(12.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

To znamená dotace, to, co skutečně vláda politicky rozhoduje z těch pouhých 10 až 15 %, která má k dispozici, to je bohužel pravda, že ten manévrovací prostor vlády, kterékoliv, pokud se nezmění zákony, je příliš úzký, a když čtu, a jsou takové články i názory, že to je jedna miliarda, resp. 1 bil. 200 mld., takže máte 1 200 mld., a 10 % jen tak a máte 120 mld. ušetřeno, tak to říká někdo, kdo ten rozpočet nikdy nečetl. To může být pravda v okamžiku, kdy razantním způsobem změníte mandatorní výdaje a ten prostor z těch 15 %, když se budeme držet té optimističtější varianty, to znamená z nějakých 200, možná 250 miliard se může rozšířit k nějakým 300 až 350, a to je ten prostor, ve kterém vláda může dělat a realizovat svůj politický program a své politické priority.

A my tím svým hlasováním, a já jsem to říkal, když jsem vystupoval poprvé jako první řečník, budeme hlasovat proti, protože je hospodářský růst prognózován zhruba 3 %, proto říkám příjmy už jenom autonomně bez toho, že by vláda udělala cokoli, a nechci zlehčovat snahy vlády vybírat lépe daně, opravdu ne, a myslím, že to je společný cíl, budou zhruba plus 40 mld. To je prostě realita, to je prostě dobře, na tom nikdo nic nezmění.

My jsme se přeli včera nebo předevčírem o tom, jestli je prostor na jednoprocentní snížení sazeb DPH, kde ty odhady se liší, o tom uvažovaném výpadku příjmů státního rozpočtu, ty statické modely, někdo mluví o 6, někdo o 8 mld., ono se to těžko prognózuje, prognózujte, jaká bude spotřeba příští rok, prognózujte, jestli to 1 % zůstane v maržích, nebo jestli polovina z toho snížení zůstane v maržích, nebo 70 % nebo 30 %. Ale i kdybychom vzali ten statický model, tak jsme někde na částce 6, možná 7, možná 8 mld. A my jsme chtěli upozornit, že pokud - my víme, že to vládní koalice prohlasuje, přestože navrhujeme a budeme hlasovat proti, tak jsme političtí realisté, to znamená, pak ale neplatí argument příští týden, až budeme hlasovat ve třetím čtení, že neexistuje prostor pro snížení daní. Tímhle tím, co budeme za pár minut hlasovat, vy ten prostor vytvoříte, protože se zvednou výdajové rámce o 16 mld. v roce 2015.

Já jenom zopakuji stanovisko našeho klubu, že budeme hlasovat proti, protože i z rozprav u těch daňových zákonů bylo evidentní, že zatím ty návrhy nemají podporu Poslanecké sněmovny, to znamená, pak to případné navýšení výdajů nebude doprovázeno snížením daní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska a poté se připraví pan místopředseda Sněmovny Filip.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já nevím, jestli nestojí za zamyšlenou, nevím, jestli nestojí za zamyšlení ta úvaha pana předsedy Stanjury, že jsme tady měli zdevastovanou zemi v roce 1990 především díky estébákům. Ono je to, to je opravdu na zamyšlení, protože vezmeme-li dnešní týdeník ECHO, můžete když tak najít i na mém facebooku, týdeník ECHO napočítal v bezprostřední přítomnosti vlastníka Agrofertu a prvního místopředsedy vlády 17 elitních agentů StB a KGB. A jestli je pravda to, co pan Babiš občas rád říká, že Agrofert vzkvétá, tedy jistě vzkvétá i pomocí jeho nejbližších spolupracovníků, tak je otázka, jestli by, kdyby tihle kluci to tady dělali dál v České republice, jestli by Česká republika také nevzkvétala. Oni si to zcela jistě myslí a možná, že si teď berou second servis a napodruhé to zkoušejí vzít do ruky. Takže já si myslím, že to, co řekl pan předseda Stanjura, stojí za velmi hlubší úvahu než za běžnou větu v běžné parlamentní přestřelce. To tedy za prvé.

Za druhé. Pane ministře prostřednictvím paní předsedající, prosím, abyste nepřeslechl to, co tady řekl pan poslanec Farský. Ono to, prosím pěkně, bylo signifikantní. Byť to byla maličkost, bylo to signifikantní pro celé vaše vystupování a vystupování celého vašeho hnutí v posledních měsících. Vy jste tady stál a jako první místopředseda vlády, významný ústavní činitel, jste řekl: já jsem nikdy neřekl 200 miliard. Pak jde někdo, kdo k tomu má dokument, a řekl: 200 miliard jste řekl tam a tam, tehdy a tehdy, v tolik a v tolik hodin, v tolik a tolik vteřin. A takhle vy argumentujete, prosím pěkně, pořád a ve všem: Já jsem nikdy nechtěl zrušit rozsudek smrti. - Chtěl, před dvěma dny, ale vy si na to už nepamatujete. Já jsem nikdy nechtěl zvyšovat strukturální deficit. - Ale zvyšujete, protože to uvádíte ve svých oficiálních dokumentech. Já jsem nikdy nechtěl zvýšit daně. - Ale zvyšujete, protože to uvádíte ve svých oficiálních dokumentech.

Uvědomujete si prosím, že jednou z hodnot ústavního činitele České republiky je jeho elementární věrohodnost v konzistenci argumentů? Že můžete říkat věci, se kterými lidé nesouhlasí, že můžete říkat věci, které lidem vadí, které lidi dráždí, ale neměl byste, pokud chcete, aby vám někdo věřil aspoň dnešní datum, neměl byste si odporovat ve dvou větách během tří minut? To vám nedělá vůbec žádné potíže. Vám nedělá potíže říct jeden den něco jiného než jste říkal včera. Vám nedělá potíže s otevřeným pohledem lhát, že jste nikdy nic neřekl, když jste řekl. Vám nedělá potíže říct, že snižujete výdaje, když současně vydáváte oficiální dokumenty, že je zvyšujete. Vám nedělá potíže říct, že snižujete strukturální deficit, když současně vydáváte oficiální dokumenty, že strukturální deficit zvyšujete.

Pane ministře, vy neustále, neustále lžete! Lžete této Poslanecké sněmovně, což se mě dotýká jako jejího člena, lžete české veřejnosti. Těch dokumentů, dokonce i s hodinami a vteřinami, kdy jste to řekl, a usvědčujete se ze lži, už je několik metrů.

Jste si opravdu jist, že tohle je důstojná reprezentace vlády České republiky? Lhát pětkrát denně a popírat své vlastní věty, které jsem řekl včera?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se vypořádáme s faktickými poznámkami v tomto pořadí: pan místopředseda Filip, pan poslanec Schwarz a pan poslanec Okamura. Prosím, pane místopředsedo, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu velmi stručný. Občas mám chuť použít § 59 odst. 4 při řízení schůze z toho důvodu, že lidé nemluví k věci. Nečiním tak, protože tak učinit nemohu, protože většinou k věci nemluví ti, kteří mají přednostní právo, a to je u nás jenom prezident, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů, předsedové politických stran, a tím výčet těch, kteří mají přednostní právo, končí.

Mrzí mě to, protože si často připomínám slavnou větu Jana Wericha, který říkal, že klaunů, těch je málo, ale šašků, těch je! A já říkám, že politiků, těch je, ale státníků máme málo. (Potlesk z celého sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Schwarze. Pan poslanec stahuje přihlášku, tudíž prosím pana poslance Okamuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a vážení pánové, já už jsem tady o tom hovořil včera. Opět jsme tady místo toho, abychom pracovali a přijímali zákony, svědky show mezi panem Kalouskem a panem Babišem. Hnutí Úsvit chce pracovat, a proto si hnutí Úsvit bere přestávku deset minut, abychom dali prostor, aby se pan Babiš s panem Kalouskem mezi čtyřma očima dohádali, dohodli se, a hnutí Úsvit mezitím probere zákony, které jsou tady před námi, během deseti minut, probere stanoviska, abychom mohli pracovat pro občany.

Takže dáváme myslím že sympatický a korektní prostor na úvod deset minut a prosím, vy se dohodněte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já tudíž přerušuji dnešní jednání do 12.20 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP