(21.20 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající - jenom pan kolega Stanjura si tady nechal notičky, předpokládám, že budou jeho. Čestně vracím. Děkuji.

Napodruhé a snad s lepším výsledkem, udělám pro to všechno. Vede mě k tomu i určitý optimismus vzhledem k tomu, že je poslední bod a čekají vás určitě větší lákadla než emisní povolenky.

Nicméně dovolte mi, dámy a pánové, abych krátce zopakoval, v čem spočívá podstata předloženého návrhu. Cílem předloženého návrhu zákona je zejména adaptace na nařízení Komise, na základě kterého dochází od roku 2013 ke změnám pravidel v procesu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Nařízení nově ukládá členským státům zajistit, aby provozovatelé, kterým je vydáno větší množství bezplatných povolenek, než na kolik mají dle alokačních pravidel právo, vrátili neoprávněně obdržené bezplatné povolenky na alokační účet Evropské unie. V předkládaném návrhu novely zákona je provozovatelům zařízení pro tyto případy stanovena povinnost vrátit neoprávněně vydané povolenky na alokační účet EU a současně je tady stanovena sankce za porušení této povinnosti.

Návrh nadále ruší povinnost ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů. Ověřovatelé budou tedy nadále muset mít pro výkon své činnosti pouze akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, která je udělována na základě prokázání odborné způsobilosti.

Dále se navrhuje zrušení správního poplatku ve výši 3 000 korun za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.

A v poslední řadě v rámci adaptace na nařízení Komise se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Národní správce rejstříku obchodování s povolenkami má nově plnit řadu povinností, zejména povinnost spolupráce s příslušnými orgány, což jsou vedle Finančního analytického útvaru Ministerstva financí zejména orgány činné v trestním řízení, povinnost odhalovat a oznamovat podezřelé obchody, povinnost mlčenlivosti, vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a další povinnosti.

To je na úvod vše a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a prosím pana poslance Josefa Hájka, zpravodaje výboru, o zpravodajskou zprávu, kterou by mohl přednést.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí z 9. schůze ze dne 19. června 2014. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony. Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové a mé zpravodajské zprávě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, tak jak jsou uvedeny pod sněmovním tiskem 207/1.

Ještě následně vystoupím v podrobné rozpravě, kdy v součinnosti právě s Ministerstvem životního prostředí udělám takovou drobnou legislativně technickou úpravu, která se týká dopřesnění čerpání částky 12 mld., která je uvedena ročně. Oficiálně to sdělím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu obecnou ve druhém čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že zatím není zájem o žádné závěrečné slovo po obecné rozpravě, ve které nikdo nevystoupil. Zahajuji tedy rozpravu podrobnou. Eviduji přihlášku pana zpravodaje. Prosím ho tedy o slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Josef Hájek: Dámy a pánové, jak jsem avizoval, ta úprava se týká článku 1 § 7 odst. 6, kde ve větě "Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán nejvýše do částky 12 miliard korun ročně." Doplňuje se to slovíčko ročně. Děkuji, všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, nepadl. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak, proto končím druhé čtení tohoto návrhu.

Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny pevně zařazené body na dnešní den a je pokročilá hodina, jednání Poslanecké sněmovny přerušuji zítra do 9 hodin do rána. A ještě podle zákona o jednacím řádu se vás pokusím seznámit s návrhy, které bychom měli zítra projednávat, to jest pevně zařazenými body. Měly by to být body 131, 167, 168, 169. Poté druhá čtení body 20, 21, 22 a potom už bod 161, což je zpráva. Čili budeme tady mít pana ministra obrany, zástupce České národní banky, pana ministra financí a opět pana ministra obrany a další body. Uvidíme, jestli se nám podaří tento program udržet.

Přeji hezkou dobrou noc.

 

(Jednání skončilo ve 21.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP