl přesto pocit, že jak vpravo, tak vlevo tady jsou samí přátelé lidu, kteří to myslí dobře a jenom se nemohou shodnout, jak ten blahobyt pro občana dosáhnout. A ono by to chtělo za prvé uvažovat v souvislostech a za druhé někdy vzít tužku do ruky, aby nejenom občan, ale i vy tady, až budete hlasovat o variantách, které jsou tady předestírány, abyste věděli, o čem hlasujete. Protože ono je fakt, že je příjemné, že tuším asi po deseti letech přistupujeme k tomu, co my jsme tvrdili dlouhodobě, to znamená, že nepřímé daně, když se přeexponovávají, tak to pro občana nepřináší nic dobrého. Po deseti letech konečně budeme snižovat nepřímou daň, konkrétně DPH. A celá ta debata je o tom jak.

Je třeba říci, že teď schvalujeme zákon, jehož účinnost bude od roku 2015, tudíž na základě tohoto platného a účinného zákona by měl být postaven návrh státního rozpočtu, a tudíž když tady schválíme nějakou zásadní věc, tak rychlá spojka tady do Karmelitské, aby pan ministr Babiš předělal státní rozpočet. To je myslím jasná věc. Takže jde o to, jestli v rozpočtu je volný prostor na různé drobné úpravy a mají-li vůbec drobné úpravy smysl, anebo když do té konstrukce zasáhneme podstatnějším způsobem, tak jak to zbilancovat, aby to buď bylo fiskálně neutrální, anebo si rovnou přiznejme, že ti, kteří navrhují zásadnější zásah do příjmové stránky státního rozpočtu, tak zároveň by měli říct a sdělit občanům, že pokud to nezbilancují, tak naostřili sekyru na výdajovou stranu, a že chtějí tedy škrtat a škrtat a škrtat! A to nemluvím o tom, že část výnosu DPH měla být připravena na reformu penzijního systému a že ta reforma penzijního systému se jaksi nekoná. Co způsobíme důchodové komisi a jaký návrh přijde na vypořádání se s druhým pilířem a jak bude konstruováno to připojištění, resp. třetí pilíř, to je věc otevřená, ale nepochybně tyto peníze nebudou použity na kompenzace dopadů těch změn, které byly přijaty v roce 2012. Takže to je základní rámec našich úvah.

A teď tedy jaksi in medias res, k meritu, s čím přicházíme my. Tady bylo řečeno, že pokud jde o příjmová opatření, tak snížení daní vlastně je buď aktem rozpočtové obezřetnosti, to znamená, snížíme daně, ale ne tolik, aby to poškodilo rozpočet. Čili že to bude fiskálně neutrální, ale že by to mělo mít dopad racionalizovat ekonomické prostředí. A řekněme si rovnou, že když mírně upravíme sazbu, tak se to samozřejmě promítne do inkasa, ale nepromítne se to do cenové hladiny, což zajímá zejména toho člověka na ulici, protože když zvyšujeme nepřímé daně, tak se většinou zvyšují ceny, ale když snížíme nepřímé daně, a zejména nepatrně, tak ty ceny většinou zůstanou zaparkované tam, kde jsou, protože konkurenční tlak není až tak velký, aby kvůli tomu někdo snižoval ceny. Takže to je nepochybně velice významný faktor všech těchto úvah.

Nevím, jestli mohu vzít za slovo pana emeritního ministra a kolegu Kalouska, když tady avizoval, že když nezůstane platná a účinná dosavadní úprava, tedy že nezůstane jedna sazba 17,5 %, tak že by byl pro to, aby do snížené sazby se zaparkovalo vše, co umožňuje evropská směrnice. Nevím, jestli to bude načteno v podrobné rozpravě, ale řekněme si, že je to zásadní rozšíření. Já bych se vcelku k tomu i stavěl pozitivně, uvažoval bych o tom, protože to trošičku konvenuje k tomu, co navrhujeme my, byť ne až tak směle, aby 10% někdejší před rokem 2012 snížená sazba byla takto široce pojata, ale rovnou si řekněme, o kolik by to bylo peněz. Je vymyšleno, co s tím? Neslyšel jsem to tady.

Druzí nebo další, kteří přišli s jistou inovací, jsou kolegové dříve vládní v ODS, kteří říkají, to tříleté období zvýšení o jeden procentní bod zkrátíme o rok dřív, protože koneckonců časy už jsou lepší a tolik až peněz do rozpočtu touto cestou nepotřebujeme. Je tam ta moje výhrada, že to neovlivní cenovou hladinu, o tom přemýšlejte, ale jaksi myslím si, že tento krok není až tak zásadní, abychom se o něj takto hádali. Daleko větší problém je počet sazeb. Mě by se líbila druhá varianta, o které hovořil, tuším, kolega Fiala, a to Fiala druhý, tedy myslím Petra, který hovořil o tom, že bychom se mohli vrátit ne před rok 2012, ale ještě více dozadu, to znamená, kde sazby byly na 10 a 20 %. Nevím, jak je to myšleno vážně, ale to samozřejmě opět znamená větší výpadek ve výnosu daňového inkasa.

Když jsme se dívali na vládní návrh, tak musím říci, že rozhodně nechceme přinést lidem tu špatnou zprávu, že aspoň v těch vybraných komoditách, na kterých se vládní koalice shodla, a že to bylo těžké dohadování, tak že v těchto vybraných komoditách se ze sociálního důvodu, to je jasné, sníží DPH. Ale zvažme, kolegové, klidně i přátelé, mně je to jedno, já nejsem až tak akurátní, jestli ty tři sazby skutečně není "zu moc". Já bych z toho nedělal fatální záležitost. Z 28 evropských zemí skutečně se najdou i takové, kromě myslím Dánska, tam je jedna sazba, to by se líbilo asi kolegovi Kalouskovi, ale najdou se i země, kde tři sazby jsou. Tuším Francie, Lucembursko, snad i Irsko. Najdou se. Je to spíše výjimka, je to administrativní moloch, je to problém, ale dokážu to skousnout. Proto také vnímáme spíše pozitivně to, co koalice přinesla, ale je to drobečková politika. A my navrhujeme v podstatě zrušit návrh na třetí sazbu a to, co ve snížené sazbě doteď je sakum pikum, tedy nerozšiřovat to oproti kolegovi Kalouskovi, tak dát do té 10% sazby, která tady byla do roku 2012. Návrh vcelku jednoduchý, ale protože jsem těm, kteří takto uvažovali o zásadnějším řezu, vytýkal, že by měli buď říct, že chtějí osekat výdaje, nebo to jinak zbilancovat v rozpočtu, tak dodávám, že my máme v tomto ohledu připraveno řešení, a to při tom dalším řešení, tedy daně z příjmů fyzických osob, kdy podobně jako byla diskutována před volbami nepřiměřenost nepřímých daní a DPH, tak podobně byla diskutována otázka daňové progrese. Tam chápu, že v koalici je to složité, protože tam se nedohodli, ale přesto si myslím, že skutečná daňová progrese, a nikoliv přemrštěná, nejenom hra na progresi s pomocí druhé sazby, tak že by si ji tato ekonomika zasloužila, že by ji unesla, a takto tou vnitřní logikou spojené jsou tady ty dva návrhy - tedy bohužel uvidíte mě ještě jednou, až budeme projednávat daň z příjmu fyzických osob.

Toť myslím vše k našemu návrhu. Já myslím, že jsem to vysvětlil dostatečně jasně, abyste se nad tím mohli třeba i zamyslet do třetího čtení, a jak jsem řekl, je to podáno, čili mě uvidíte ještě jednou, abych stručně a už jenom lakonicky se přihlásil k tomu, co je dáno už v počítačovém sněmovním systému. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP