(10.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Dobře víte, že první církevní restituce byly vládou Mirka Topolánka předloženy v roce 2008. Zde na půdě Sněmovny byla vytvořena komise - a mohl bych znovu přinést všechny podklady, které byly -, ve které měla v tu dobu většinu opozice, která také konstatovala, že majetek, který patřil církvím, má být vrácen. Tato komise konstatovala. Bohužel se nikdy nepodařilo dojít k dohodě se sociální demokracií, jak to vracení má vypadat. Obávám se, že ty důvody by byly ponejvíce politické, že sociální demokracie nikdy nenašla odvahu říci svým voličům "my si myslíme, že to tak má být učiněno". Že nedojde nikdy k dohodě s komunistickou stranou, a žádná jiná opozice tady tehdy nebyla, bylo jasné, protože komunistická strana je nástupcem toho subjektu, který ten majetek ukradl. No tak se nedivme, že ten majetek nechce dnes vracet.

Ale tolik jenom krátký historický exkurz, abychom nezapomínali na některé věci. A myslím si, že budeme ještě všichni vděčni za to, že k tomuto vyrovnání mezi státem a církvemi došlo, že došlo k tomu, že církve nebudou nadále placeny ze státního rozpočtu a že nebudou další a další subjekty, které nastoupí právě podle Dostálova, abych to tak řekl, respektive návrhu zákona o církvích a náboženských společnostech, který prosadil Pavel Dostál, které získají registraci druhého stupně a podle starého zákona by si mohly žádat o státní příspěvky. Jsem moc zvědav, jak bychom se k tomu do budoucna chovali. Myslím si, že jsme vyřešili jeden velký problém. Můžete nám to vyčítat, ale nakonec budete všichni vděčni, že ten problém máme z krku.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z poslaneckých lavic KDU.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Marek Benda. Nyní pan poslanec Miroslav Grebeníček k faktické poznámce. Poté pan poslanec Fiedler také k faktické poznámce. Pane kolego, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Dámy a pánové, vůbec nechci zdržovat, snad jenom poznámku na adresu kolegy Kučery. Okřikováním, nálepkováním a napadáním názorových odpůrců tak složitou problematiku, jakou jsou tzv. církevní restituce, nevyřešíme. Děkuji za pozornost. (Tleskají poslanci KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. S další faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Je to opravdu pořád velké téma, jak vidíme podle diskuse, byť tady účast není úplně největší.

Naše země prošla historicky tím, čím prošla. To, co se událo v roce 1948 a následném období, které u nás panovalo, prostě je historický fakt. A já mám takový pocit, že tahle věc je trošku ne zveličována, ale stavěna do jiné role, než to bylo v okolních zemích. Zmiňoval jsem tady skutečnost, že vztah mezi státem a církví je v různých zemích Evropské unie našimi sousedy řešen různě. Zmiňoval jsem tady Francii. Postavení církve v současné Francii vůči státu, rozsah majetku, kterým disponuje, je úplně jiný, v úplně jiném množství objemu procentuálně, poměrově k tomu, co navrhuje zákon 428. A já vám jenom, kolegové tady z té pravé části, chci připomenout nebo zmínit takovou skutečnost, kterou všichni víme - že v té Francii kupodivu komunisté nikdy nevládli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou děkuji za slovo. Pane poslanče Grebeníčku prostřednictvím pana předsedajícího, z mé strany se nejedná o nějaké nálepkování či okřikování. Pokud jste to takhle pochopil, tak je mi to velmi líto. Z mé strany se jedná o návrh řešení, že by komunisté mohli ty škody zaplatit ze své kapsy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Věřím, že už se tato velmi plodná debata blíží k závěru a k hlasování o navrženém usnesení. Ale na konto předchozího řečníka bych rád připomněl, že po převratu byl přijat zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu. Takže ten majetek, o kterém by mohla být řeč v této velmi husté zkratce, teď drží lid a lid má rozhodnout prostřednictvím svých zvolených zástupců, jak se s tímto majetkem má nakládat. A v té souvislosti jsem připomněl, ať už je to 70, anebo 90, já jsem mluvil, že mají problém jakýsi, ne že ostře odmítají těch 70, ostře odmítá teď - myslím - 70 %. Tak jako v tomto smyslu bychom ten lid doopravdy měli poslouchat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. V tuto chvíli neeviduji žádnou žádost, končím tedy rozpravu a budeme hlasovat o usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Grebeníček. To znamená, jestli to dobře cituji, neseděl jsem tady, že pan poslanec Grebeníček nesouhlasí s odpovědí pana premiéra na jeho písemnou interpelaci. Mám tady žádost o odhlášení vás všech. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak je přednesl pan kolega Grebeníček, o nesouhlasu s odpovědí pana premiéra na jeho písemnou interpelaci.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? (Hlasy z pléna: Není kvorum.)

Je to hlasování číslo 220. Přihlášeno 66 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 22. Nebylo dosaženo kvora.

 

Budeme tedy muset opakovat odhlášení. Znovu vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, zda dojde k naplnění kvora. Přivolám ještě kolegy z předsálí. (Po chvilce.) Kvora bylo dosaženo, budeme tedy opakovat hlasování.

 

Přesný text návrhu usnesení je - hlasujeme o nesouhlasu pana poslance Grebeníčka s odpovědí na písemnou interpelaci pana premiéra. Každý rozumí o čem budeme hlasovat. A jestli každý rozumí, zahajuji hlasování o nesouhlasu s odpovědí pana premiéra na písemnou interpelaci pana poslance Grebeníčka. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 221. Přihlášeno 96 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 56. Tento návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme k druhé interpelaci a tou je interpelace poslance Vojtěcha Filipa ve věci ubytování v objektech pro lidi v hmotné nouzi. Jedná se o sněmovní tisk 314 a předávám slovo panu kolegovi Filipovi. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, na základě vašeho rozhodnutí mi paní ministryně Michaela Marksová znovu odpověděla na otázku ubytování v objektech pro lidi v hmotné nouzi. On se možná hodí tento případ vzhledem k tomu, že jsme novelu zákona o náhradách v hmotné nouzi tady řešili včera, a podotýkám, že ani s touto druhou odpovědí paní ministryně nemohu souhlasit. Neříkám, že nedošla jiná odpověď, že nedošlo k vyjasnění některých záležitostí, ale na druhou stranu je evidentní, že existuje výrazný rozpor mezi tím, jaké informace dostává paní ministryně z Úřadu práce v Českých Budějovicích, a jaké informace můžeme získat na Magistrátu města Českých Budějovic, který potom svým způsobem posílá jednotlivé lidi v hmotné nouzi na ubytování do jiných ubytoven. Považuji to za pokus nikoliv podvést jenom paní ministryni, ale vzhledem k tomu, že ti pracovníci úřadu práce vědí, že jde o odmítnutou interpelaci, že jde o pokus podvést Poslaneckou sněmovnu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP