(10.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A to je to, s čím, dovolte, jsem se hlásil úplně původně, abych si dovolil trochu zavzpomínat a říct něco z historie a o významu střednědobých výdajových rámců.

Strukturální problém veřejných rozpočtů si uvědomovala už velmi palčivě Špidlova vláda v roce 2003. Proto tenkrát vznikla...

Pane Okamuro, já vás nepřekřičím, promiňte. Rozvášnil jste se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, jenom mým prostřednictvím hovořte k ostatním kolegům.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostřednictvím se Okamura rozvášnil. Děkuji. Promiňte. (Smích, potlesk vpravo.)

Proto tenkrát vznikla tzv. kolodějská reforma veřejných rozpočtů, která, přiznávám, byla středolevá, ale nebyla hloupá. A kdyby byla realizována, tak dnes 90 % strukturálních problémů veřejných rozpočtů nemáme.

Jedním z poměrně zásadních bodů, který tato reforma obsahovala, byla závaznost střednědobých výdajových rámců. Tedy zásada, že pokud bude přírůstek z meziročního růstu ekonomiky větší než předpokládaný v bilanci, a to, co se promítne do deficitu, že o tento přírůstek nebudou zvýšeny výdaje, ale bude o něj snížen deficit. A naopak, pokud bude nižší, že nebude zvýšen deficit, ale budou sníženy výdaje. To je zásada, která je ukotvena v našem právním řádu od roku 2003, v rozpočtových pravidlech 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky. Je to krásné pravidlo. A opakuji, že kdyby bylo dodrženo, tak díky těm šesti sedmi letům mimořádného růstu v době monetární bubliny jsme se v roce 2007-8 dostali na vyrovnané rozpočty.

Toto pravidlo má jeden problém. Není tam žádná sankce. Vláda, když ho nedodrží, předloží Poslanecké sněmovně návrh na zvýšení výdajových rámců. Protože vláda mívá v Poslanecké sněmovně většinu, tak tento neodpovědný návrh Poslanecká sněmovna neodpovědně přijme, a místo aby se likvidoval deficit a meziroční přírůstek se používal ke snížení deficitu, tak se používá k vládním dárkům. Chovala se tak bohužel Špidlova vláda, chovala se tak vláda Grossova, chovala se tak vláda Paroubkova, která v roce 2006 dokonce zvedla závazné střednědobé výdajové rámce o 56 mld. z roku na rok - a první vláda, která to dodržela, byla vláda Topolánkova. Ten zákon platí od roku 2003, ale první vláda, která ho dodržela, byla vláda v roce 2007, aby to pak porušila vláda Fischerova, aby to pak porušila vláda Rusnokova, a teď to radostně porušuje vláda Babišova.

Jen říkám, že to, co vláda předkládá, je v rozporu s právním pořádkem ČR. Samozřejmě v okamžiku, kdy to Poslanecká sněmovna schválí, tak to prostě schválí. Ale ta zásada, to pravidlo, ke kterému se tenkrát politická reprezentace zavázala, a zavázali se k němu i sociální demokraté, že vyšší než očekávané přírůstky nebudou promítány do vyšších výdajů, budou promítány do nižších deficitů. Vím, že to není dramatická částka. A tím spíš, že to není dramatická částka, je to naprosto zbytečné porušení pravidel a precedens, který jste kdykoli připraveni opakovat, protože nechcete šetřit, chcete utrácet, a proto my to nemůžeme podpořit. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Sice je přihlášen pan kolega Farský, ale s přednostním právem se přihlásil pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Myslím si, že to bylo srozumitelné, co řekl pan poslanec Kalousek. Chtěl bych se na to pokusit za sebe podobně možná srozumitelně odpovědět.

Tady zaznělo, že pokud získáme nějaký přírůstek ve státní rozpočtu, je třeba ho použít na snižování deficitu. Jen bych na to chtěl říct, že to, co tady řekl pan poslanec Kalousek, tak to jako ministr financí opravdu svědomitě a opakovaně dělal, a rád bych připomněl Sněmovně, že výsledkem v české ekonomice byl propad a ekonomická stagnace. Dokonce jedna z nejdelších recesí ze všech těch států v Evropě kolem nás. Porovnejte si, jak v podobných podmínkách přežili Poláci, Slováci apod. Dovolte, abychom si všichni připomněli, že tento typ přístupu vedl k tomu, že Česká republika zamrzla nejspolehlivěji.

Proti této úvaze pana Kalouska tady říkám jedinou věc: Není pravda, že tato vláda chce utrácet jen tak. To je demagogie, legenda, která se tady vytváří. Také jsem se podílel na schvalování tohoto návrhu a mohu vám říci, že filozofie je naprosto jednoduchá. Nám jde o to, že významným tahounem ekonomiky, kromě toho, co vyveze průmysl, je samozřejmě také spotřeba. A to, oč jde, je přiměřeným způsobem, ne nějak rozhazovačně, ale přiměřeným způsobem podpořit také spotřebu. Vy tady používáte takové pejorativní slovo projídání, jako kdyby, chápete?, to bylo téměř něco co těm lidem - ty už tady zase jíš nějaký klobás, tím tu ekonomiku podřezáváš.

Přátelé, spotřeba je součást ekonomického motoru. Spotřeba je dokonce velmi významná součást. A já jsem přesvědčen, to jakým způsobem vy jste snižovali tu spotřebu třeba opatřeními ve mzdách vůči státním zaměstnancům, tak jste významně ekonomiku podřezávali. A já dnes říkám, že naše ekonomická politika je přiměřeným způsobem také podpořit investice, vládní investice, podpořit právě tu spotřebu obyvatelstva, protože to je ekonomický tahoun. Dokonce si dovolím tvrdit, že velmi významný ekonomický tahoun.

A jestli chcete hledat příklad, tak se podívejte, přátelé, do sousedního Rakouska. Sousední Rakousko je země, která velmi dobře přestála celou ekonomickou finanční krizi, a já si dovolím tady spekulovat, že jeden z důvodů je také to, že Rakousko je postaveno na poměrně silné spotřebě obyvatelstva. Je to velmi dobrá výbava, přátelé, pro krizi, mít obyvatelstvo, které má slušné reálné mzdy a které vlastně vytváří silnou spotřebu. Máme celou řadu zemí, které by se daly jmenovat, kde spotřeba je významným tahounem ekonomiky.

Já jsem prostě přesvědčen, že chyba vaší hospodářské politiky byla, že vy jste spotřebu krutě podcenili. A my dneska nerozhazujeme, my pouze přiměřeným způsobem tu spotřebu, vládní investice posilujeme. To je podle mě podstata politiky, kterou děláme, a já jsem pro ni osobně hlasoval proto, že si skutečně myslím, že to je cesta ke slušnému ekonomickému růstu. Žádná rozmařilost, žádné rozhazování, dokonce i spotřeba je ekonomický faktor, a já si myslím, že dneska i v literatuře najdete celou řadu ekonomů, kteří vám toto potvrdí. Dokonce si myslím, že to je dneska jeden z velkých názorů, který zaznívá hlasitě všude v Evropě, a mluví se o tom, že politika čistě utahování opasků, šetření, pouze snižování deficitu zavedla do zmrazení nejenom Českou republiku, která v tom byla první, ale dokonce i celou řadu dalších zemí v Evropě. Je načase si toto přiznat i v České republice a politiku této vlády nenapadat, neříkat, že chceme projídat, ale uvědomit si, že je to pokus hledat ekonomický model, který tuto zemi vyvede z recese, vyvede ze stagnace. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí za jeho vystoupení. S faktickou poznámkou nejdříve pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, poté pan kolega Fiedler a s přednostním právem po faktických poznámkách pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Musím se přiznat, že mi už opravdu chyběly politické zápasy s Lubomírem Zaorálkem na půdě Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že se s ním můžu utkat nejenom, jak čte nějakou mezinárodní smlouvu. Myslím si, že to je dobrá věc. Už jsem jenom čekal, až se na nás podívá a řekne nám: "Chápete? Chápete?" A my bychom kroutili hlavami a říkali jsme: "Nechápeme, nechápeme." (Potlesk v části sálu.) Teď to myslím opravdu v dobrém, přátelsky, protože to je taky smysl parlamentu, abychom se přeli o své názory.

Pan ministr zahraničí vytáhl jeden argument a říká, podívejte se do druhé. Já použiji jiný argument a zkuste mi ho vyvrátit. Podívejte se na procento nezaměstnaných v České republice a porovnejte to se státy, o kterých jste mluvil. Nemůžete vzít jenom jeden argument a ten používat. A jestli chceme zvyšovat spotřebu, proč ne? Ale naše recepty jsou jiné. Můžeme snížit DPH o jeden procentní bod. Můžeme snížit spotřební daň, což vy jste odmítli. Tak nechte těm lidem víc peněz. Nechte těm lidem víc peněz a oni budou vědět.***
Přihlásit/registrovat se do ISP