(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi i za dodržení času. Nyní pan kolega Farský s řádnou přihláškou, po něm pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já budu mít otázku, nebo spíš komentář velice stručný. Já jsem se setkal s tím, že v předvolební kampani zazní různé sliby. Ale od současného ministra financí zazněl opakovaný statement, že se ročně v České republice vyplýtvá nebo v korupci ztratí 200 mld. korun. My teď máme před sebou zvýšení střednědobých výdajových rámců na roky 2015 a 2016 o zlomek této částky. A možná je to dané mou nedostatečnou představivostí, ale nerozumím tomu. Buď tehdy pan ministr nemluvil pravdu, tehdejší kandidát, nebo se v České republice dál krade. Rád bych znal odpověď. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy František Laudát s řádnou přihláškou do rozpravy k této věci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já tento materiál považuji za skutečně druhou vlaštovku reálné pravdy, která je v zásadním rozporu s tím, co jste říkali před volbami a co děláte po volbách. Pokud chcete podporovat investice, tak prosím proč budete asi při třetím čtení - nevím, jestli to bude na pořadu příští, nebo přespříští týden - podporovat vyšší zdanění fondů z 5 na 19 %? Samozřejmě vy žijete v domnění, že stát je nejmoudřejší a stát rozpumpuje ekonomiku, ale já mám na to úplně jiný pohled než pan ministr financí, než sociální demokracie. A vždycky ty hodnoty vytváří soukromý sektor. A vy děláte přesně antirůstová opatření, protože to je základní nástroj pro investice.

A pan ministr zahraničí, když už je na svých cestách - tak se ptejte. Ono bohužel ne vždycky jsou politické reprezentace zemí ochotny jít s pravdou ven. Když byl rozpočtový výbor např. ve Španělsku, tak se přiznám, že jsme se tam pravdy nemohli dobrat, nedobrali jsme se jí. Přitom už ta krize tam byla přímo před parlamentem ve stanovém táboře, všichni už to věděli, ale přesto jsme se pravdy nedobrali a dostávali jsme vyhýbavé, nebo dokonce ne realitě odpovídající informace.

To, co vy tady dneska děláte... My samozřejmě jsme řečeno termínem fyziky chtěli - nebo Nečasova vláda i za cenu nepříjemných opatření, ale pořád ještě snad snesitelných - směřovat naši zemi do stabilní polohy. To, co vy děláte teď, je poloha labilní, protože v řadě zemí, které vy tady říkáte, že jsou dobře... No tak Francouzi se dlouho snažili proinvestovat tou krizí. A jak to dopadlo? Je to tikající bomba, která může vybuchnout kdykoliv. A jestli vybuchne, tak to smete jakýkoli křehký růst v celé Evropě. Oni už dokonce jsou obviňováni, že dostali do stagnace. A prosím jestli chcete skutečně, snad byste si mohli střihnout v době, kdy je jakási, byť chabá, nicméně je naděje na to, že jeden, dva, tři roky možná, přál bych si samozřejmě víc a všichni bychom si to přáli, ekonomický růst, tak proč vy zhoršujete to prostředí?

Já si nemyslím, že jsme v konkurenceschopnosti klesli o dvacet příček. Ten klíčový problém je tam vzdělání a další věci. Je to něco podobného jako s dopravou - každý má řidičák, takže rozumí dopravě, každý prošel školou, takže rozumí školství. A obávám se, že ti, kteří tam byli schopní, neměli dostatek času na to, změnit poměry na těchto ministerstvech. Ti, kteří jsou tam dlouhodoběji, to jsou babráci a je ostuda, že takoví lidé ministry dělají.

Takže já se domnívám, že toto je smutný materiál, byť říkám, není dramatický, ale spíše svědčí o té trajektorii. Já se obávám, že schodky budou v reálu větší, než s jakými počítá střednědobý plán. Nevím, zda už v těch schodcích jsou zakalkulovány i schodky různých fondů. Pro mě bylo dost překvapením, když jsem vlastně poprvé v historii viděl, že do hospodářského výboru šel materiál, kde střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury má naplánovaný deficit. Předtím se to nikdy nedělalo, nevím, zda to lze vůbec takto dělat. Nicméně prosím, já bych to ještě neviděl tak dramaticky. Ale vy nedáváte peníze nebo nezatínáte sekeru na investice, naopak. Jsem rád, že už jsme se aspoň dohodli na tom, že zvyšujete mandatorní výdaje, což do téhle doby jste zarputile odmítali, a to je ten message.

Pokud se týká Rakouska. Pane ministře, oni měli větší štěstí po válce ve finále, byť byli poraženým státem, že nepadli do ekonomické péče soudruhů. Oni si úporně tvrdou prací vydělali, takže tam ten fundament ekonomický, infrastrukturní je obrovský a na tom se potom žije a podniká podstatně lépe než v zemi, která byla rozvrácená nejdřív fašismem a potom komunismem. Takže tam je to o něčem trošku jiném a je tam obrovské konzervativní chování. Nevěřím tomu, že Rakušáci vyhazují peníze a cpou to do spotřeby. Každý tam tu korunu hodně často obrací. Takže to je úplně jiná politika a jiná atmosféra vytvářená politickými reprezentacemi, než je tady u nás.

Nicméně znovu v této souvislosti na vás apeluji, abyste to ještě v tom zákoně, kde zdaňujete fondy, zvážili a skutečně tuto část z toho vypustili. Protože tím posíláte Českou republiku ve středně- a dlouhodobém horizontu, hlavně dlouhodobém, na trajektorii technologického úpadku. A samozřejmě asi bude i diskutováno, on už se o tom zmínil i pan ministr financí - já si myslím, že byste měli být velice obezřetní s navyšováním mandatorních výdajů, protože přijdou věci, které se budou muset řešit. Pan ministr poslední dobou objevil, jak tady vznikla z evropských dotací výzkumná centra. Nikdo si nedovolil říct my je tady nechceme. Když někdo řekl, že ne každá dotace může být výhodná, tak tady byl za zločince v minulých obdobích. A my jsme upozornili, že některé dotace se mohou lehce změnit v antidotace, pokud nejsou domyšlené.

Takže my samozřejmě tento materiál nepodpoříme, protože je v příkrém rozporu s tím, jakou máme představu o ekonomické budoucnosti a o ekonomické stabilitě České republiky v příštích letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi a s řádnou přihláškou nyní pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych přímo chtěl navázat na to, co tady říkal kolega Laudát. Tady se pořád mluví nebo se zaklíná návrh rozpočtu a střednědobých výdajů investicemi a spotřebou. Jakou spotřebu budeme podporovat tím, že budeme zvedat mzdy - já říkám, souhlasím, oprávněně - těm skupinám, kterým je to navrženo? Jak budou potom tyto finanční prostředky, které zčásti jdou zase z úvěrovaného dluhu, protože ne na všechno jsme si vydělali, utraceny? Já s tím budu zcela souhlasit, pokud budou utraceny za výrobky, které u nás vznikají, ze kterých u nás vzniká přidaná hodnota, ze kterých se u nás odvádějí daňové odvody z té práce. Ale pokud tyto zvýšené náklady budou utráceny za zboží importované, které nám v podstatě nic nepřináší, naopak ubírá práci na našem trhu, tak s tímhle se tedy nemohu ztotožnit. S tímhle prostě nesouhlasím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP