(13.00 hodin)

 

Poslanec Radek Vondráček: Tak děkuji za slovo. Já už jenom za kolegy z mandátového a imunitního výboru - mysleli jsme to dobře, dopadlo to tady jako vždycky.

Nejprve bych navrhl, aby se hlasovalo o usnesení, které vyplývá z vystoupení pana odvolatele, že se zrušuje usnesení mandátového a imunitního výboru č. 82 ze dne 16. září 2014. Poté bych navrhl v případě, že nebude přijato, aby se hlasovalo o usnesení, že Poslanecká sněmovna potvrzuje podle ustanovení § 16 odst. 2 jednacího řádu usnesení mandátového a imunitního výboru č. 82. A poté bych nechal hlasovat o doprovodném usnesení, jehož text navrhl předseda poslaneckého klubu KSČM. Zjednodušeně řečeno, že bychom se měli tady k sobě začít chovat slušně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za návrh této procedury. Má někdo námitku proti té proceduře? Nemá námitku, je tady pouze žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a poprosím pana zpravodaje o návrh prvního usnesení, o kterém dám hlasovat.

 

Poslanec Radek Vondráček: "Poslanecká sněmovna zrušuje usnesení mandátového a imunitního výboru č. 82 ze dne 16. září 2014."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Je to usnesení, které navrhl pan poslanec Kalousek, který se odvolal k Poslanecké sněmovně. Ptám se, jestli každý rozumí tomu, o čem bude hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 225. Přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radek Vondráček: Nyní navrhuji, aby bylo hlasováno o usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje usnesení mandátového a imunitního výboru č. 82 ze dne 16. září 2014."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 226. Přihlášeno 114 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 41. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pan poslanec Stanjura s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Poprosil bych ty, kteří chtějí, aby se pan poslanec Kalousek omluvil, a proto hlasovali proti jeho návrhu usnesení nebo se zdrželi, což je ve výsledku úplně stejné, aby se za to nestyděli a hlasovali pro potvrzení výboru. Protože takhle jsme v absurdní situaci, kdy ti, kteří jsou rádi a kteří si myslí, že komunistický fízl je urážka, se bojí. Nebojte se, my vás za to nebudeme hnát k mandátovému a imunitnímu výboru. Ale nestavějte nás do absurdní situace, že nejste ochotni svůj názor z hlasování číslo 1 potvrdit hlasováním číslo 2, a teď nemáme žádné rozhodnutí. To je alibistický a pokrytecký přístup, nic jiného! (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bohužel se obávám, že tomu tak není, pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. Možná že někteří kolegové se domnívají, že jako chytrá horákyně se vlastně jako nevyjádřili, čímž se nestalo nic jiného, než že zůstává v platnosti usnesení mandátového a imunitního výboru. Prostě jsme nepřijali žádné usnesení, tedy zůstává v platnosti usnesení mandátového a imunitního výboru, které jste nezrušili - podle mého názoru k hanbě této Sněmovny. A k věčné hanbě mandátového a imunitního výboru, neboť to usnesení bude archivováno.

A paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru prostřednictvím pana předsedajícího - dovolte, abych vám oznámil zcela závazně, abych to nemusel posílat písemně: Bez ohledu na názor některých poslanců vládní koalice, kteří se domnívají, že se nesmí říkat komunistický fízl, já se za tohle slovo neomluvím, omlouvat nebudu a jsem připraven nést důsledky. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Jsme v proceduře, takže teď budeme hlasovat o třetím usnesení, které bylo navrženo panem předsedou... (Poslanec Kalousek namítá, že je nehlasovatelné. Hlasy ze sálu.) Omlouvám se. Pan předseda Kováčik navrhl usnesení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pro upřesnění - je k čemu hlasovat, protože já jsem v žádném případě neřekl, že jde o doprovodné usnesení. A ve svém druhém vstupu, kterým jsem upřesňoval, že trvám na tom, aby se o tomto návrhu usnesení hlasovalo v každém případě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Rád věřím panu poslanci Kováčikovi, že to takhle prezentoval. Já jsem neprotestoval, neboť to pan zpravodaj formuloval jako doprovodné usnesení. Jako doprovodné usnesení by to bylo hlasovatelné, kdyby bylo přijato nějaké usnesení. Jako nedoprovodné usnesení, jako usnesení k bodu, je to podle mého názoru tuplem nehlasovatelné, neboť bod není o ničem jiném než o tom, zda Poslanecká sněmovna potvrdí nebo zruší rozhodnutí mandátového a imunitního výboru o Miroslavu Kalouskovi. A byť diskuse byla velmi košatá, neumožňuje hlasovat o usneseních na jiné téma.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, nicméně tímto je pověřen pan zpravodaj mandátového a imunitního výboru. A on je ten, kdo udává návrh procedury.

 

Poslanec Radek Vondráček: Jestli bych k tomu pár slov. Budu citovat ustanovení § 16 odst. 2. "Sněmovna k odvolání poslance po rozpravě rozhodne, že disciplinární opatření potvrzuje, mění nebo zrušuje a řízení zastavuje nebo zrušuje a věc vrací k dalšímu řízení." Tedy my rozhodujeme pouze o odvolání pana poslance Kalouska. To je meritorní rozhodnutí a já si myslím, že jiné jako meritorní nemůžeme přijmout. Proto jsem to nazval jako doprovodné. Ono je to procesní... to je v podstatě odvolání, řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je návrh pana zpravodaje mandátového a imunitního výboru. Pokud má někdo z vás proti tomu návrhu námitku, prosím, ať ji přednese a dám o té námitce hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Právě vzhledem k tomu, jak se bod nazývá, vznáším námitku proti tomuto postupu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je námitka. O této námitce dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro přijetí námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti přijetí této námitky?

Je to hlasování číslo 227. Přihlášeno 106 poslankyň a poslanců. Pro 36, proti 50. Námitka nebyla přijata.

 

Tím pádem jsme nepřijali k tomuto bodu žádné usnesení. Návrh usnesení nebyl schválen a já končím projednávání tohoto bodu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP