(11.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Důchody, vracíme mzdy lidem, co jste jim vzali, policajtům, hasičům, všem. Finanční úřad, celní úřad. Není možné, aby tihle lidi brali 15, 18 tisíc. Jak mají potom vybírat daně a stíhat zločince, kteří u nás kradou? A já dělám boj proti daňovým podvodům celoevropsky, vážení. Já jsem to předložil na zasedání ministrů financí v ECOFINu a teď sem 2. 10. přijdou ministři minimálně čtyř až pěti zemí, možná šesti, pan ministr financí Německa, a budeme řešit tu reverse charge. Proč jste to neřešili? Ty pohonné hmoty. Kde od novodobé historie téhle země se dělaly vždy největší podvody. LTO atd. Takže se snažím to dělat a přesvědčit, aby i evropské země na to šly, na ty pohonné hmoty. Protože Evropská unie nám to nedovoluje. Takže opak je pravdou, je to skutečně zvláštní debata to tady poslouchat.

Na dopravní infrastrukturu zdroje jsou, akorát jsme paralyzováni. A my jsme začali například teď obchvat Hradce. Osmnáct let, Havránková. A další obchvaty. Já jsem na ministerstvu přikázal, že budeme prioritně řešit ekologické zátěže tam, kde je následně revitalizace, a tam, kde je dopravní infrastruktura, protože to chtějí všichni.

No a ještě jenom vzpomenu na závěr, že návrh státního rozpočtu na rok 2014 za Rusnokovy vlády byl výdajový rámec překročen o 28 mld. oproti schválenému v Poslanecké sněmovně. Takže děláme všechno pro to, abychom udrželi zdravé finance.

Já nepotřebuju, aby mi to někdo radil. Já jsem totiž přišel ze světa, kde je to normální. Pro soukromou firmu není normální, že prodělává peníze každý rok. To se dělá jenom na začátku, když investuju. Ale za dva tři roky musím vydělat. A všechny firmy na to mají nějaká jasná pravidla. Stát na to pravidlo nemá. Stát prodělává, je to normální, hlavně v Evropě, až na Německo je to samozřejmě všude problém. Francie určitě velký problém. Takže dělám to proto, abych snižoval strukturální deficit, jak říká pan Kalousek. A určitě v tom budeme pokračovat. Ale my jsme převzali tu zemi skutečně v dezolátním stavu a musíme řešit všechno najednou. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády a přistoupíme k rozpravě podrobné. Myslím, že bude vhodnější, pane předsedo, když nebudeme mezi rozpravami. (Mluví k poslanci Kalouskovi, který se hlásí s přednostním právem.) Já jsem obecnou rozpravu ukončil. (Reakce mimo mikrofon.) To máte, pane předsedo poslaneckého klubu. Ale já jsem umožnil závěrečné slovo po obecné rozpravě ministrovi, zahájím podrobnou rozpravu a v té samozřejmě vás okamžitě vyvolám, abyste přednesl s přednostním právem své stanovisko. Můžete ho v podrobné rozpravě jistě odůvodnit včetně návrhu na usnesení, pokud ho chcete říct.

My jsme v bodě - ještě jednou zopakuji - jsme v bodě 153 Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016. Není první ani druhé čtení, je prostě jednání o tom, co se týká těchto rámců. Má to speciální předpis, tak jako se projednávají zprávy.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá, aby nedošlo ke stejně absurdní diskusi jako v případě, kdy na mimořádné schůzi řídil pan předseda Hamáček. V podrobné rozpravě dávám návrh na zamítnutí a dovolte, abych tento návrh odůvodnil tím, že stručně okomentuji závěrečné slovo předkladatele pana ministra Babiše.

Myslím, že - nijak vám to nevyčítám - ale že jste dodnes nepochopil, neposlouchal jste to, co jsem řekl o výdajových rámcích. Nečasová vláda, pravda, ano, plánovala deficit 120 mld. na rok 2015, protože v roce 2013 žádné analytické pracoviště si nedovolilo predikovat a také nepredikovalo růst blížící se třem procentům. Prostě to oživení přišlo mnohem větší, než jsme čekali. Je to samozřejmě dobře, všichni se z toho radujeme, ale smysl střednědobých výdajových rámců je takový, že pokud je meziroční přírůstek z růstu ekonomiky vyšší než předpokládaný, má se použít ke snížení deficitu, nikoliv k navýšení výdajů. A vy jste měli už dostatečný polštář při rozpočtu, který jste schvalovali, Rusnokovy vlády, už dostatečný polštář, neboť již Rusnokova vláda prudce zvýšila strukturální deficit a zvýšila výdaje k tomu, aby vám ta léta 2015 a 2016 v těch daných střednědobých rámcích stačilo. Vám to nestačí. A prosím není pravda, pane ministře, že deficit snižujete. Vy deficit snižujete v nominálních číslech příjmů a výdajů, ale nesnižujete ho v tom jediném ukazateli, který může opravdu sledovat rozpočtovou odpovědnost vlády. Tedy v ukazateli, který je očištěn od ekonomických cyklů, tedy od toho vyššího než očekávaného růstu, a od mimořádných příjmů. A pokud to od toho očistíme, tak my jsme docela kritizovali Rusnokovu vládu za strukturální deficit 1,4 v okamžiku růstu a očekávali jsme, že když chcete šetřit, že alespoň ten strukturální deficit nezvýšíte! Ale vy ho zvyšujete! Ono to je někdy opravdu jak v Cimrmanově hře - hovořili jsme spolu, nebo nehovořili? Vy jste schopen tady v jedné větě říct: Já snižuji strukturální deficit, a proto je potřeba ho zvýšit. Vy jste schopen v jedné větě popírat materiály, které oficiálně předkládáte Poslanecké sněmovně i Evropské komisi! My jsme si to tady zažili před několika dny. Vaši vlastní poslanci rozpočtového výboru, pravděpodobně na váš pokyn, protože jim to říkáte, rozporovali vaše vlastní čísla! Přeli se tady s nám o tom, že není pravda to, co vy předkládáte! Vy prostě opravdu jste schopen verbálně té veřejnosti říkat něco jiného než děláte! Vy říkáte: Šetřím. A přitom zvyšujete výdaje!

V této souvislosti bych rád požádal, protože rozprava je otevřena, na tu otázku, kterou položil pan poslanec Farský, ono to s tím souvisí, že opravdu vaše konkrétní kroky jsou v přímém rozporu s vašimi konkrétními slovy. Vy jste v předvolební kampani a po volbách jste to ještě mnohokrát opakoval, říkal: Všeci tu kradli, rozkradlo se tu 200 miliard ročně! Někteří z nás si mysleli, že je to nesmysl v rámci předvolební rétoriky. Ale je pravda, že jste měl řadu posluchačů a veřejnost vám to věřila a přineslo vám to zcela jistě mnoho hlasů a podporu, se kterou dnes realizujete tuto podle mého názoru vysoce nemravnou rozpočtovou politiku. Ale jestliže se kradlo 200 mld. ročně za těch zločinců, které jste kritizoval, tak jak to, že teď zvyšujete výdaje? Když jste říkal, že za vás se krást nebude. Tak jsou dvě možnosti. Buď jste lhal, anebo jste mluvil pravdu a v takovém případě řekněte: Oni tady rozkradli těch 200 mld. ročně a já zvyšuju výdaje, protože chci ukrást ještě o 60 mld. víc. (Potlesk a smích poslanců TOP 09.) Žádný jiný dvě možnosti neexistujou!

A já samozřejmě vím, že teď jsem to v rámci parlamentní diskuse přeexponoval. Chci jenom upozornit na ty absurdní rozpory mezi oficiálními dokumenty, které předkládáte Poslanecké sněmovně, a těmi plky, které říkáte do televize a na mikrofon v Poslanecké sněmovně. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. A samozřejmě, že dám slovo hned panu ministrovi financí, ale budu konstatovat ještě omluvu ministra obrany Martina Stropnického od 12 hodin.

Pane ministře, máte slovo. K faktické poznámce jste se přihlásil, rozumím tomu tak. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP