(11.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vy byste nemuseli snižovat výdaje, bohatě by stačilo, kdybyste je nezvyšovali. Ale vy nechcete snížit strukturální deficit. Vy ho zvyšujete tím, že zvyšujete výdaje víc, než jsou ty aktuální příjmy i s těmi daněmi, jejichž zvýšení jste kritizovali. Vy naše stabilizační kroky přebíráte ne proto, abyste pomocí jimi stabilizovali, ale abyste pomocí jich více utráceli. A to je ten rozpočtový zločin! To je ta neodpovědnost vůči budoucnosti! (Slabý potlesk z pravé strany jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Kalousek. S faktickou poznámkou pan poslanec Pilný, poté řádně přihlášený pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Pilný: Díky, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, ono už to tady padlo - zahrnovat do spotřeby to, že se musí zabezpečit nutné výdaje státu, je asi špatně. Někdo utáhl a zavřel kohoutky s vodou, a tím žízeň nepřestane, naopak roste. To, že stát musí zabezpečit určité funkce, a tudíž i přidat státním zaměstnancům, policistům, hasičům, lékařům a učitelům, je nezbytně nutné po tom tvrdém utažení těch kohoutů, protože stát musí fungovat.

Samozřejmě že ten základní problém není v tom, kolik berou státní zaměstnanci, ale je jich příliš mnoho. A na tom, kolik jich je, se podílíme i my tvorbou naprosto zbytečných zákonů, vyráběním nových a nových úředníků, funkcí a razítek. To ovšem není věc Ministerstva financí, ale tato Sněmovna a my bychom se měli přičinit o to, aby stát zeštíhlel a bylo co nejméně těch zaměstnanců a zabezpečovali skutečně ty funkce státu, které občané potřebují. Tím se podaří vytvořit prostor k podpoře investičních pobídek, jak soukromých, tak i státních, což je samozřejmě jeden z motorů ekonomiky. A také samozřejmě se podaří tím pádem zvýšit i spotřebu, která je také jedním z pilířů HDP. To znamená, to důležité je někde jinde. Není to v číslech rozpočtu, ta se principiálně příliš změnit nedají po tom, co se stalo v minulých letech.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk ve střední části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. No, tak teď tedy jste mi to zkomplikovali. Dobře. Prosím paní poslankyni k faktické poznámce, pak kolega Farský, žel, musí počkat, protože se s přednostním právem přihlásil pan ministr Zaorálek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Budu skutečně velmi krátká, velmi rychlá. Chtěla bych zareagovat na pana předřečníka, ať můžeme diskutovat, které zákony jsou nadbytečné, které agendy jsou nadbytečné, kteří úředníci byli nadbyteční - konkrétně doložte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za velmi krátké vystoupení. Nyní s přednostním právem pan ministr Zaorálek, pak pan poslanec Farský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Vážení kolegové, já bych chtěl jenom replikovat na především tedy asi vystoupení pana poslance Kalouska jenom jednou poznámkou. Ono by to vypadalo docela rozumně, to, co on říká, přece má určitou logiku - pokračovat ve snižování strukturálního deficitu a v něčem jakoby to dobré z té minulé politiky zachovat, protože není pochyb o tom, že tu pozici českého státu v tom dluhopisném trhu držet na slušné úrovni je samozřejmě výhodná věc. Já myslím, že celá ta úvaha pana poslance Kalouska má jedinou vadu - že to není tak, že my v této chvíli z hlediska růstu jsme už za vodou. Když se podíváte na bilanci třeba posledního půl roku, tak tam bylo určité oživení v prvním čtvrtletí, ale v tom druhém to tak přesvědčivé není. Když se podíváte na vývoj spotřeby, mám na mysli spotřebu za poslední půl rok, tak to není tak, že ta spotřeba už nastartovala a že ekonomika opravdu začala růst. To znamená, na tom modelu pana poslance Kalouska je podle mě chybné to, že pokračování jenom té jediné filozofie, té filozofie, že prostě budeme snižovat strukturální deficit, nás pravděpodobně nevyvede ze situace, do které jsme se dostali, kde jsme zamrzli tak dokonale jako žádná z podobných ekonomik nám tady na dosah, třeba ve střední Evropě.

Já jsem přesvědčen, že vláda musí v tomto směru něco dělat. My nemáme prostě potvrzený ekonomický růst, my nejsme v situaci, kdy se ekonomiku už odrazila, a proto si myslím, že ta prorůstová opatření, která tam dostáváme, opatření, která tady jsou namířena pro zvýšení investic, pro zvýšení spotřeby, to je teprve skutečně ta snaha změnit dosavadní trend a nespokojovat se pouze s tím, že snižujeme strukturální deficit.

Takže já si myslím, že my prostě nejsme v situaci, kdy bychom se mohli spokojit s tou situací, ve které jsme, ale naopak musíme hledat způsoby, jak stimulovat výdaje, investice, stimulovat spotřebu. To je podle mě námitka generální vůči tomu, co řekl pan poslanec Kalousek, protože v tom jeho výhledu nakonec to znamená, že máme vysloveně pokračovat v tom samém, co tady dělala předchozí vláda. A jak tady řekl pan poslanec Stanjura, když říkal, co by to bylo za opozici, kdyby vám tady říkala, že to vlastně děláme dobře a že nás můžete pouze pochválit. Tak já vám na to stejně řeknu, co by to bylo za vládu, která by se nepokoušela řešit ten základní problém, který ta země dnes má, a to je problém ekonomického růstu, s kterým vám se nepodařilo pohnout. A naším úkolem je tohle změnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zahraničí. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, pak snad konečně s řádnou přihláškou pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych asi nevyčítal té předchozí vládě, že se snažila šlápnout na brzdu u provozních výdajů, ale vyčítat jí musíme, že šlápla výrazným způsobem na brzdu u investic. A to je myslím ten základní problém. Stačí se podívat na rozpočty Státního fondu dopravní infrastruktury a velké rozdíly a tam si myslím, že byla velká chyba toho velkého zabrzdění, které mohlo přeci jen mít nějaké pozitivní výsledky pro hrubý domácí produkt. Takže to je podle mě cesta, kterou je potřeba napravit a hledat možnosti v rozpočtu, jak posílit investice.

U té spotřeby - tak samozřejmě, ale byl bych trochu opatrný, protože když se podíváte na podíl dovezeného zboží v ČR a českého, tak abychom neposilovali příliš hrubé domácí produkty okolních zemí. Takže ono to má samozřejmě své limity.

Ale co je problém? Problém je, že jsme za posledních deset let klesli asi o 20 příček z hlediska konkurenceschopnosti. To není otázka jen rozpočtu, jeho deficitu a nějakých výdajových rámců. To je otázka fungování institucí, to je otázka podpory vědy, inovací, výzkumu, školství. Toto jsou přeci kroky, které jsou dávno popsány. A jestli nejsou popsány v ČR, tak se stačí podívat na různé roční zprávy OECD nebo kohokoliv jiného, kdo nám nastavuje zrcadlo. Tak toto je věc, které se nevěnovala předchozí vláda. Já doufám, že ta současná i budoucí se jí budou věnovat mnohem více, protože jestli nebudeme dobří, tak nebudeme mít co vyvážet a ten hlavní tahoun českého růstu a české životní úrovně, tedy export českého průmyslu, bude pryč. Tak soustřeďme se na to komplexně prosím a -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, nezlobte mě, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Tak já skončím, pane místopředsedo, proč bych vás zlobil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to jsem rád, protože samozřejmě já už bych rád dal slovo kolegovi Farskému k řádné přihlášce, ale před ním se přihlásil ještě pan poslanec Stanjura k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není to často, že bych to do toho mikrofonu přiznal, ale v mnohém s panem poslancem Urbanem souhlasím, když budeme mluvit o dopravní infrastruktuře. A nemyslím si, že klíčové bylo to celkové číslo rozpočtu. Klíčové bylo, že se dávaly malé peníze na přípravu. A to vás nedoběhne první nebo druhý rok, to vás doběhne později. Vím, o čem mluvím, bohužel, proto jsem říkal, že jde o ty výdaje nejenom letos, ale i příští rok. Já jsem nachystal před polovinou roku 2013 opravdu velký balík soutěží na projekční přípravu, pak ze známých důvodů ta vláda skončila, jsme o rok a půl později takřka a skoro nic se z toho nespustilo. To je ten problém, který mě trápí, protože zase můžete mít i dokonce zdroje, můžete mít k dispozici víc, než měly předchozí vlády, ale v okamžiku, kdy to nemáte připraveno a nemáte pravomocná stavební povolení a nemáte vysoutěženo, tak je to jenom číslo na papíře.

Takže já bych jenom zdůraznil, že jestli byl někde problém, a já tvrdím že byl, tak byl v tom, že byly malé zdroje, ale i malá energie napřená směrem k přípravě. A nejsou to jenom peníze, ale k tomu, abychom volili technická řešení, která mají logiku a která opravdu nevyvolají prudký odpor, protože na té mapě si můžete nakreslit, co chcete, když získáte většinu v městském či krajském zastupitelstvu, ale pokud nezvolíte správně tu trasu, tak v dobré víře oddalujete stavbu o jednotky let, někdy o deset či patnáct let. Takže já bych byl pro, abychom se soustředili společně na to, jak vybírat dobré trasy, nedělat kontroverzní věci, jak ohlídat kvalitu projekčních prací a jak mít velké prostředky právě na přípravu, aby když budou možnosti státního rozpočtu, bylo co stavět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP