(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Antonín dnes od 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Aulická Hana ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jan Bartošek od 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Bendl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Brázdil z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Černý z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Čihák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř z osobních důvodů, pan poslanec Leoš Heger z pracovních důvodů, pan poslanec Bohuslav Chalupa z pracovních důvodů, pan poslanec Miloslav Janulík z osobních důvodů, pan poslanec Martin Komárek z osobních důvodů, pan poslanec Daniel Korte z osobních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová z osobních důvodů, pan poslanec Ladislav Okleštěk z rodinných důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Ploc z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Plzák z osobních důvodů, pan poslanec Karel Pražák z pracovních důvodů, paní poslankyně Anna Putnová z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, paní poslankyně Miroslava Strnadlová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Štěpán Stupčuk z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z osobních důvodů, pan poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Votava ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Vozdecký z osobních důvodů, pan poslanec Jan Zahradník z osobních důvodů, pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů a pan poslanec Marek Ženíšek z pracovních důvodů.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr vnitra Milan Chovanec z pracovních důvodů, paní ministryně Věra Jourová z důvodu zahraniční cesty, pan ministr zemědělství Marian Jurečka z pracovních důvodů, pan ministr dopravy Antonín Prachař z pracovních důvodů a paní ministryně spravedlnosti od 10 hodin z pracovních důvodů.

Dále se omlouvají páni poslanci Schwarz a Vozka z osobních důvodů.

Také oznamuji, že pan poslanec Jiří Holeček má náhradní kartu číslo 1.

Pan ministr průmyslu a obchodu se omlouvá z pracovních důvodů od 10 hodin. To je ve stručnosti z omluv všechno.

Já tady mám první přihlášku ke změně pořadu schůze. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body 131, 167, 168, 169, 20, 21, 22, 161, 153 a 5. Na 12. hodinu jsme pevně zařadili bod číslo 57. Mám tady ale žádost k návrhu na změnu schváleného pořadu. Pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení členové vlády, dobré dopoledne. Teď před vás předstupuji jménem volební komise s takovou standardní prosbou o pevné zařazení volebních bodů, a to z organizačních důvodů. Je to trochu s předstihem na příští týden, abychom se stihli připravit.

Prosba se týká všech volebních bodů, které jsou naplánovány na tuto schůzi. Byla by to žádost na pevné zařazení na středu 24. září pevně ve 12.30 hodin. Důležité je i pořadí. Tedy nejdříve v pořadí bod číslo 148, potom bod 152, obě to jsou veřejné volby, a dále body 149, 150 a 151, to jsou tajné volby, které bychom pak před obědem provedli standardně ve Státních aktech. Ještě jednou - volební body na středu 24. 9. ve 12.30 v pořadí 148, 152 a potom 149, 150 a 151. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volebního výboru. Dále se žádostí o změnu schváleného pořadu hlásí paní poslankyně Kristýna Zelienková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Dobrý den. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhla pevné zařazení bodu schůze číslo 25, sněmovní tisk 118, novela zákona o pojištění provozu motorových vozidel, na úterý 23. 9. jako šestý bod pořadu schůze. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ptám se, jestli se někdo další hlásí k pořadu schůze. Předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si také dovolím navrhnout jednu změnu k pořadu schůze, konkrétně abychom dnes zařadili pevně sněmovní tisk 200, který se týká smlouvy o obchodu se zbraněmi. Navrhuji zařadit jej za bod 153 pevně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Dobrý den, pane místopředsedo. Já bych chtěl navrhnout zařazení pevného bodu číslo 30, sněmovního tisku 144, na středu příští týden po 14.30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O těchto návrzích, pokud nikdo nemá další a jiný návrh, dám hlasovat.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Martina Kolovratníka, abychom na středu příštího týdne ve 12.30 zařadili volební body v pořadí 148, 152, 149, 150 a 151.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Dále paní poslankyně Kristýna Zelienková žádá o zařazení bodu číslo 25, sněmovní tisk 118, zákon o pojištění motorových vozidel, jako šestý bod na úterý 23. 9. Tam je jenom problém, paní poslankyně, že na úterý máme pevně zařazených osm bodů, takže to může být první bod po těch pevně zařazených osmi bodech? Musí, jinak je to nehlasovatelné. Takže jako devátý bod úterního zasedání této schůze Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Zelienkové, abychom bod číslo 25, sněmovní tisk 118, zařadili jako devátý bod úterního programu schůze. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno 129 poslankyň a poslanců, pro 106, proti 5. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP