(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickými poznámkami pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Skutečně taky dostávám e-maily kvůli Ukrajině, ale předpokládám, že mají trochu jiný obsah než e-maily, které dostávají někteří jiní kolegové.

Co se týče pana poslance Ondráčka, tak si myslím, že z toho, co řekl, je evidentní, že byl před těmi lety v nepravou dobu na nepravém místě. Ale já předpokládám, že tam byl dobrovolně, věděl, do čeho jde a co tam bude muset dělat. A proto bych očekával, že podobné označení umí jako tvrdý chlap a policista vzít. Koneckonců jsme v politice a musíme toho umět unést trošku více než běžné fyzické osoby.

A ještě jen tak pro srovnání. Kdyby měl ministr zemědělství Marian Jurečka chodit s každou urážkou a invektivou od pana poslance Kalouska k mandátnímu a imunitnímu výboru, tak ten možná zasedá téměř permanentně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Nykl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já jenom potvrzuji. Mě zajímalo, jak jsem zhlédl ten klip s panem poslancem Ondráčkem, tak mě zajímalo, jak se tehdy dělala propaganda, protože on tam byl použit v propagandě tehdejšího režimu, a já zase děkuji, že mi to naprosto otevřeně povyprávěl, protože pro mě to bylo přínosné a zajímavé. Tolik k tomu a zatím to stačí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Opravdu to stačí. S další faktickou poznámkou pan poslanec Nykl.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne. Děkuji za slovo. Já už delší dobu pozoruji pana poslance Kalouska jako velmi schopného rétora a uznávám, že je to tak, že je dobrý rétor. Přesto jsem si vždycky říkal, kdy dojde k situaci, kdy bude tady třeba sedět na té lavici, kterou nenazvu teď jako zpravodajskou, ale třeba jako lavici hanby, protože ač je dobrý rétor, on skutečně používá slova, o kterých si myslím, že do Sněmovny nepatří, nebo jsou to slova, která právě úroveň Sněmovny shazují. Kolega tady teď zmiňoval některé výrazy, které byly třeba použity na adresu ministra zemědělství, kde určitě používat výraz naivní pasáček vepřů bych si nedovolil. Vzpomínám si, jak nazval prezidenta NKÚ pana Kalu malou zrůdičkou za to, že pouze chtěl doložit, proč se odpouštějí některé finance. Vzpomínám si, jak řekl na adresu jednoho poslance, který bojoval s hazardem, kdy řekl, je to blb, ale bohužel za své IQ nikdo nemůže. A vzpomínám si, pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, že v roce 2011 vás řešil premiér Nečas na tiskovce a říkal, že s velkým znepokojením sleduje vaše verbální agresivní útoky, vaše dětinské útoky, ale říkal, že to přičítá velké únavě a že se na vás nezlobí. Já se taky nezlobím, jenom vás prosím, ať to trošičku začnete metabolizovat, a třeba pak ty vaše výborné rétorické věci se skutečně posunou velmi vysoko a budeme si toho všichni vážit. Děkuji. (Silný potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Nyklovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já jenom ještě k té diskusi, ať to máme trochu odlehčenější. Takový jeden příklad z historie. Slovo je strašně silná věc a dokáže způsobit leccos. Například. Myslím, že se to ví málo, když se v padesátých letech setkal Mao Ce-tung a Nikita Chruščov a účelem jejich setkání bylo, aby se pokračovalo v dobrých tehdy čínsko-sovětských vztazích. Oni si moc nerozuměli a Chruščov, což jsem četl v jeho pamětech, pak toho hrozně litoval, utrousil slovo gumak, netuše, že Mao Ce-tung, bylo to jedno z mála slov, které znal, a ono to znamená kondom. Takže když ho takhle urazil, tak přesto, že politologové si potom lámali hlavu, čím že to došlo ke zhoršení čínsko-sovětských vztahů, tak paradoxně to bylo tohle slovo, které mezi těmito tehdy velmocenskými politiky způsobilo to, co způsobilo. A já chci říct jednu věc. Je to debata zajímavá, ale ve srovnání s tím, co jsem řekl, když vlastně málem hrozila jaderná válka kvůli jednomu slovu mezi těmito velmocemi, tak si myslím, že vlastně řešíme v zásadě ještě úsměvné věci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger. Po něm snad už přednostní práva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Já bych rád, dámy a pánové, řekl něco k moralizování pánů poslanců z ANO, protože jsme slyšeli jednak pana poslance Fichtnera, který zdůvodnil, že právě jaksi ta forma napadání jednoho kolegy druhým je nevhodná, a v podstatě něco podobného opakoval pan poslanec Nykl. Já bych jenom řekl, co v úterý v rámci jednacího řádu, rozpravy o změnách, tady říkal pan poslanec kolega inženýr Pilný: "Pan Kalousek nám tady často říká, že nám něco bude opakovat dvakrát, třikrát, stokrát, bude-li potřeba. Ano, nejsou-li to myšlenky nové, nastupuje demagogie. Nebudu říkat, co babička říkala o prázdných sudech." Tak to je prosím ad personam taky.

Ještě budu pokračovat. Myslím si, že někde na začátku Poslanecké sněmovny, a připomněl to pan poslanec Laudát, mluvil (posl. Pilný) o myšlení: Bůh nebo příroda nás stvořili s dvěma konci: na jednom sedíme a druhým myslíme. A bylo by už konečně načase, abychom začali používat k myšlení ten správný konec. Jestliže se sem někdo postaví a není schopen v pěti nebo v deseti minutách zformulovat jedinou srozumitelnou myšlenku, pak to vypadá, dámy prominou, jako když se prochází exhibicionista parkem, nakonec otevře ten plášť a všichni vykřikneme: Jé, to je malý." - Pobavení na straně ANO.

Já myslím, že byste se měli podívat do svých vlastních řad, jak tady vystupujete, než budete zdůvodňovat, proč jste hlasovali v mandátovém a imunitním výboru proti panu kolegovi Kalouskovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegu Hegerovi. Nyní s přednostním právem předseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem přemýšlel, jestli mám vystoupit, ale ta délka a záběr debaty mi asi nedává jinou možnost. Jakkoliv si myslím, že asi nejpregnantněji to tady zhodnotil pan poslanec Fichtner, který jasně řekl, co je možné a co nám jednací řád umožňuje a co nám ukládá.

Já v této souvislosti nemohu nevzpomenout své nedávné návštěvy Velké Británie, kdy jsem měl tu možnost sedět se svým kolegou spíkrem dolní komory britského parlamentu Johnem Bercowem a v té relativně dlouhé debatě jsme také dospěli na otázku řízení schůze a případných disciplinárních opatření, která má řídící schůze k dispozici ve Velké Británii. On mně vyprávěl o tom, že britský systém umožňuje řídícímu schůze, tedy spíkrovi, v případě nevhodného chování příslušného poslance vykázat z parlamentu na stanovenou dobu. Je to den, týden, popřípadě měsíc. A já jsem se ho ptal, kdy to použil naposledy. A on říká: Relativně nedávno, kdy poslanec řekl, že jeho kolega lže. Já jsem řekl: Dobře, to bychom u nás v parlamentu seděli asi tři (pobavení v sále), protože to je věc, která se tady používá často. On řekl: Víte, my tady máme ve Velké Británii něco, čemu se říká neparlamentní slovník. To je docela propracovaný systém a ten spíkr v případě, že někdo použije výraz, který je v neparlamentním slovníku, tak na něj aplikuje tento postup a je vykázán ze sněmovny.

My máme ten systém jiný a u nás funguje mandátový a imunitní výbor. Já nemohu předesílat ani předjímat, jak hlasování dopadne. Pouze mohu konstatovat, že v případě, kdy by pan kolega Kalousek byl poslancem dolní komory britského parlamentu, tak by minimálně týden nešel do práce. (Silný potlesk v části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP