(13.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ve Sněmovně to máme jednostranné. Poslanec se může obracet na pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Pane poslanče Fialo prostřednictvím paní místopředsedkyně, co je tam v té technické novele nekoncepční? Všechny změny, které tam jsou, jdou k lepšímu. Napravují chyby, které tady v zákoně byly léta špatně nastavené. A ukázalo se praxí, že nejsou dobře nastavené a že nefungují.

Mně vadí, že pan poslanec Fiala tady jmenuje a kritizuje věci, které sám, když připravoval tuto novelu, do této novely dával, a to je zkouška z grafických disciplín. Proč je tam zkouška z grafických disciplín? Protože deset let se tady vydávaly státní zkoušky bez opory v zákoně. Deset let tady studenti měli papír, který jim v podstatě je nyní k ničemu. Proto to napravujeme.

Souhlasím s vámi, že školský zákon má velké množství stránek. Ale já se chci zeptat prostřednictvím paní předsedající, vždyť jste byl jeden rok a dva měsíce ministrem. Co jste udělal, aby těch stránek bylo méně? A co jste vůbec za rok a dva měsíce předložil? Co konkrétního jste předložil? Ne co bylo rozpracováno, co jste dokončil? A pokud jste tady vládli sedm let a poradcem tam byl Václav Klaus mladší, který vám nyní dělá školství, tak vám připomenu, že když nastupoval jako poradce, tak řekl, že školský zákon bude mít tři stránky, až tam skončí. A má nějakých 123.

Registr učitelů. Tam vás mohu uklidnit. Registr učitelů naopak sníží administrativu, protože po školách stále chceme nějaké dotazníky, nějaké šetření. Nikdo s tím nepracuje. Tento registr toto sjedná do jednoho místa a bude používat tyto údaje pro to, abychom mohli predikovat, kam se ten systém vyvíjí. Opět se vrátím k zákonu o pedagogických pracovnících. Máme šest tisíc učitelů na úřadu práce a sedm tisíc nekvalifikovaných. Těch šest tisíc učitelů z úřadu práce nemůže přejít do škol, protože mají jinou kvalifikaci, než kterou my potřebujeme. Učitelský sbor je přestárlý, pedagogické fakulty včas nereagují na potřebu a nevytvářejí dostatečné podmínky. To je jeden z důvodů, proč se zavádí registr.

Chtěl bych požádat vážené poslankyně a vážené poslance, jestli by bylo možné, abyste se předtím, než budete něco navrhovat, podívali, co je v zákonu a co navrhuje tato novela. Protože věci, které někteří z vás jmenovali, jsou už delší dobu v platnosti. Já touto novelou nezavádím jmenování ředitelů škol, ale pouze upravujeme to, aby ředitel, který skončí ve své funkci, nemusel odejít ze školství. Jenom pro pořádek, souhlasím s panem poslancem Stanjurou, ochrana ředitele v oblasti školství je výraznější než například ochrana ředitelů domovů důchodců nebo jiných zařízení. Výběrová komise při konkurzu je složena z lidí, kteří by měli zajistit odpovídající objektivitu - České školní inspekce, jsou tam zástupci školy, zástupci rodičů. Kde možná vidím problém, je, aby rada příslušného města poté dohlédla na to, aby byl respektován výsledek z konkurzního řízení.

Domácí vzdělávání - pro paní poslankyni. Já jsem domácí vzdělávání ze zákona nevypustil, paní poslankyně, protože domácí vzdělávání v zákoně nikdy na druhém stupni nebylo. Já nejsem proti domácímu vzdělávání, ale pokud tady léta, léta děláte experimentální ověřování domácího vzdělávání na druhém stupni, tak vás poprosím, nedělejte to na šesti školách. Máme čtyři a půl tisíce základních škol a já chci, abychom to nejprve ověřili na větším počtu škol, a ne na šesti. To je ten důvod, proč si myslím, že by ověřování, které jsem nezrušil, mělo pokračovat. Ověřování pokračuje a bude pokračovat na větším počtu škol. Pokud ho budete chtít do zákona dodat, upozorňuji na výrazné riziko, že se nemusí v praxi ukázat, že domácí vzdělávání na druhém stupni je efektivní. Proto chci, aby se ověřovalo na větším počtu škol.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, aby se k faktické připravil pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr i paní zpravodajka volají k věcné debatě. Pan ministr, místo aby odpověděl, tak provede, já bych řekl, sprostý politický útok. A je komické, když kumpán Davida Ratha tady školí profesora a rektora, že laicky vystupuje v oblasti školství. To je fakt komické. Přidám hned konkrétní příklad, a nejsem expert na školství.

Pane ministře, vy si fakt myslíte, že ve výběrové komisi na ředitele školy sedí zástupce rodičů? Kdo vám to řekl? Ti sedí ve školské radě a ne ve výběrových komisích. Naučte se tu vyhlášku. A pokud chcete mluvit s radními, tak si udělejte nějaký sumář, kolikrát vyšlo výběrové řízení. Ale my tady nemluvíme o výběrovém řízení, my tady mluvíme o účelovém odvolávání. O tom jsem já mluvil, ne o výběrovém řízení.

Ať mě nechytáte za slovo, plus minus je v ročníku sto tisíc dětí, myslím, že na tom čísle se shodneme, podle toho, jak je silný ročník, aspoň v letech, které teď nastupují do škol. Domácího vzdělávání se podle mých informací účastní zhruba dvě stě dětí, což je mnohem méně než 1 %. Jsou to dvě promile. Na kolika stovkách škol to chcete ověřovat? Mně přijde naprosto neuvěřitelné, to, co tady říkáte, vzhledem k tak malému počtu dětí a tomu, že těm, kteří teď končí první stupeň, umožníme, aby pokračovali. To určitě nerozvrátí systém. A možná těch dvě stě dětí, a já tomu nevěřím, bude hůř vzděláno než těch ostatních 99 800. Já tomu prostě nevěřím! Ale i kdybyste měl pravdu a naplnily se vaše nejčernější obavy, tak v rámci vzdělanosti populace to nemá žádný vliv. A já zase jako pravicový politik věřím rodičům, že vědí moc dobře a mnohem lépe než ministr školství, poslanec, senátor, školská rada, městská rada, co je pro jejich vlastní dítě nejdůležitější. Tak trošku věřte těm rodičům i vy. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. A nyní prosím k faktické pana poslance Fialu. Poté se připraví s faktickou pan ministr Chládek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Fiala: Pane ministře, tady vás mohu oslovit přímo jako člena vlády, já bych vám samozřejmě mohl vracet politické a osobní útoky. Já to neudělám. Já doufám, že všichni viděli, a každý, kdo to poslouchal, že jsem tady mluvil věcně, říkal jsem, co je na té novele špatné, co dobré, o čem máme přemýšlet, o čem máme diskutovat. Sociální demokracie odpověděla tím, že to začala politizovat a začali jste na mě osobně útočit. Každý si o tom může udělat obrázek sám.

Mně se zdá, že naše pohledy se opravdu zásadním způsobem rozcházejí. Já více věřím, jak říkal pan předseda Stanjura, rodičům, ale více věřím i žákům, více věřím učitelům, více věřím ředitelům škol. Vy jim nevěříte, chcete všechno regulovat, komplikovat a to je to, co vám samozřejmě vyčítám. Nepovažuji vůbec za korektní, když tady říkáte, že jsem s některými těmi věcmi přicházel. Ano, některé věci jsme řešili a chtěli jsme je řešit, některé i podobným způsobem. To jsem vám ve svém věcném výkladu přesně popsal. Ale některé jsou tam vyřešeny způsobem, kterým bych si je nedovolil předložit. Jestliže tam prostě upravujeme § 16, a ten je strašně důležitý a já bych ho také chtěl upravit, tak bych nepředstoupil před Sněmovnu, pokud bych neměl úplně jasnou představu o tom, co to bude stát, jak to budu financovat. Pokud ji máte, tak je to výborné a řekněte nám ji. Já jsem vás o nic jiného nepožádal.

Tedy znovu. Nevracím osobní útoky. Nejsem to já, kdo politizuje debatu. Nebudu na tom sbírat politické body, i když bych mohl úplně snadno, protože si myslím, když jste se mě ptal, co za mnou je jako za ministrem, na to vám nebudu odpovídat já, ale zeptejte se veřejnosti, zeptejte se odborníků na školství, ti vám to řeknou. Ale nechci na tom sbírat politické body. Chci, abychom měli lepší zákon než to, co nám tady předkládáte a navrhujete. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP