(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Chce se mi říct: Vítejte vy nemnozí, leč věrní.

Dovolte mi, abych na začátek dnešních interpelací na premiéra české vlády nejprve přečetl omluvy. Pan poslanec Martin Plíšek se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Stanislav Grospič se omlouvá dnes od 18 hodin po zbytek jednacího dne z osobních důvod. Dále pan poslanec Jan Klán se omlouvá od 18 hodin z osobních důvodů po zbytek jednacího dne. Paní poslankyně Jitka Chalánková se omlouvá od 14.30 do 18 z osobních důvodů.

178.
Ústní interpelace

Nyní přejdeme na ústní interpelace na nepřítomného pana premiéra.

První interpelaci má paní poslankyně Věra Kovářová. Bude interpelovat premiéra Bohuslava Sobotku ve věci lesních školek. Prosím, paní poslankyně. Paní poslankyně stahuje svoji interpelaci.

Přejdeme tedy k druhé interpelaci. Paní poslankyně Jana Fischerová bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci situace na Ministerstvu pro místní rozvoj. Paní poslankyně také vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra stahuje svoji interpelaci.

Dále pan poslanec Ondráček Zdeněk bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů. Pana poslance Ondráčka v tuto chvíli bohužel nevidím. Nevypadá to, že dorazí, tudíž ruším jeho interpelaci, není přítomen pan poslanec.

Dále pan poslanec Zbyněk Stanjura bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci R52. Pan poslanec Zbyněk Stanjura taktéž není přítomen, takže propadá jeho interpelace.

To to máme dnes efektivní.

Pan poslanec Petr Bendl s pátou interpelací by měl interpelovat snad pana nepřítomného premiéra Bohuslava Sobotku ve věci sankcí Evropské unie vůči Rusku. Taktéž nepřítomný pan poslanec, takže propadá jeho interpelace.

Dále pan poslanec Igor Nykl bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci presumpce viny u členů ČSSD. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne, vážení kolegové, kolegyně.

Vážený nepřítomné premiére, chtěl bych se zeptat na jednu takovou zajímavost, se kterou se nyní setkávám v našem okrese nebo v našem městě. Bydlím ve Frýdku-Místku a všiml jsem si, že ve vaší situaci v komunálních volbách ve městě došlo k takové zajímavé raritní situaci. Vy máte ve stanovách své strany uvedeno, že politici - členové ČSSD, kteří budou v podstatě nějak obviněni ze spáchání nějakého úmyslného trestného činu, budou ctít presumpci viny a budou mít pozastaveno členství, v té chvíli nebudou nijak aktivní. Nyní, když jsem se podíval na vaši kandidátku do komunálních voleb ve městě Frýdek-Místek, tak z prvních pěti lidí na kandidátce v našem velkém, šedesátitisícovém městě, tak vlastně z těch pěti lidí až na jednoho lékaře, který tam je, ti čtyři další mají buď nějaké trestní stíhání, dokonce jeden má už podmínku, a přesto figurují na této kandidátce. Kandidátka na senátora nebyla vydána Senátem, ale taky měla vlastně v této chvíli trestní stíhání. Čili je to taková zvláštní situace a já bych se teoreticky mohl jako člen hnutí ANO, konkurenčního hnutí, radovat, že taková zvláštní kandidátka byla vytvořena, a přesto si myslím, že to vlastně poškozuje vnímání veřejnosti politiky jako takové, protože asi skutečně ten problém s tou presumpcí viny něco pro běžné občany znamená. Navíc se ukázalo, že když šéf vašeho okresního výboru ČSSD odmítl tuto kandidátku podepsat právě s tím, že tam došlo k porušení určitých zásad, tak byl obejit a ta kandidátka se někde podepisovala v Ostravě, čili porušení stanov.

Mně by zajímalo, jestli si myslíte, že ta situace je normální, jestli je to všechno v pořádku, nebo jestli by se skutečně takhle nemělo postupovat, a jestli s tím něco můžete ještě v této chvíli akutně udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Nyklovi. Na jeho otázku, na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Se sedmou interpelací se přihlásil pan poslanec Petr Fiala, který bude interpelovat nepřítomného premiéra Bohuslava Sobotku ve věci rozvoje Jihomoravského kraje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, pane místopředsedo. Musím konstatovat, že jsem chtěl položit panu premiérovi stejně jako kolegové z mého poslaneckého klubu řadu otázek. To nejsou otázky, které mu klademe my, ale to jsou otázky, na které se ptají občané. Myslím si, že pan premiér by zde měl být a měl by využít příležitosti a opravdu na ně odpovědět. Protože tu pan premiér není, tak nepovažuji za možné interpelace z naší strany provádět, takže oznamuji, že poslanecký klub Občanské demokratické strany stahuje všechny svoje interpelace na premiéra, které dnes předložil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Občanské demokratické strany. Tím pádem je stažena interpelace číslo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

Tím jsme se vypořádali, respektive nevypořádali s interpelacemi na premiéra.

Dřívější rozhodnutí Sněmovny umožňují, abychom plynule pokračovali, nečekali do 16. hodiny, ale plynule pokračovali v interpelacích na členy vlády. Tady bych si dovolil požádat přítomné i nepřítomné předsedy poslaneckých klubů či jejich zástupce, aby své kolegy, kteří podali své interpelace, na tento fakt upozornili, že se bude pokračovat interpelacemi na jednotlivé členy vlády.

Je mi velikou ctí, že alespoň pěti interpelacím bude vyhověno, protože je přítomen jak pan ministr dopravy Prachař, tak paní ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Poprosím pana poslance Jana Zahradníka, aby přednesl svoji první interpelaci na pana ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci rychlostní silnice R3 na státní hranici s Rakouskem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci výstavby úseku rychlostní komunikace R3 od Dolního Třebonína na státní hranice. Jsem dlouholetý regionální a komunální politik v jižních Čechách a jako takový mám mezi svými prioritami na hlavním místě podporu výstavby dálnice D3 a na ni navazující rychlostní komunikace R3. A také mám takový velmi naléhavý osobní důvod. Jako hejtman Jihočeského kraje jsem byl necelou hodinu po tom, co se u Nažidel stala ta tragická dopravní nehoda, na tom místě a pořád mi v uších znějí mobily, jak zvonily v těch batůžcích odložených na místě pod stromem, kam je hasiči ukládali. A tehdy jsem si říkal, že udělám všechno pro to, co je v mých silách, ať budu na kterékoli politické pozici, abych stavbu té dálnice podpořil.

Rychlostní komunikace R3 navazuje na rakouské straně na dálnici S10, jejíž stavba se pomalu blíží ke svému závěru. 15. listopadu bude otevřený úsek Freistadt Nord - Freistadt Süd. Do konce příštího roku pak bude otevřen úsek mezi Unterweitersdorfem a Freistadtem Nord. A my stále nic, stále čekáme. Jsou vydána pravomocná rozhodnutí, nic nebrání tomu, aby se postupovalo s výkupy pozemků, aby stát konečně začal konat.

A já se vás tedy, pane ministře, ptám, co udělá Ministerstvo dopravy pro dokončení stavby rychlostní komunikace R3 z Třebonína na státní hranice, tak aby byla dokončena nejdéle roku 2020. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Poprosím o odpověď pana ministra Antonína Prachaře. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP