(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Mihola, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Jenom se krátce vyjádřím k tomu, co řekl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek. Mně se nelíbí to paušalizování "poslanci vládní koalice". Poslanci vládní koalice by něco chtěli zakázat. Nevím, jestli si dělal výzkum, nebo jestli mluvil se všemi. Za poslance KDU-ČSL mohu říct, že jsme na klubu tuto věc diskutovali. Zakazovat nic nechceme. Tato slova jsou našemu slovníku poměrně vzdálená. Já osobně se snažím používat výrazy přiměřené. Na druhé straně jsme se shodli na tom, že je potřeba akceptovat, že Poslanecká sněmovna je kolbiště, kde se prolíná leccos starého s novým, a je potřeba se obrnit, abychom byli schopni přijmout i výrazy, které přesahují rámec běžné mluvy. Tolik za klub KDU-ČSL. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců klubu KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miholovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené dámy, vážení pánové, využiji faktické poznámky, snad dvě minuty budou stačit. Ani bych nevystupoval, nebýt zmíněn Miroslavem Kalouskem.

Na úvod chci říct, že ani já ani nikdo z mých rodičů ani nikdo z mých prarodičů nikdy nebyl členem komunistické strany. Můj dědeček naopak byl po roce 1948 politickým vězněm. Ale vyprošuji si, aby mě tady mistroval a vykládal mé názory, ještě způsobem značně manipulativním, Miroslav Kalousek, který byl v 80. letech členem strany lidové, která byla tehdy členkou Národní fronty. (Potlesk poslanců ČSSD.)

Já jsem přesvědčen, že tady vůbec nejde o řešení urážky. Myslím si, že na urážky jsme zvyklí, a koneckonců není to jen Miroslav Kalousek, který používá ostrá slova. Já bych mu je dokonce i odpustil. Já bych jej k mandátovému výboru rozhodně nehnal. Myslím si, že teď jsme tady svědky jediné věci. Tady se nevede souboj o parlamentní diskusi, tady se vede předvolební kampaň pana Ondráčka za KSČM a pana Miroslava Kalouska za TOP 09. To je jediné, proč tu jsme. (Potlesk poslanců ČSSD.)

A já se přiznám, že jsem si udělal na to jednoznačný názor, a nebudu se účastnit hlasování, které tady je, protože se nerad účastním kampaně jiné politické strany, než za kterou kandiduji.

Chtěl bych také říct, že podle mého názoru je třeba, abychom možná mírnili slova, na druhé straně, abychom nebyli útlocitní, za každý výrok se posílali k mandátovému výboru. Myslím si, že má zkušenost i Miroslav Kalousek, který tady pohnal za domněnku o nestřízlivém stavu o své osobě Davida Ratha k mandátovému výboru, a tehdy vládní koalice trvala na pokutě 10 tisíc. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já jsem přesvědčen, že to nebylo správně. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Pan předseda Mihola má další faktickou poznámku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Musím reagovat - Národní fronta. Jako historik minulost znám a nebudu se tvářit že ne. Ale prosím vás, pohlédněte do poslaneckých lavic KDU-ČSL, kdo tam sedí. Kolik tam sedí, prosím vás, národně frontovských lidovců! Já bych byl opravdu rád, a velmi tady zdůrazňuji, sám jsem v době, kdy byla ČSL součástí Národní fronty, nechodil ani do pionýra, neskládal ani pionýrský slib, ačkoliv to dělal úplně kdekdo a říkal, že je to úplně normální věc. Chodil jsem místo toho do náboženství, v době, kdy z toho byly akorát postihy a špatné posudky. Mě velmi uráží spojování současného klubu v jakékoliv souvislosti s Národní frontou! Skutečně v našich řadách, podívejte se tam dobře, a potom tady tohle vzpomínejte. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miholovi. Opakuji, že nediskutujeme o Národní frontě, ale o usnesení mandátového a imunitního výboru. S další faktickou poznámkou pan poslanec Podivínský, po něm pan poslanec Tejc. (V sále je neklid.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové, já a konto předsedy našeho klubu můžu říct, že jsem ve frontě před rokem 1989 byl tak maximálně na maso, na které jsem byl nucen stávat, protože maso bylo na vesnici jednou za týden a musela se na něj stát fronta. (Veselost v levé části sálu.)

Ale k výrokům. Jsem dalek silných výroků a expresivních výrazů a už vůbec vulgarismů, protože moje babička, která mi dávala svou výchovu, mi vždycky říkala: vždy s noblesou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče. Dovoluji si Poslaneckou sněmovnu požádat o klid. To je také součást slušnosti, vyslechnout kolegu.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Já jsem dalek výrazů expresivních, výrazů urážlivých, nicméně jsem téhož názoru, že se tady vede už předvolební kampaň, a v té padají různé výroky. My jsme byli před lety označeni jako strana za černoprdelníky. V případě zájmu mohu transparentně prokázat, že skutečně do takové kategorie nepatřím a je to naprosto zřetelné. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.) Takže bych se opravdu těchto výroků zdržel a nepovažuji je za takové, za které by měl někdo být trestán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Podivínskému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, myslím, že je třeba, abychom se všichni poslouchali, a poslouchali se pozorně. Pro uklidnění pana předsedy poslaneckého klubu Miholy, prostřednictvím předsedajícího, jednoznačně konstatuji, že jsem v žádném případě nedával žádnou souvislost mezi KDU-ČSL a stranu lidovou. Jen jsem chtěl poukázat na osud jednoho z nás, který teď moralizuje ostatní a sám podle mého názoru má máslo na hlavě. Já nikoho nebudu soudit. Je mi jedno, kdo, kdy a v jaké straně byl. Důležité je, jak se choval v posledních 25 letech, zda obstál, nebo neobstál v demokratickém režimu, který je. Jsem přesvědčen, že tohle skutečně není téma pro tuto Sněmovnu. Máme daleko důležitější věci na práci, a proto už se, pokud nebudu vyprovokován a nebudu donucen, do debaty hlásit nebudu. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po něm pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: K národněfrontové minulosti. Tu mají všichni zahrádkáři, tu mají všichni fotbalisté, tu mají všichni sportovci, protože neexistovala jediná organizace, která by mohla existovat, aniž byla součástí Národní fronty, prosím pěkně. Všichni byli součástí Národní fronty, ale z Ústavy měla vedoucí úlohu komunistická strana a měla k dispozici tlukoucí srdce strany, do jehož řad patřil pan poslanec Ondráček. Aby bylo jasné, jak je to s národněfrontovou minulostí. Jinak všichni, kteří to chceme slyšet, víme, že řadový člen lidové strany to měl podstatně horší než nestraník jak co se týče studií, tak co se týče zaměstnání.

Druhá poznámka k panu poslanci Miholovi. Vzhledem k tomu, že to bylo takhle, a vy to dobře víte - (Předsedající: Mým prostřednictvím prosím.) Pardon, prostřednictvím pana předsedajícího, řada vašich členů, kteří tenkrát byli také členy strany lidové, dobře vědí, že to tak je, tak proč vás uráží, když někdo připomene národněfrontovou minulost, zatímco vás vůbec neuráží současná přítomnost vztahu vlády k estébákům? To vás neuráží. Vy jste člen vládní strany a neuráží vás vztah vlády k estébákům, zatímco národněfrontová minulost vašich vlastních členů vás uráží, byť tam byli i zahrádkáři, fotbalisté a všichni, kdo chtěli dělat nějakou zájmovou činnost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP