(10.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Náš klub bude hlasovat proti tomuto návrhu. Dovolte mi k tomu krátký komentář, nejenom že hlasujeme proti.

My jsme v minulých dnech, tento týden, vedli debatu například o návrhu vlády o zavedení třetí sazby DPH, kde my jsme podali pozměňující návrh, abychom snížili obě sazby, základní i sníženou, o jeden procentní bod. Velmi často v té diskusi pak zaznívalo z řad vládní koalice, že na to rozpočet není připraven a že si to nemůžeme dovolit. Současně dneska máme materiál, který jasně ukazuje, že slova o tom, že vláda ušetří a bude úspornější, nejsou reálná, protože se navrhuje 16 mld. Tady přesně existuje prostor pro snížení DPH o jeden procentní bod, protože tam by určitě nebyl výpadek v příjmu 16 mld. To znamená, jsme schopni snížit DPH o jeden procentní bod, aniž bychom ohrozili vládou plánovaný schodek státního rozpočtu na 100 mld., který vláda plánuje na příští rok. Ano, musely by se zachovat stávající výdajové rámce, to znamená musely by být výdaje o 16 mld. nižší, než vláda plánuje, a pak aby byl dostatečný prostor ke snížení obou sazeb DPH.

A pokud jste dobře poslouchali zdůvodnění toho navýšení, tak zaznělo: zvyšují se mandatorní výdaje státu, převážně, abych byl přesný a spravedlivý. A včera jsme zase večer debatovali o zdravotnických poplatcích a to je přesně ten důsledek. Ano, zvyšují se mandatorní výdaje jako kompenzace např. zdravotnickým zařízením a nemocnicím. Je pravda, že to vláda rozhodla, ale pak se to projevuje konkrétně do těch výdajů státního rozpočtu, a jak jsme říkali včera v rozpravě, kdo jiný než daňoví poplatníci to zaplatí. Jiní, než kteří to platili doposud, ale jsou to opět daňoví poplatníci.

A poslední důvod nebo poslední argument, který já nepovažuji za oprávněný - a říkám bohužel, byl bych rád, kdybychom opravdu byli schopni v příštím roce utratit více peněz v budování dopravní infrastruktury, a bohužel si myslím, že toho nebudeme schopni. To znamená jako argument pro zvýšení celkových výdajových rámci si myslím, že tento argument prostě není pravdivý. Oficiálně byla publikována čísla za šest měsíců čerpání výdajů na dopravní infrastrukturu v letošním roce, včera jsem pak četl vyjádření ministra či Ministerstva dopravy, které hovoří o výsledku za prvních osm měsíců, a říkám, s žádnou radostí ani s žádnou kritikou (nesrozumitelné) faktů, bohužel se letos nepodaří vyčerpat ty prostředky a uvidíme, jak se bude dařit příští rok. Bohužel jsem spíše pesimista, protože stojí soutěže na přípravu dalších akcí, pozdě se zahajují veřejné zakázky. Je to věc, kterou vláda či ŘSD prostě neovlivní, ale průběh těch veřejných zakázek prostě bývá velmi dlouhý. Velmi často je to tedy z důvodů až přehnaných námitek jednotlivých uchazečů až u ÚOHS a pak ty soutěže samozřejmě stojí.

To je ten hlavní důvod, proč nepodpoříme zvýšení výdajů, protože vláda se snaží více utrácet, než bylo plánováno, a pak nám současně tvrdí, že není prostor k případnému mírnému snížení sazeb DPH. Ten prostor jasně existuje a tento materiál to všem dává černé na bílé. A podotýkám, není to materiál opozice, ale materiál vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ale protože se nehlásíte písemně, ale elektronicky, tak se musím zeptat, jestli je to přednostní právo, pane předsedo, nebo faktická. Přednostní právo, tak nejdříve faktická pana poslance Volného, pak vaše přednostní právo, pane předsedo klubu. Prosím, pan poslanec Volný, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se musím samozřejmě tady trošičku ohradit proti tomu, co řekl můj předřečník. On říká: zvyšujeme mandatorní výdaje. Ano, my v podstatě napravujeme to, co minulá vláda, dejme tomu za doby krize, jak říká, udělala. Ona zmrazila platy státních úředníků, ona protiprávně sebrala peníze pracujícím důchodcům. Proč protiprávně? Protože i sám Ústavní soud shledal toto protiprávním. A když pan kolega poslanec Kalousek včera nebo předevčírem v televizi obhajoval, proč predikoval na rok 2015 120 mld. schodek oproti našim 100 mld., říká ano, my jsme ty lidi utáhli a my jsme jim to chtěli v době, kdy odejde krize vrátit. Tak prosím vás, nepoužívejte takovéhle argumenty, nebo se nejdřív dohodněte, jak budete společně argumentovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, poté pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé, pane kolego poslanče Volný prostřednictvím předsedajícího, není žádný důvod, abych já se domlouval s místopředsedou jiné politické strany a koordinoval naše vystoupení. To opravdu ne, ale je to naše starost. A za druhé já jsem neřekl, že to je na mandatorní výdaje, to řekl předkladatel. Já jsem ho jenom citoval. Tak to je zajímavé, řekne to ministr financí a vy to vyčítáte mně. Já jsem to jenom připomenul z toho jeho vystoupení. Tak mi to prosím nevyčítejte. Pokud si myslíte, že to není pravda, vyčítejte to tomu, kdo to tady přednesl v úvodním slově. Já jsem to nebyl, já jsem jenom konstatoval a z těch uvedených mandatorních výdajů, o kterých mluvil ministr financí, jsem řekl, že minimálně kompenzace za zrušené poplatky je čistě politické rozhodnutí. Tady se nemůžete vymlouval na žádné okolnosti, na nějaké předcházející vlády. A je to zhruba 4,5 mld. ročně. A samozřejmě to zvyšuje výdaje, a tím pádem se rozpočet nevejde do těch schválených výdajových rámců. Tak to nám prostě nepřišijete, i když chcete, to bylo vaše politické rozhodnutí, já to respektuji, legitimní, ale zvyšuje mandatorní výdaje.

A pak jsem mluvil - a říkal jsem bohužel a nemám z toho žádnou radost -, že si myslím, že příští rok prostě plánované zvýšení (nesrozumitelné) může být, může být i schváleno, ale myslím si, že reálně není možné - a potřetí, počtvrté říkám bohužel - to proinvestovat. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Volného a eviduji pana poslance Farského, který se hlásil.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, já jenom velice krátce. Já jsem neříkal, že nemáte pravdu s těmi mandatorními výdaji. Já jsem akorát řekl, proč se ty mandatorní výdaje také zvyšují, že se rozmrazila ta regulace platů státních zaměstnanců, důchodcům jsme vrátili, co jste jim sebrali. Ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní právo pana poslance Miroslava Kalouska, předsedy klubu TOP 09, poté pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, já to vystoupení rozdělím na dvě části. Nejprve si dovolím stručně okomentovat tu výměnu názorů, která tady proběhla mezi kolegy z rozpočtového výboru Volným a Stanjurou, a pak si dovolím říci to, s čím jsem se přihlásil.

Můžeme samozřejmě legitimně diskutovat o tom, kde je snižování mandatorních výdajů vhodné a kde ne, ale nemůže být, nemůže být diskuse o tom, že nemůžeme dosáhnout zdravých a vyrovnaných veřejných financí, pokud relativní poměr mandatorních výdajů a kvazimandatorních, což jsou mzdy, v rámci rozpočtu nesnížíme. To je ten základní strukturální problém veřejných rozpočtů nejenom v České republice, v drtivé většině evropských zemí, ale je to onen základní problém. Prostě ve více než 60 procentech je stát pouhým fakturantem, který přijaté prostředky přerozděluje na zákonem určené účely, tam je prostě prostor vlády minimální, zbytek jsou smluvní závazky a jakýkoli ministr financí a jakákoli vláda, jež se má pohybovat v rámci rozpočtových a politických priorit na výdaje fakultativního charakteru, tak se pohybuje v prostoru 10 až 15 % z celkových výdajů rozpočtu. A tam je ten tlak na ten deficit, protože těch 10 až 15 % samozřejmě nestačí a všichni říkají: potřebujeme víc na investice, potřebujeme víc na vzdělání, potřebujeme víc na chodníky, a proto musí být ten deficit. Ne, odpověď je jiná - abychom mohli mít více na vzdělání, abychom mohli mít víc na investice, abychom mohli mít víc na ty chodníky, musíme mít nižší mandatorní výdaje. Ta koruna je jenom jedna. Nemůžu ji proinvestovat a současně projíst. Můžu buď jedno, nebo druhé. A my ji bohužel projídáme a v diskusi nad návrhem státního rozpočtu příští rok uvidíme, že ji projídáme zase o něco víc, než jsme ji projídali loni nebo předloni. To je ten problém.

Prostřednictvím předsedajícího pane poslanče Volný, vytrhl jste mě z kontextu. Když jsem mluvil o plánovaném deficitu, mluvil jsem o predikci vývoje ekonomiky. Ta samozřejmě nepředpokládala tříprocentní růst a já jsem velmi rád, že předpokládá tříprocentní růst asi jako my všichni, ale ten meziroční přírůstek z těch 3 %, což je zhruba 35 až 36 mld korun do státního rozpočtu, ten by žádná odpovědná vláda neměla použít na utrácení, ale na snížení deficitu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP