(11.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Diskuse v rozpočtovém výboru byla zajímavá, protože zástupce Ministerstva financí výjimečně nelhal. Opravdu tam přiznal, že se jedná o zvýšení daní. V takovém případě se domnívám, že bychom mohli vrátit tento návrh výboru k novému projednání, což berte jako procedurální návrh. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v jednání, tak přečtu omluvenky, které dorazily. Od 13 do 19 hodin se z jednání omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová z důvodu jednání zastupitelstva. Od 12 do 15 hodin se z dnešního jednání omlouvají paní poslankyně Balaštíková a Maxová a dnešní den od 11.40 do 17 hodin se z jednání omlouvá pan poslanec David Kasal.

Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec a zpravodaj Rais a potom má faktickou poznámku pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Pár takových obecnějších věcí, ale něco konkrétního. Budu chránit paní náměstkyni. Ona tady není, tak se nemůže obhajovat. Tam nikdy nešla řeč o zvyšování daní, nýbrž o dopadu na příjmy státního rozpočtu k 1. 1. To tam říkala. Ono souvisí jedno s druhým. Tady to slyšíme pořád. Tady se zaměňují pojmy. Jedna věc je zlepšovat výběr daní, a tím směrem samozřejmě koalice chce jít, a druhá věc je změna sazeb daní. Když se podíváme, pokud pominu diskusi o investičních o fondech, jak tady říkal kolega Volný, tam k žádnému zvyšování daní nedochází. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec... Pouštíte před sebe. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec Laudát byl tak laskav, protože chci reagovat přímo na pana profesora Raise.

Pane profesore, proboha, zachovejme si jistou důstojnost logiky a intelektuální argumentace. Jestliže paní náměstkyně explicitně přiznala, že díky této změně vybere státní rozpočet od fyzických osob víc o 14,6 mld, a to přiznala, to jsou ty dopady na státní rozpočet, díky tomu vybere státní rozpočet o 14,6 mld více. Jak je vybere? Že lidi zaplatí o 14,6 mld. víc. Jinak se vybrat nedají. Jinými slovy se jedná o zvýšení daní o 14,6 mld. Nehrajme si tady na slovíčka. Jestli vás mohu poprosit, nechovejte se nedůstojně. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V pořadí je pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chci se tady jenom krátce zastavit - reakce na pana Hájka. Ve Spojených státech se říká, že džentlmen se neptá na dvě věci: kolik vyděláváte a koho volíte. Samozřejmě předpokládat u tohoto poslance, který tady zatím vyrábí intelektuální výkony skutečně hodné pozornosti, ale někde úplně jinde než ve Sněmovně, nejvyšším orgánu této země... Kolem inovací taky existuje pojem inteligentní selhání. To se zjevně panu poslanci Hájkovi nikdy stát nemůže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Také bych chtěl reagovat na vystoupení pana zpravodaje. Čeština je krásná, protože když to formulujete jinak, tak se nedá větě, kterou jste řekl, nic vyčítat, ale není to pravda. Jedna věc jsou příjmy státního rozpočtu a druhá věc jsou daně. No tak já nevím. Podívejte se do té položky. U státního rozpočtu jsou napsané daně, příjem tolik. Myslím, že to je opravdu zbytečný spor. Pokud je přiznaný dopad plus 14,6 mld., tak odkud se vezmou? A to je číslo náměstkyně ministra financí. my to jenom konstatujeme a opakujeme to číslo. Je to plus 14,6 na položce daně, tak se vybere o 14,6 mld. daní víc díky legislativní změně. Ne díky růstu HDP, ne díky tomu, že lidé platí větší daně jako v absolutních číslech. To za prvé.

A za druhé. Pan kolega Volný říká, že se nemění sazba. To je samozřejmě pravda - u živnostníků. Ale mění se základ daně. A mnohdy je důležitější, co je součástí základu daně, a to se nemusíme přesvědčovat, než jaká je samotná sazba. Dobře, jestliže jsem dneska měl 80procentní paušál a měl jsem příjem 16 mil., tak kolik jsem zaplatil daň a kolik zaplatím daň od příštího roku? To je přece úplně jednoduché. Zaplatím mnohem víc. A vy tomu říkáte, že daň se nemění a nezvyšuje. Sazba ne, ale mění se základ, z kterého se daň vypočítává. Zase, této větě se nedá nic vyčítat. Máte pravdu, že sazba daně se nemění, ale mění se maximální výše výdajových paušálů, abychom byli přesní. To znamená to, co mám nad tím a ještě za rok 2014 platit nebudu, tak za rok 2015 platit budu. Takže zaplatím víc daní. Je to úplně jednoduché. Udělejte si modelový příklad pro živnostníky, když má 16 mil. nákladů a třeba 18 mil. příjmů, někdo, kdo se třeba živí výrobou nábytku, a spočtěte mu daně v roce 2014 a 2015 a přesvědčte ho, že zaplatí stejné daně! (Předsedající upozorňuje na čas. Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Já se domnívám, že se tady skutečně trochu lidé straší tím, že se vykládá, že se 14,6 mld. korun vybere od lidí. Existují také právnické osoby, před chvílí jsme tady slyšeli, že zákon je v uvozovkách tak hnusný, že se musí zrušit, protože to postihuje investiční fondy. On je asi obrovský rozdíl mezi výběrem daní u instalatéra, pokrývače, jak jste tady vykládali, a tam předpokládám, že se shodujeme v tom, že tam dopad bude relativně malý nebo žádný. A na druhou stranu je rozdíl mezi výběrem od investičních fondů, které, což už neříkáte, v podstatě odsávají peníze směrem ven, a tam si samozřejmě fondy peníze zdaňují s nulou. Je to také o struktuře. Mně jde o to, že demagogické řeči o tom, že to postihne takzvaně lidi ve výši 14,6 mld., prostě nejsou pravda. Je to celé, o co jde. Vy pletete hrušky s jablky využívajíc toho, že paní náměstkyně řekla, že dopad na příjmy - já jsem si to náhodou napsal - je tato částka. V tom je skutečně schovaný i ten výběr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní mám přihlášené s faktickými poznámkami v pořadí pan poslanec Kalousek, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Volný a poté pan poslanec Daniel Korte. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane profesore prostřednictvím pana předsedajícího, já respektuji, že nechcete věřit mně, ale velmi vás prosím, pokuste se alespoň věřit svému ministru financí, svému předsedovi hnutí a jeho dokumentu. Otevřete-li si konvergenční program na straně 14, přečtete si v tabulce č. 3.1, což je dokument pana ministra Babiše schválený vládou, dopad rušených opatření. Ne lepší výběr - dopad rušených opatření. A teď jsou tam fyzické osoby, právnické osoby, DPH. A u položky fyzické osoby si přečtete plus 14,6 mld. Jinými slovy v této tabulce váš pan ministr financí sděluje české veřejnosti i Evropské komisi, že díky tomu, že zruší Kalouskovu a Nečasovu legislativu, vybere od fyzických osob, od lidí, od nikoho jiného, ta položka se jmenuje daň z příjmu fyzických osob, o 14,6 mld. víc, protože to prostě to opatření zruší.

Promiňte, já vím, že vy jste profesor a já jsem studoval, ale jako zpravodaji vám teď jako člen Sněmovny řeknu: vy jste se opravdu, ale opravdu nepřipravil. (Veselost a potlesk v řadách poslanců TOP 09.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP