(21.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Velebnému za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ale prosil bych kolegy, aby diskutující nechali v klidu hovořit. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kolegyně a kolegové, když se podíváte na levou či pravou tabuli a podíváte se na čas, tak zjistíte, že tu jsme dnes 12 hodin. Já chápu, že jsou nějaké urgentní věci, a proto se jedná i v mimořádných časech, a hlasoval jsem pro návrh, který prodlužoval jednání po 21. hodině, ale fakt mě ani nenapadlo, že tady nebude ministr dopravy k tomuto bodu. To, že pan ministr životního prostředí se usmívá - nemáme to za sebou. Mám plno konkrétních dotazů a nevím, jestli budete schopen odpovědět. To jsou připravené materiály, tomu také rozumím, dělal jsem to x-krát za jiné kolegy, nicméně s některými pasážemi, které jste přečetl, prostě nemohu souhlasit, protože neodpovídají realitě. Mám také připraven konkrétní pozměňovací návrh, který jsem chtěl odůvodnit a pak načíst v podrobné rozpravě.

Nicméně bych nejdříve načetl dva - ne, dám jenom jeden, nebudu navrhovat nějaké dlouhé odročení. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna odročila nebo přerušila jednání do příchodu pana ministra. Pokud by to prošlo, tak můžeme k dalšímu, pokud by to neprošlo, tak vystoupím s konkrétními dotazy a s konkrétními výhradami k tomuto návrhu zákona. Není to věc, která je triviální. Přestože návrh zákona je krátký, jsou tam tři věci, resp. dvě, s těmi papalášskými značkami nemám žádný problém, to se klidně může odsunout o rok, o dva, o tři, to opravdu není problém, ale stanice technické kontroly problém jsou.

Zákon byl schválen loni v srpnu, měli všichni na to 16 měsíců, aby se připravili. Ti slušní to samozřejmě udělali a investovali peníze a možná někteří nestíhají nebo možná nestíhá Ministerstvo dopravy. A teď máme říct, že se to prostě odsouvá, jako by to byla technická věc. To není technická věc. Tak jenom náhodou kdyby to neprošlo, tak bych chtěl odpověď, kolik máme stanic technické kontroly, kolik je dnes už vybaveno, protože některé to měly už předtím, než jsme to uzákonili, udělaly to dobrovolně, protože věděly, že to někteří jejich zákazníci chtějí, a jsou pak schopny zákazníkům průkazně dokázat, že práce byla odvedena v té kvalitě a za takovou cenu, kterou si zákazníci zaplatili. A kolik chybí. A výmluvy, že na to bylo málo času, když ministr nastoupil v lednu a měl 11 měsíců na implementaci platného zákona, minimálně na úřední úrovni, nevím, jak na politické, co se dělalo za vlády Jiřího Rusnoka, zda se na tom pracovalo intenzivně, středně nebo málo, ale bezesporu i na úrovni úřední, pracovní, se postupovalo už od srpna. Možná dřív. Protože my jsme zákon projednávali v Poslanecké sněmovně a hospodářském výboru několik měsíců a trpělivě jsme hledali shodu, až jsme tu shodu našli.

Součástí zákona jsou také důležité paragrafy, které souvisí s jiným návrhem zákona, tj. pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla, kdy problém je de facto vyřešen, a my to řešíme jiným zákonem, ale s tím teď v tuto chvíli nechci zdržovat.

Takže pro tuto chvíli končím své vystoupení a poprosil bych o hlasování o tom návrhu na přerušení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Váš procedurální návrh bude hlasován bez rozpravy. Jen vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji, aby se ti, kteří mě uposlechli a přenesli své diskuse do předsálí, mohli včas vrátit.

 

O vašem procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do příchodu ministra dopravy samozřejmě dám hlasovat.

Hlasování pořadové číslo 50 jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji. Z přítomných 116 pro 51, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat. Pan kolega Stanjura se hlásí ještě jednou. Asi upřesní své otázky na pana ministra.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že mé vystoupení bude delší, tak rychle se mě nezbavíte, ani toho problému se tak rychle nezbavíte. Takhle se prostě dělat nedá. Pokud si myslíte, že to rychle uděláme jen proto, že chcete mít čárku, a ministr tu není a není ochoten, tak si myslím, že bychom měli trochu důkladněji o tom návrhu zákona, o tom stávajícím platném znění, pohovořit, případně pohovořit o tom, co návrhy přinášejí a co znamenají.

Zkusme se vrátit o ty dva roky zpět, kdy jsme tu projednávali, já si číslo sněmovního tisku pamatuji dodnes, bylo to 707, byl to jeden z nejdéle projednávaných tisků v hospodářském výboru. Pan bývalý předseda hospodářského výboru Milan Urban mi to určitě potvrdí, že jsme opravdu trpělivě měsíce hledali shodu. Vyřešili jsme, a s tím souhlasím, tři věci.

Klíčová věc byla nový systém registrace, aby se zamezilo nepřesnostem, ale i podvodům, kdy v této chvíli, nevím, jestli to všichni víte, existují tzv. polopřevody, které vznášejí zmatek do registru, a pak je to vymáhání povinného ručení za motorová vozidla. V praxi to znamená, že dnes podle platné legislativy, když třeba prodáte auto, tak přijdete na svůj příslušný úřad, většinou to je trojková obec, a to auto odhlásíte. K tomu ovšem musí nový majitel přijít znovu na svůj úřad a auto přihlásit. A mnozí to úmyslně nedělají, tzn. oni zaplatí kupní cenu, dostanou motorové vozidlo, dostanou klíče a jezdí s nepojištěným vozidlem. Kupec v dobré víře si myslí, že se ho to netýká, protože auto prodal, řádně podle zákona ho odhlásil a myslí si, že to má všechno v pořádku. A za pár let mu přijde dopis, a poměrně drsný, to také vyčítám České kanceláři pojistitelů, která to vymáhá, která říká: Ale pane, tady v registru jste uveden jako majitel či provozovatel tohoto motorového vozidla a my jsme zjistili, že jste tři roky nezaplatil povinné ručení. A vy nám dlužíte tolik a tolik, a pokud nám nezaplatíte, tak budou následovat další právní kroky, tohle, tohle, exekuce apod. Tento problém se nám podařilo vyřešit, že od 1. ledna se bude provádět jeden úkon, a buď přijdou oba dva společně, prodávající i kupující, anebo jeden z nich přijde s plnou mocí, že to může provést za druhou stranu. To znamená otázka tzv. polopřevodů bude vyřešena a tento problém nebude vznikat. Pak je jasné, že ten, kdo nebude platit, to už dělá úmyslně. Buď že zapomněl, ale je to jeho zodpovědnost, nebo prostě platit nechce a spoléhá na to, že se na to nepřijde. Podotýkám, že z pojištění se platí škody, které způsobí viník dopravní nehody druhému vozidlu. Ne vlastnímu. To znamená problém, který se tu pokouší skupina poslanců řešit jiným způsobem, je už 14 měsíců vyřešen. Nový zákon, který máme projednávat na této schůzi, retroaktivně problémy, které vznikly, nevyřeší a nové případy od 1. ledna 2015 již vyřešeny jsou. Ale to je debata k dalšímu zákonu.

Druhým velkým okruhem byly právě stanice technické kontroly.

Skočím k tomu třetímu, ten byl podle mne opravdu malý, to jsou registrační značky na přání, říkám tomu papalášské značky. Má se to legalizovat v tom smyslu, že kdo chce mít 88888 nebo samé sedmičky jako James Bond, tak si za to zaplatí. Podle mne je to spravedlivé. Myslím, že normální člověk za to peníze nevyhodí. Když to někdo chce nebo chce tam mít napsané Bond 007, tak si za to prostě zaplatí. V tomto případě říkám, není žádný problém s odsunutím účinnosti těchto paragrafů, protože si myslím, že ani příjem by nebyl nijak výrazný, a pokud to milovníkům těchto značek neumožníme, tak se určitě nic nestane. Naprosté většině občanů je to opravdu jedno, spíš jsou chudáci ti, kteří čirou náhodou dostanou nějakou značku, která je posléze označena jako papalášská. Například se zjistí, že někdo je ročník 1973 a poslední čtyři číslice jsou čirou náhodou 1973, a už si vykládají sousedé: Podívejte se, ten se na úřadě zřídil značku, která je přesně podle jeho data narození, resp. roku narození, aby si to lépe zapamatoval, protože většina z nás si lépe pamatuje datum svého narození než číslo SPZ, dnes registrační značky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP