(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

S tím, co se odehrává v městě České Budějovice s ubytováním lidí, kteří jsou příjemci prostředků v hmotné nouzi, zásadně nesouhlasím. Už jsem jednou řekl, že jde o spor svým způsobem o pozemky. Ještě jednou přiblížím, co je autokempink Stromovka. Je to rozlehlé území s řadou samostatných budov, které slouží celoročnímu ubytování, a to velmi blízko centru. Když si promítnete, kdo zná Jihočeský kraj, kdo zná České Budějovice, pobřežní komunikaci 1/22, která navazuje na systém rychlostní komunikace R4 a přivaděč na stavbu D3, tak je to území, které protíná podél řeky město České Budějovice, a z autokempu Stromovka je to do centra pět minut pěší chůze. Pěší chůze na výstaviště tři minuty, Zemi živitelka. A v tomto ohledu já celý ten spor vidím tak, že má být ten autokemp uveden do insolvence, má jít o to, že občanské sdružení branných sportů v podstatě nebude moci jako jiný investor se dostat z té druhotné platební neschopnosti a bude muset prodat areál, který bude pravděpodobně využit na jinou zástavbu.

To samozřejmě ohrožuje ten systém nejen sociální péče v Českých Budějovicích, ale ohrožuje to i jiné věci, které se týkají ubytování v těch etapách, které tam jsou, v městě České Budějovice. Ať už jde o mezinárodní, nebo světovou výstavu psů, která je na jaře, na podzim, o Hobby, o Zemi živitelku, o další akce, které probíhají v Českých Budějovicích. Já jsem přesvědčen, že je to ten pravý důvod, proč došlo ke sporu mezi městem České Budějovice, mezi Úřadem práce v Českých Budějovicích a těmi, kteří ten autokemp spravují. Připravil jsem pro paní ministryni fotografie, tam, kde úřad práce jiné ubytovací kapacity, tam kde úřad práce proplácí, a ty fotografie dokazují, že jsou úplně stejné, jako jsou ubytovací kapacity v autokempu Stromovka.

Já bych nerad, nevím, jak bude reagovat paní ministryně, ale já bych nerad, aby pokud se někdo z úředníků pokusí podvést generální ředitelství Úřadu práce, paní ministryni, aby si myslel, že snad dokáže podvést i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Proto jsem přesvědčen, že je znovu potřeba odmítnout odpověď paní ministryně Michaely Marksové. Nikoliv kvůli tomu, že by snad ta odpověď nevyznívala už přeci jen dál, ale je to pořád odpověď zcela nedostatečná a zaslouží si naši pozornost, protože mně to připadá tak, že je tam potřeba provést minimálně kontrolu, ať už vnitřní, anebo kontrolu, kterou bude provádět Nejvyšší kontrolní úřad, protože věřte mi, nebo ne, nikoliv pouze vůči těm, kteří jsou na těch dávkách hmotné nouze, ale už kvůli tomu, že v tomto ohledu došlo, řekl bych, k dezinformacím, které se poskytují. Dále si myslím, že je potřeba, aby byl zaveden určitý pořádek v této věci.

Proto navrhnu po diskusi znovu odmítnutí odpovědi a požádám paní ministryni, aby rozhodla v rámci té interní kontroly, minimálně o kontrolu Úřadu práce v Českých Budějovicích. Ať už svými pracovníky, nebo pracovníky generálního ředitelství Úřadu práce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Filipovi. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jako první tu mám faktickou poznámku pana poslance Jaroslava Zavadila, kterého ale v tuto chvíli nevidím... a už se řítí pan poslanec Zavadil. Faktickou poznámku, pane poslanče, máte zájem? Ne. To je omyl, odmazávám vás tedy. Ptám se, kdo se hlásí do diskuse k této interpelaci. Nikdo. Prosím, paní ministryně, máte přednostní právo, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já se tady omlouvám za zmatky. Já jsem myslela, že tam jsem vyzvána automaticky k odpovědi. Já asi tady nebudu úplně číst celou tu odpověď...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, paní ministryně, teoreticky bychom k tomu měli mít pana premiéra, ale vy jste dostatečná náhrada. Prosím. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Aha, to je písemná interpelace na vás, omlouvám se.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Takže koukám, že nejsem sama zmatena. Děkuji.

Já samozřejmě v té odpovědi mám všeobecné informace, kam se co vyplácí, nevyplácí. Já jsem ještě v tuto chvíli obdržela takový druh odpovědi, který má pan místopředseda Filip k dispozici, která neukazuje na to, že by úřad práce postupoval nějak v nesouladu se zákonem. Protože ten pán, o kterém ta interpelace původní byla, to je myslím pan Nováček, Novák, tak on vlastně v tom autokempu když byl, tak nepobíral ten předmětný doplatek na bydlení. Jemu byl, jak jsem byla informována z úřadu práce, pobyt v autokempu, respektive to ubytování mu bylo nabídnuto neziskovou organizací. Nebylo mu nabídnuto úřadem práce. A když se tam pan Novák ubytoval, tak v podstatě úřad práce se snažil jeho situaci řešit hned, na místě, tak jak má povinnost. Po dobu, myslím, pěti měsíců mu ale nedával doplatek na bydlení, protože to, jak už jsme si tady řekli v minulosti, to vlastně do toho autokempu nejde. On mu ale kompenzoval náklady na bydlení z takzvané mimořádné okamžité pomoci. To je dávka hmotné nouze, která skutečně, tak jak zní ten název, tak tomu odpovídá to, na co je vyplácena. Je prostě nějaká dočasná a na věci, které se staly a které je potřeba velice náhle řešit. Patří do toho taky třeba, když vám vyplaví voda, když vám odnese dům, tak z toho si třeba můžete pak koupit nějaké základní životní potřeby nebo třeba ledničku atd. Takže z této dávky mu byly placeny náklady na bydlení a potom mu úřad práce nalezl jiné ubytování, o kterém mu řekl, že v jeho situaci, že tam bude dostávat ten doplatek, že tam může bydlet. Podle informací, které mám k dispozici, pan Novák toto ubytování odmítl.

Co se týče té informace, že - já pořád mám tu, že tedy průměrně na ubytovny v Českých Budějovicích na jednoho člověka se platí tři, tři a půl tisíce korun měsíčně. A co týče té informace, že potom v těch bytech pana Zemance jsou náklady na jednoho člověka 12 až 16 tisíc korun měsíčně, tak ty považuji, jako já... toto nemůže být pravda, to už by bylo porušování zákona. A potom je to skutečně na to, jestli si to tam má prohlédnout NKÚ, protože my máme v jiném zákoně - v zákoně o státní sociální podpoře jsou takzvané normativy na bydlení. To jsou takové dvě tabulky, podle druhů, podle vlastnictví, nebo podle druhů toho bydlení a jsou rozděleny podle počtu osob v té domácnosti jedna až čtyři, tzn. od čtyř výše pořád ta suma stejná jak na ty čtyři, a zároveň jsou rozděleny podle velikosti obce, podle počtu obyvatel respektive. Ten normativ je vlastně maximální částka, kterou my jako stát můžeme vyplatit ať už jako příspěvek na bydlení, nebo i doplatek na bydlení. A já jsem se schválně koukala, jak je to tedy, jak by to bylo v Českých Budějovicích, které mají těsně pod sto tisíc obyvatel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP