(12.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

A co mně na tom vadí, že není provázán na zákon o pedagogických pracovnících například z hlediska zajištění jednotného přístupu k potvrzování a uznávání učitelských kvalifikací. Takže tento registr zavedeme, vložíme do něj peníze, učitelům to nezajistí rovné zacházení v rámci celé ČR, je to další papírování, další zátěž na školy, na ministerstvo, je to další gesto nedůvěry našeho státu vůči školám a učitelům.

To, co je rozhodně pozitivní, je úprava týkající se konkurzu na ředitele škol - § 166 odst. 3. To je posun k lepšímu a nepochybně bylo potřeba tuto věc ve školském zákoně řešit, protože hrozilo to, že schopní lidé nebudou podstupovat riziko, kterému je vystavuje stát, a nebudou se vůbec hlásit na místa ředitelů, když po šesti letech odejdou a nebudou mít ani zajištěno místo ve škole. To je dobré, že toto ministerstvo napravuje, ale myslím i po těch zkušenostech, které máme s pozicemi ředitelů škol, že bychom měli jít ještě dál, že bychom měli ještě zabránit určité politizaci, která tady může v některých případech nastat, a že vyhlášení konkurzu na obsazené místo ředitele školy by mělo být podmíněno pouze návrhem školní inspekce nebo školské rady, což jsou orgány, které jsme mimochodem zřídili k tomu, aby školu a práci ředitele hodnotily. Ale o tom můžeme diskutovat dál při projednávání ve výborech. Tady tato úprava týkající se konkurzu ředitelů, je mimořádně důležitá, jinak ohrozíme kvalitu těch, nebo ohrozíme to, že se nebudou na místa ředitelů hlásit kvalitní lidé.

Dámy a pánové, když děláme takto významnou novelu školského zákona s pozitivními i negativními věcmi, tak bychom si neměli všímat jenom toho, co je tam dobré a špatné, ale měli bychom si všimnout i toho, co tam chybí. A jedna věc v návrhu Ministerstva opravdu chybí. Není dobře, že návrh zákona zachovává pouze současný stav domácího vzdělávání, tedy to, že domácí vzdělávání je přípustné pouze pro první stupeň základní školy, a nerozšiřuje možnost domácího vzdělávání na druhý stupeň základní školy, tedy až do 9. tříd. Možná si vy, kteří nesledujete tu problematiku, řeknete: jaké domácí vzdělávání a co, bude tam někdo vzdělávat dítě, stát nemá garanci, že to dítě bude vzděláno kvalitně. To samozřejmě není pravda. Stát tu garanci má. Ale hlavně Ministerstvo školství postupně několik let testovalo domácí vzdělávání na 2. stupni. Jaké jsou výsledky tohoto testování? Jednoznačné. Jednoznačné. Lze to zavést, je možno i vzdělávání na 2. stupni základních škol uvést do praxe, upravit podobně, jako je upraveno individuální vzdělávání na 1. stupni základních škol. Tak já se ptám: Když to tam Ministerstvo nedalo, proč jsme pokusně testovali několik let, proč se tím zabývali odborníci, proč jsme sledovali to, jestli domácí vzdělávání je možné, nebo ne? Výsledky jsou jednoznačné, je to možné, ale my to potom v zákoně neupravíme. Já samozřejmě předpokládám, že v rámci pozměňujících návrhů, pokud se to už nestalo, bude tato možnost z iniciativy poslanců do zákona doplněna.

Dámy a pánové, já vám děkuji, že jste i u tak technických záležitostí a někdy odborných detailů věnovali svým ztišením zde ve Sněmovně pozornost tomu, co jsem zde říkal, a chtěl bych skončit ujištěním, že ODS také podpoří propuštění návrhu zákona do druhého čtení, tak aby ve výborech mohlo dojít k podrobné a důkladné diskuzi a hlavně také aby mohlo dojít k úpravě tohoto návrhu tak, abychom opravdu měli i ten špatný školský zákon lepší, než jak je to teď navrženo ze strany Ministerstva školství.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a jenom pro pořádek přečtu pořadí vystupujících. Jenom vysvětlení panu ministrovi Chládkovi: podle jednacího řádu má faktická poznámka přednost před přednostním právem. A ještě jedno upozornění, že písemná, tudíž elektronická faktická má přednost před přihláškou z pléna. Takže písemné zde mám: paní poslankyni Novákovou, pana poslance Kořenka, paní poslankyni Zelienkovou a poslední faktická paní poslankyně Bohdalová a pak tedy s faktickou pan poslanec Chládek. Tedy prosím paní poslankyni Novákovou. - Omlouvám se, pan senátor.

Prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Vaše dvě minuty, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako garant klubu TOP 09 i já mohu říci, že klub TOP 09 poskytne možnost novele školského zákona, aby prošla do 2. čtení, s tím, že já jako řada kolegyň tady a kolegů nepatřím k řadě ministrů, kteří slibovali koncepční změny a potom je třeba udělali nebo neudělali. My to bereme, my, kteří jsme z praxe, my to bereme tak, že ano, ta novela vykazuje známky technické novely. Ale je tam řada věcí, kvůli kterým stojí za to se jimi dál zabývat. Jsou to ty detaily, které by bylo potřeba změnit, určitě změnitelné jsou. Klub TOP 09 se tedy výrazně zaměří na návrh registru pedagogů, dál na školskou radu a její funkci a její roli. Tady musím říci, že mám jiný názor než pan předřečník pan profesor Fiala. Já vnímám školskou radu jako trošku ohrožující a často destabilizující faktor ve školním prostředí, přitom ale nutný. Dál stejně jako asi řada z vás budeme navrhovat, aby individuální vzdělávání buďto bylo součástí této zákonné normy pro 2. stupeň, nebo minimálně, za minimální variantu považujeme, že se výrazně rozšíří počet škol, kde probíhá vlastně ten jakýsi experimentální projekt. A za nejpozitivnější vnímáme nový postoj (upozornění na čas), nový pohled na děti, které potřebují, mají nějaké vzdělávací potřeby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já jenom v rámci přípravy na projednávání tohoto zákona jsem si prošel se školskou legislativou některé věci. Tam je potřeba si všimnout, že budou doprovodné předpisy, doprovodné vyhlášky, které budou jednotlivé body upravovat. Probíhají i jednání. Myslím si, že celý tento materiál projde projednáváním ve školském výboru, v podvýborech, čili v podstatě tam ty věci se řešit budou a budou se i diskutovat mezi lidmi, kteří samozřejmě s touto problematikou denně pracují.

Dovolil bych si jen poznamenat svůj názor na domácí vzdělávání na 2. stupni. Ne že bych si myslel, že by nešlo realizovat nebo že by nebylo kvalitní, že by ho nezvládli ti, kteří ho dělají. Ale osobně i ze zkušeností, které mám ze školy, si myslím, že bychom neměli podporovat sociálně izolované jedince. Dneska všude mluvíme o týmové spolupráci, o řešení sociálních interakcí, dítě by mělo umět - nebo každý jedinec má různé podněty, a jestliže v 18 letech nebo v 16 letech vypustíme jedince, který v podstatě žije v jakési sociální izolaci, nemyslím si, že je to přesně to, co bychom potřebovali pro další rozvoj naší společnosti. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Zelienkovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych jen chtěla z tohoto místa podpořit tento zákon, aby prošel do 2. čtení. My s kolegy i s kolegyněmi už připravujeme pozměňovací návrhy, které se budou týkat jmenování ředitelů škol, protože vnímáme toto jako problematickou oblast. Domníváme se, že jmenování ředitelů škol bývá často na základě nějakého politického rozhodnutí, čemuž bychom chtěli předejít, nebo to alespoň nějakým způsobem upravit, aby základní školy fungovaly lépe směrem k žákům a směrem k pedagogům, aby měl ředitel více času na pedagogickou práci. Takže to bude souviset i s pracovní náplní a kompetencemi ředitelů škol. A pokud bude mít kdokoli z poslanců zájem připojit se tady k této práci, napříč celým politickým spektrem samozřejmě, tak budeme jenom rádi. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP