(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že čas vymezený na přestávku klubu Úsvitu uplynul, budeme pokračovat v našem jednání. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Raději ne, dobře. A pan zpravodaj? Také ne.

Prosím tedy zpravodaje tohoto tisku, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Já bych jenom chtěl zrekapitulovat, že byl přednesen návrh na zamítnutí tohoto tisku, a o tom by se mělo hlasovat jako o prvním návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, dobrá. Ještě jednou přivolám všechny kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a poprosím vás o novou registraci vašimi kartičkami. Dobrá, tudíž teď budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde padl panem Kalouskem, jestli se dobře pamatuji.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano, panem předsedou poslancem Kalouskem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí, zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 66, počet přihlášených 132, z čehož je pro 28, proti 72. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Pak byl přednesen v podrobné rozpravě návrh na usnesení, přednesený mnou jako zpravodajem rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Mohu vás poprosit, abyste ho přečetl?

 

Poslanec Ladislav Šincl: Opět ho tedy přečtu. Rozpočtový výbor konstatuje, že vláda s ohledem na zabezpečení podpory hospodářského růstu v roce 2015 a následujících letech a zajištění dalších vládních priorit předložila návrh upravených výdajových rámců na léta 2015 a 2016. Bere na vědomí, že změna střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 je navržena následovně: Ukazatel střednědobé výdajové rámce schválené Poslaneckou sněmovnou usnesením č. 71/2013 na rok 2015 ve výši 1 bil. 153 mld. a na rok 2016 1 bil. 163,5 mld. Ukazatel návrh na zvýšení výdajových rámců je navržen na rok 2015 ve výši 16 mld. a na rok 2016 ve výši 27,5 mld. a ukazatel návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců je na rok 2015 stanoven na 1 bil. 169 mld. a na rok 2016 ve výši 1 bil. 191 mld.

Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 71 ze 4. schůze 19. prosince 2013 a stanoví nově střednědobý výdajový rámec na rok 2015 ve výši 1 bil. 169 mld. a na rok 2016 ve výši 1 bil. 191 mld. korun."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a o tomto návrhu nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 67, do kterého je přihlášeno 139 přítomných, z čehož pro je 75, proti 29. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a ukončuji jednání tohoto bodu.

Mám zde přednostní právo pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, nebojte se, budu stručný. Chci jenom poděkovat panu zpravodaji, že ještě jednou přečetl to usnesení z roku 2013, které jste měnili tím, že jste navyšovali výdaje. Chci vás velmi poprosit, kolegyně a kolegové, abyste se podívali do tehdejšího stena. Ty střednědobé výdaje se schvalovaly v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu, který navrhla ještě Rusnokova vláda a které jste schválili, byť jsme varovali, že mají zbytečně vysoké výdaje. Tehdy ministr financí říkal: Jsme u toho jenom pár dní, my do toho rozpočtu nevidíme, nezbývá nám nic jiného, než teď ten rozpočet schválit, podívat se, kde budeme šetřit, a pak začneme šetřit. Prosím, podívejte se do toho stena, tohle tam říká. Tak se do toho rozpočtu podívalo, podíval se, kde bude šetřit, a navrhuje razantní zvýšení výdajů. Tak tohle je ta vaše politika řečí a skutků.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dříve než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je bod číslo 57, školský zákon, dovolte mi, abych načetla dvě omluvy - pan poslanec Hájek se omlouvá z dnešního jednání mezi 13. a 14. hodinou a od 12.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Babiš.

 

Pan ministr Zaorálek se mě zde ptá, že má být obchod se zbraněmi, ale podle jednacího programu, který jsme schválili, po 12. hodině má přijít na řadu školský zákon. Proto přistupuji k projednávání bodu 57. Bodem 57 je

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

(Poslankyně Černochová se hlásí o slovo.) Paní poslankyně, já se táži, s čím chcete vystoupit, protože faktickou nemohu pustit, nemáte přednostní právo. (Poslankyně Černochová: Mám.) Výborně, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Paní místopředsedkyně, já jsem první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a v tuto chvíli vystupuji za náš klub. Já bych chtěla poprosit, protože když kolegové z ČSSD za námi přišli, že chtějí dozařadit ten zákon o zbraních a chtěli ho zařadit na tento dnešní páteční program, tak jsme řekli ano, nemáme s tím problém. Jedná se o mezinárodní smlouvu, jde tam o čas, je to velmi důležitá smlouva. Takže si myslím, že tím, že úplně explicitně vy jste neřekla, v kolik hodin má přijít na řadu školský zákon, tak bych chtěla poprosit, abyste nechala hlasovat Poslaneckou sněmovnu, aby se nejprve projednala ta smlouva, ten obchod se zbraněmi, a až teprve po ní by se projednával školský zákon.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, do kterého je přihlášeno 141 přítomných, z čehož je pro 61, proti 20. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.***
Přihlásit/registrovat se do ISP