(9.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dále předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické pan poslanec Roman Sklenák žádá, aby sněmovní tisk 200 byl zařazen mezi pevně zařazené body dnes, a to za tisk 153. Je to tak, pane poslanče? (Ano.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 54, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 102, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Fiedler žádá, aby bod číslo 30, sněmovní tisk 144, byl zařazen pevně na středu na 14.30 hodin.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 55, přihlášeno 133 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se tedy vypořádali s návrhy na změnu pořadu schůze. Mám tady ještě dvě omluvy - pan poslanec Petr Adam se dnes omlouvá na celý den z rodinných důvodů a pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá dnes od 9 do 9.30 z osobních důvodů.

Dále tu mám s krátkým vystoupením s faktickou poznámkou pana poslance Tomáše Podivínského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové, možná si vzpomenete v úterý na debatu o Ukrajině, kdy jsme také debatovali hodně o humanitární situaci na Ukrajině a mnozí se nad touto situací pozastavovali a navrhovali různá řešení. Já jsem navrhl jedno praktické, abychom o tom jen nehovořili a mohli také něco prakticky udělat, a to v intencích také Ministerstva zahraničních věcí, a navrhl jsem, že bychom mohli každý přispět např. částkou 2 500 korun na účet a potom by se mohla humanitární pomoc přes Ministerstvo zahraničí distribuovat na potřebná místa.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče, poslance to natolik rozrušilo, že chtějí zopakovat číslo účtu a částku, kterou mají poslat. Tak prosím, abyste to znovu zopakoval.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Děkuji, pane místopředsedo, tak já tedy znovu zopakuji, že můj návrh byl, abychom každý poslali 2 500 korun. Je nás tady 200 poslankyň a poslanců, což by byla krásná kulatá částka půl milionu, za to už se dá humanitární pomoc pořídit celkem účinně.

Dovoluji si vám tedy sdělit, že Ministerstvo zahraničních věcí zřídilo bankovní účet, na který budou moci nebo mohou od dnešního dne poslanci zasílat peníze určené na humanitární pomoc Ukrajině. Jedná se o depozitní účet MZV číslo 6015-17228001/0710, variabilní symbol 37824, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení odesilatele. Na ten účet bude možné posílat finanční prostředky jeden měsíc, čili do neděle 19. 10., a poté bude pan předseda Sněmovny ministrem zahraničních věcí písemně informován o stavu toho účtu, kdo kolik přispěl, asi ve formě nějaké excelové tabulky. Ještě všem poslancům a poslankyním to zašlu dneska e-mailem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Podivínskému, zároveň se Sněmovně omlouvám, že jsem mu dal slovo, na druhou stranu jsem věděl, on mě informoval o tom, jaké humanitární sdělení chce Sněmovně přednést. Proto omluvte můj postup. V případě, že má někdo námitku proti mému postupu, můžeme o tom hlasovat.

Prosím, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci srdečně poděkovat panu poslanci Podivínskému za informaci, kterou, pravda, jsme mohli dostat také mailem, ale je asi dobře, že zazněla na plénu. Každý z nás - tedy teď mluvím za klub TOP 09 - zcela jistě přispěje. Jenom si dovolím podotknout, že kdybychom přispívali stejně zásadově, jako poslanecký klub TOP 09 hlasoval o usneseních k Ukrajině, tak každý z nás tak třikrát přispěje a čtyřikrát vybere. Ale my to neuděláme, my přispějeme každý jenom jednou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi.

 

A teď už se budeme zabývat pevně zařazeným bodem 131, jímž je

131.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 49/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj výboru pro obranu, v zastoupení pana poslance Davida Kádnera pan poslanec Václav Klučka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 49/3.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se nejprve přihlásil pan ministr Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Já si dovolím jenom několika málo slovy uvést dnešní třetí čtení. Chtěl bych jenom znovu zdůraznit, že tato novela si klade za cíl především zlepšení kariérní a platové situace vojáků z povolání v armádě, a dovoluji si tvrdit, že má širokou podporu mezi zákonodárci napříč politickým spektrem. Je armádou a vojáky netrpělivě očekávána a já věřím, že jejich očekávání nezklameme.

Ještě bych dodal, že se domnívám, že je výrazem určité kontinuity toho, co v minulých letech bylo iniciováno a vypracováno nebo zahájeno v tom pozitivním a realistickém slova smyslu, a zároveň jsem také rád, že se toho speciálně ve výboru pro obranu ujala řada členů tohoto výboru a některé nedostatky během toho procesu byly odstraněny. Takže bych rád výboru touto cestou poděkoval a věřím, že podpoříte ten předložený návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi obrany. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby ohlásil postup při hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil jak on, tak pan ministr. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Abych předešel některým dohadům, proč zde není předseda výboru pan Kádner, je to problém zácpy na dálnici, požáru kamionu. Stojí na té dálnici a nestihl přijet v této chvíli. Takže kdyby mi někdo ještě před půl hodinou řekl, že budu zpravodajem tak významného zákona, tak bych mu nevěřil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se s dovolením na tomto místě ptám ctěné Sněmovny, jestli má proti tomuto postupu ve změně zpravodaje někdo nějakou námitku. Nemá námitku, děkuji. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se tedy ujal své zpravodajské role ve třetím čtení vládního návrhu zákona o vojácích z povolání. Musím konstatovat, že tedy nezazněl žádný návrh na zamítnutí a procedura hlasování je v tomto případě docela jednoduchá. Pod písmenem A je uveden komplexní pozměňovací návrh z usnesení výboru pro obranu a pod písmenem B je pozměňovací návrh předložený ve druhém čtení poslancem Bohuslavem Chalupou. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o písmenu A, o komplexním pozměňovacím návrhu, poté o pozměňovacím návrhu poslance Bohuslava Chalupy a poté hlasovali o návrhu zákona jako o celku. Současně jsem názoru, že procedura hlasování je docela jednoduchá a že bychom ji nemuseli schvalovat a mohli přistoupit rovnou k hlasování tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se tedy, jestli někdo z poslanců chce hlasovat o té jednoduché proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, nejprve hlasovat o písmenu A - o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a pak o návrhu pod písmenem B pana poslance Chalupy. Chce někdo hlasovat o tomto postupu? Ne.

Prosím, pane zpravodaji, budeme tedy hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro obranu pod písmenem A. Prosím o stanovisko pana zpravodaje a pana ministra. (Oba souhlas.) Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP