(13.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní s faktickou pan poslanec Chládek a poté se připraví pan poslanec Laudát. Pardon, pan senátor. Děkuji za upozornění.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Krátká reakce na pana poslance Stanjuru. Já jsem tou poznámkou nereagoval, prostřednictvím paní předsedající, na vás, já jsem spíše upozorňoval na to, že my tady, když chceme měnit jmenování ředitelů, tak že to není součástí této novely. Pokud mně tady říkáte, že nevím, jak funguje školství, tam v těch školských radách jsou právě zástupci rodičů. Proto jsem také řekl, že rodiče, pane Stanjuro, proto jsem také řekl, že i rodiče můžou ovlivňovat chod českých škol.

Pro pana poslance Petra Fialu k jeho věcnosti. Mně tam vadí, když kritizujete něco, co je v tom zákoně v té samé podobě, jak jste to měl vy v tom návrhu, který jste chtěl předložit. To je jenom jedna jediná poznámka, co mi na tom vadí. A druhá: Já si myslím, že nevěříte učitelům a školám -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, omlouvám se, byl jste přihlášen k faktické, to jsou dvě minuty.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Nevěříte učitelům a školám, protože domácí vzdělávání, tak jak jste ho podal, je nedůvěra učitelům a školám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdyby to byla četba, tak řeknu: Četba 1 a porozumění textu 5!

Poprosil bych pana předsedu Sklenáka, aby teď nerušil ministra, když s ním chci hovořit. Nebo mi zastavte čas prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče Sklenáku, prosím. Tak já vám zastavím čas a pak vám to pustím znovu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já klidně počkám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím pana ministra a pana předsedu klubu ČSSD, aby nerušili. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Taky děkuji. Pane ministře, pane senátore, fakt se musíme poslouchat. Vy jste řekl ve svém vystoupení, na které já jsem reagoval, že rodiče sedí ve výběrových komisích. A já jsem reagoval, že to prostě není pravda a že takhle bych vás mohl já... A vy mi na to argumentujete, že rodiče sedí ve školských radách, což já jsem předtím taky zmínil. Mluvil jsem o výběrových komisích na základě vašeho vystoupení a trvám na tom, že ve výběrových komisích zástupci rodičů nesedí. A to je všechno! Tak mi tady nemusíte vykládat o tom, že sedí ve školských radách. To jsme ve shodě, já o tom vím. Já jsem jenom říkal, že když chcete někoho říkat, profesora, dlouholetého rektora, a chcete ho mistrovat, že má laické názory, tak jsem vám ukázal na vašem vystoupení, že taky nejste pevný v kramflecích. Ne taky, že vy nejste pevný v kramflecích. A pokud se pletu, tak mi přineste, nemusíte dneska, pošlete mi tu vyhlášku (nesrozumitelné) vyhláškou složení výběrové komise. Nemyslím personálně, ale strukturně. Zástupce České školní inspekce, zástupce zřizovatele, zástupce školy atd. Ale zástupci rodičů tam prostě nejsou a na tom trvám! To je všechno! Pokud mi pošlete vyhlášku, možná samozřejmě se aktualizovalo znění, tak se vám příště ve druhém čtení omluvím. A my jsme jasně řekli jako klub, že to chceme propustit do druhého čtení a chceme o tom debatovat.

A jenom tak pro zajímavost, já vím, že to říkáte všichni sociální demokraté. Spočítejte, jak dlouho jsme vládli. Šest let v období minulých osmi let. To je prostě realita. Vy furt říkáte sedm nebo kolik. Šest let. A z toho ministr, který byl členem ODS, v tom období nebyl ve vládě. Ano, byli jsme ve společné vládě, já se za to nijak neomlouvám, nijak to nezakrývám, ale člen Občanské demokratické strany v té době, když byl ministrem, tam prostě nebyl. To je všechno. Ale nevymlouvám se za to. A vy to použijete jako argument místo toho, abyste třeba odpověděl, kolik vaše návrhy budou stát státní rozpočet. Buď to nevíte, nebo nám to říct nechcete. Nevím, co je horší. Já myslím, že za a) je horší.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Omlouvám se, já jsem na základě toho, co se tady odehrálo ještě před tímto bodem, vytáhl pana ministra Zaorálka a vznáším procedurální návrh, abychom tento bod teď přerušili, projednali obchod se zbraněmi a pak se vrátili k pokračování tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a jelikož se jedná o procedurální návrh, teď je to procedurální návrh, tak... (Procedurální návrh chce přednést i poslankyně Černochová.) Jenomže já o něm musím hlasovat bezodkladně a bez diskuse. Bez rozpravy. Takže přivolám všechny kolegy v sále. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými hlasovacími kartami. Podle informační tabule se počet přihlášených ustálil.

 

Jenom zopakuji procedurální návrh, který zde padl, a to je přerušení projednávání tohoto bodu, a po projednání bodu 107, což je smlouva, vládní návrh, ratifikace smlouvy o obchodu se zbraněmi, návrat k tomuto bodu zpět.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 69, do kterého je přihlášeno 101 poslanců, z čehož je pro 83, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

V této chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě a přistupujeme k projednávání bodu 107. Nemohu připustit faktickou poznámku mimo rozpravu v souladu s jednacím řádem, paní poslankyně Černochová. Tak pak s přednostním právem. Musíte definovat, jestli chcete vystoupit s přednostním právem, nebo s faktickou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Kdybyste mi dala slovo, tak bych to definovala, paní místopředsedkyně. Vystupuji jako -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jste přihlášená s faktickou poznámkou, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vystupuji jako místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a chtěla bych si tady ujasnit jednu věc. Vy jste ve 12 hodin, paní místopředsedkyně, řekla, že ten bod, který já jsem před hodinou navrhovala, aby byl projednáván - protože chápu důvody pana Zaorálka, proč chce, aby se to projednalo dnes na schůzi -, tak vy jste tady veřejně řekla, že ten bod byl zařazený po 12. hodině na neurčitou dobu. Takže mezitím tady jsme si vysvětlili s panem předsedou poslaneckého klubu ČSSD Sklenákem, že to byl váš omyl, že on chtěl, aby ten bod byl navržen ve 12 hodin! Prosím, vysvětlete mi, co se tady v tuhle chvíli děje! Proč návrh, který jsem předkládala já před hodinou nebyl přijat a najednou to nevadí? Mám pocit, že skutečně předseda klubu ČSSD neví v tuto chvíli, co se v jeho klubu děje. Neví, co chce jeden jeho ministr, co chce druhý jeho ministr. Do toho tady běží rozprava, a velmi zajímavá rozprava a zásadní rozprava, o novele školského zákona. Ta se teď přerušila.

Prosím, vyjasněte si a možná vyhlaste nějakou přestávku, paní místopředsedkyně, vyjasněte si, co se tady v tuto chvíli děje a proč se to děje. Jestli jste udělala chybu vy, nebo pan kolega Sklenák. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, když dovolíte, já jsem žádnou chybu neudělala, postupuji v souladu s jednacím řádem. Pokud se tady objeví procedurální návrh, nechávám o něm bezodkladně hlasovat a to je v souladu s jednacím řádem. A to je vše, co vám k tomu mohu říct. Jinak před vámi je přihlášen s přednostním právem pan předseda Sklenák, potom vám dám slovo, samozřejmě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Byl bych rád, kdybychom se věnovali projednávání zákonů a ne těmto diskusím. Ale jen na vysvětlenou: Stačí se podívat, paní kolegyně prostřednictvím předsedající, do stenozáznamu, jak to bylo, a je to naprosto zřejmé. Ten bod byl zařazen pevně, nejdříve však ve 12 hodin! Tam byly dvě podmínky, to znamená v okamžiku, kdy nastala 12. hodina, tak ten bod zcela správně paní předsedající otevřela.

Pan ministr Zaorálek nemá problém počkat tady i po skončení školského zákona se smlouvou. Ale prostě byl požadavek z pravé části spektra na toto přerušení. A vzhledem k tomu, že bylo avizováno, že s tou smlouvou není žádný problém v žádném klubu a bude to velmi rychle schváleno, tak jsme přistoupili na to přerušení, aby ten, kdo se chce zúčastnit hlasování, mohl. A pak bychom se vrátili ke školskému zákonu. Já nevím, co je na tom nepochopitelného, nevím, proč bychom měli dělat přestávku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP