(14.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ještě než tak učiníme, táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, paní předsedající. Já už opravdu jenom v krátkosti požádám o propuštění do výborů s tím, že ten zmiňovaný § 16, tam se to dostalo ne z Ministerstva školství, ale poté, při projednávání v Legislativní radě vlády. Já souhlasím, abychom ho pozměňovacím návrhem upravili.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se paní zpravodajky - nemá zájem. Já tudíž svolám zbývající kolegy z předsálí, jestli se tam někteří nacházejí. Současně vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Eviduji zde návrh paní kolegyně Chalánkové na přikázání do výboru sociální politiky, ten budeme hlasovat poté. Jiný návrh zde nevidím, tudíž budeme hlasovat o přikázání z organizačního výboru.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 71, do kterého je přihlášeno 95 přítomných, pro 94, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tento návrh bude přikázán výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu kolegyně Chalánkové přikázat tento tisk výboru pro sociální politiku.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 72, do kterého se přihlásilo 96 poslanců, pro 68, proti 14. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

(Poslankyně Chalánková se hlásí o slovo z místa.) Dělám teď tedy výjimku, protože... Ještě jeden návrh? Dobrá, tudíž...

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Takže ještě bych poprosila, jestli bychom mohli hlasovat o prodloužení vzhledem k těm debatám, které tu byly. O prodloužení projednávání ve výborech o 30 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Musím, paní kolegyně, říct, že toto není úplně standardní, toto mělo zaznít v rozpravě. Ale pokud nebude Sněmovna nic namítat, nechám tento návrh hlasovat. Nevidím zde žádnou námitku, tudíž zahajuji hlasování o tom, že prodloužíme projednávání ve výborech.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 98 přítomných, pro 17, proti 65. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro sociální politiku. Končím prvé čtení tohoto bodu. V tomto okamžiku přerušuji jednání 17. schůze a konstatuji, že se sejdeme příští úterý 23. 9. ve 14 hodin.

Přeji vám hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.15 hodin)***
Přihlásit/registrovat se do ISP