(12.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Po roce 1989, resp. po roce 1990 jsem zůstal v řadách Sboru národní bezpečnosti a později jsem byl policistou České republiky. Na každé z období, kdy jsem sloužil, se nemám za co stydět. Když jsem přísahal po roce u pohotovostního pluku, protože v tu dobu jsme byli tzv. frekventanti a nemohli jsme vykonávat žádnou činnost, až po roce jsme podepisovali přísahu, tak jsem nepřísahal, že budu sloužit Komunistické straně Československa. Když jsem podepisoval novou přísahu Sboru národní bezpečnosti - Policie ČR, tak jsem nepřísahal, že budu sloužit Občanské demokratické straně nebo jiným politickým subjektům. Já stejně jako ostatní příslušníci bezpečnostních sborů a Armády ČR jsme přísahali, že budeme sloužit občanům této země. A to zůstalo.

V některých debatách, které byly po tom onom výroku, jsem zaslechl, přečetl si, že tento výrok je potřeba vztahovat na všechny příslušníky, kteří sloužili před rokem 1989. Jsem zvědav, zda - zde se dopustím jednoho jména a zároveň se panu plukovníkovi omlouvám - zda budeme nazývat komunistickým fízlem třeba pana plukovníka Ivana Bílka, ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, který sloužil před rokem 1989 také a byl členem Komunistické strany Československa.

Bylo již zmíněno, že na Policejním prezidiu bylo mnoho lidí, kteří měli tento titul. Měli tuto minulosti. Je to pro mě urážlivé, můžete si to převést, jak chcete. Znovu opakuji, nebyl jsem spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Jsem schopen doložit lustrační osvědčení. Mohu klidně nechat hlasovat, kdo z vás tady má prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Stupeň utajení PT - přísně tajné? Kolik z vás to má?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, abyste poslance oslovoval mým prostřednictvím a hlasovalo se pouze hlasovacím zařízením. Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, dávám to jako řečnickou otázku.

Pétéčkovou prověrku. PT. Já se mohu seznamovat s plány NATO, když na to přijde, a měl jsem k nim přístup, k těmto utajovaným informacím. Tato prověrka na Národním bezpečnostním úřadu mně trvala 15 měsíců. Chcete říct, že byla špatně provedena? Zřejmě ano, protože tady je někdo, kdo může při jakékoli věcné diskusi, kdy má někdo jiný názor, tohoto člověk urážet, a řekne, že na jeho názory nikdy nebude brát zřetel. Tak se ptám teoreticky: Mohu já tady někdy něco říct jako člověk, který sloužil 23 let u Policie ČR? Nebo u těchto složek?

Já si myslím, že jsem byl dostatečně prověřen. Možná problémem může být to, že jsem zůstal věrný lidu. To, co jsem slíbil, to, co jsem přísahal. A po svém ukončení služebního poměru jsem se stal členem KSČM. To je asi ten můj největší problém. Protože pokud bych se stal členem některé ze stran jiných, tak bych možná byl váženým straníkem. Bohužel, já takový být nechci a radši budu pracovat na straně občanů ČR a budu se to snažit i zde v Poslanecké sněmovně, ať se to komu líbí, nebo nelíbí.

Zároveň bych podotkl, že v minulosti bylo něco podobného, bylo to tady zmíněno, že jenom proto, že byl někdo nazván opilcem, tak tady probíhaly omluvy. Myslím si, že ten výrok o fízlovi je urážlivý, a proto jsem požadoval omluvu.

Zároveň bych vám chtěl říci krátkou věc, že díky mobilizaci určitých lidí dostávám desítky a stovky nechutných mailů, které už mi vyhrožují i fyzickou likvidací. Mluvil jsem s několika z vás a vím, že třeba dostáváte také podobné maily za svůj postoj k Ukrajině, popř. něčemu jinému. Opravdu to chceme, abychom se takto chovali? Aby tato půda byla, půda Poslanecké sněmovny, aby tato půda byla nazývána čtvrtou cenovou nebo nižší cenovou kategorií hospodského typu? Já myslím že ne. Je nás tady víc než polovina nových. Viz hnutí ANO jste sem přišli, protože chcete měnit politický styl. Chcete měnit to, co tady bylo za 25 let. Tak to měňte. Měňme to i tím, že změníme svoje chování.

Možná se někdo bude teď divit a řekne si aha, co to zase vymýšlí. Já bych si jenom dovolil přečíst kousíček z interpelace ze 4. listopadu roku 2010, 16.40 hodin, kdy pan Jiří Paroubek interpeloval ministra financí Miroslava Kalouska ve věci podání jeho návrhu mandátovému a imunitnímu výboru, kterým žádal omluvu od doktora Ratha. Výroky byly sděleny. Miroslav Kalousek tenkrát v odpovědi uvedl, cituji: "Domnívám se, že jistý typ chování, který charakterizoval Sněmovnu minulého období, by měl být utnut hned na začátku tohoto volebního období." My už máme skoro rok. Můžeme to utnout? Toto volební období je možná v jedné čtvrtině. Je na vás, jak se rozmyslíte, zda chcete, abychom jednali zde slušně, nebo vysublimujete a řeknete, že se vás to netýká.

Já jsem vám chtěl pouze říci, že ne všechny věci, které se zde uvádějí, jsou pravdivé.

A dále bych chtěl poděkovat panu poslanci Blažkovi prostřednictvím předsedajícího, že on jediný - on jediný - za mnou přišel a dotázal se mě, jak některé věci v roce 1989 byly. Děkuji, pane poslanče, že jste měl jediný zájem se na některé věci zeptat.

Všem vám přeji hezký den a rozhodněte dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní tu mám faktickou poznámku pana poslance Korteho, po ní faktickou poznámku pana poslance Benešíka, s přednostním právem je přihlášen pan předsedy Jan Hamáček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Mě poněkud udivuje přecitlivělost pana poslance Ondráčka. Já jsem minulý týden dostal e-mail od jakéhosi pana Schellenberga a tam se pravilo, cituji doslova: "Už aby jsi chcípnul ty židobolševickej hajzle!" To by se mě mohlo právem dotknout, neboť je to nadávka, s rasistickým podtextem navíc, a ještě ke všemu nepravdivá. To, že mě někdo má za hajzla, mi může být ukradené, ale označit měza židobolševika? Já jsem prosím římský katolík, byl jsem pokřtěn dva dny po porodu. Narodil jsem se toho měsíce a toho roku, kdy chcípnul největší masový vrah v dějinách 20. století, bolševik Josif Visarionovič Džugašvili, zvaný Stalin, měsíc poté exnul další masový vrah, Klement Gottwald, rovněž bolševik.

Když nás pohotovostní pluk mlátil a rozháněl po Praze v roce 1989, a já jsem také nějakou slíznul, možná to bylo od kolegy Ondráčka, nevím, a prchající dav utíkal Rytířskou ulicí okolo muzea Klementa Gottwalda, skandoval "Muzeum vrahů!". Být stejně přecitlivělý jako pan Ondráček, podávám na pana Schellenberga trestní oznámení.

Pan Ondráček se neostýchal konat, jak konal. Ale běda, jestliže někdo řekne, že tak konal, a nějakým způsobem to charakterizuje a označí. Já bych od pana Ondráčka očekával více uměřenosti, více pokory. Jako křesťan pravím ano, je křesťanské odpouštět, ale každému odpuštění musí předcházet pokání - a ani stopu po pokoře a pokání jsem v projevu pana Ondráčka neslyšel. Mrzí mě to. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP