(15.30 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Vážený nepřítomný pane ministře, předně si dovoluji vás pozdravit na předvolební kampaň do senátních voleb do Vršovic, byť bych byl samozřejmě radši, kdybyste byl tady a mohl mně zodpovědět moji interpelaci přímo.

Vláda v roce 2013 schválila materiál, který se jmenuje Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Tento materiál převzala i současná vláda a v ní jeden z důležitých bodů je takzvaná strategie vlastnické politiky státu, což na první pohled může vypadat jako další z úředních dokumentů a další ze strategií, které nedávají příliš smysl. Ale zrovna tato má stanovovat a reaguje na zprávy Bezpečnostní informační služby, která označuje tuto oblast za jednu z nejkomplikovanějších a nejzatíženějších nejen netransparentností, ale zvláště prorůstáním politiky s byznysem. Tato strategie vlastnické politiky by měla definovat, jak se bude stát chovat k firmám, které ovládá, jakým způsobem bude obsazovat jednotlivé řídicí orgány, jakým způsobem ponesou tyto za to odpovědnost, jak bude regulováno uzavírání a jejich smluvní volnost jednak mezi nimi a jednak i mezi těmito firmami a dalšími osobami. Poukazuje i na možné povinné zveřejňování smluv, které by tyto firmy uzavíraly. Zároveň mluví o možném omezení některých jednacích řízení bez uveřejnění právě v těchto firmách a také je samozřejmě řešeno odměňování těchto členů orgánů podniků, kontroly vyhodnocování, fungování a posílení externí a interní kontroly.

Já netrvám na tom, že je nutné plnit všechny sliby (upozornění na čas) a že je nutno vždy řídit stát jako firmu, ale v tomto bodě si dovolím říct, že si nedovedu představit, že byste takovým způsobem, pane ministře, řídil své firmy, protože takovýmto způsobem už byste žádné firmy dneska řídit nemusel, protože by nebyly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému, kterému bude odpovězeno písemně.

Poprosím paní poslankyni Martu Semelovou, která bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra školství Marcela Chládka ve věci školného na základních školách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká financování bilingvních tříd na běžných, ne tedy soukromých, ale na veřejných základních školách ze strany rodičů. Dostala se ke mně informace, že některé základní školy zřizované obcemi, které ve výuce spolupracují se soukromými vzdělávacími agenturami, inkasují od rodičů poplatky ve výši 18 až 67 tisíc korun ročně za žáka. Žáci jsou za poplatek umístěni ve třídách s menším počtem žáků a mají k dispozici dvě učitelky, z nichž jedna je rodilá mluvčí. Tuto učitelku vybírají agentury, které rozhodují o vybavení tříd a používaných učebnicích. Navíc mají i odpolední intenzivní výuku dalších předmětů, bez nichž se při odpolední výuce neobejdou. Rodiče platí za děti povinně. Osobně považuji tuto skutečnost, kdy je přístup ke kvalitnějšímu vzdělání závislý na finanční situaci rodiny, za naprosto nepřijatelnou.

Chci se proto zeptat, jak je možné, že na základních školách veřejného zřizovatele rodiče platí za vzdělání, které je podle Ústavy bezplatné. A dále. Považujete za normální, aby touto ranou selekcí vznikaly v tak brzkém věku vybrané kluby dětí majetnějších rodičů? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za tuto interpelaci. Šestnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová na nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci přímé volby starostů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, vláda, jejímž jste místopředsedou, toto pondělí odmítla náš návrh na zavedení přímé volby starostů. Přiznám se, že mě to velmi nepříjemně překvapilo. Nechci se teď vyjadřovat k jednotlivým argumentům. Věřím, že dostatek prostoru bude v průběhu prvního čtení. Zajímá mě spíš, jak je možné, že záměr zavést přímou volbu starostů na vládě neuspěl, když i vy sám jste mu v minulosti vyjádřil podporu. Vážený pane ministře, změnil jste snad v této věci názor? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan ministr jí odpoví písemně. My přikročíme k 17. interpelaci, kde pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat přítomného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci Nemocnice Na Homolce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, já navážu na minulou interpelaci, která se týká dceřiných společností Nemocnice Na Homolce, kde příspěvková organizace nemocnice vlastní i 70 % akcií Holte a. s. a vlastní stoprocentně dceřinou společnost Holte s. r. o., která zase ovládá 30 % akcií Holte a. s.

Já se ptám, proč existuje tento podivný propletenec státní příspěvkové organizace s obchodními společnostmi, který tady je vlastně už minimálně osmnáct let? Jak je možné, že nemocnice takové velikosti nemá standardní účetní oddělení a veškeré účetní služby neustále zadává společnosti Bialešová s. r. o., i když veřejná zakázka, která byla vypsána, již vypršela? A jak je možné, že po těch všech zjištění auditorů, která byla, i policie, neustále paní Bialešová je jednatelkou té dceřiné společnosti Bialešová s. r. o.?

Při jednání na kontrolním výboru jste uvedl, že nám do 14 dnů předáte příslušný audit a vaše zjištění. Zatím jsme nic nedostali. Naopak se dozvídáme, že nemohou být dceřiné společnosti zrušeny ještě minimálně dva roky, protože se musí vysoutěžit 20 tisíc položek. Byly vypsány zakázky na externě právní služby na 60 milionů za čtyři roky, přestože nemocnice má vlastní právníky a má také externího právníka, kterému platí půl milionu korun měsíčně. To naprosto nemůžu pochopit.

Je pravdou, že Nemocnice Na Homolce dosud odmítá předat ministerstvu kompletní účetní doklady svých dceřiných firem? Jak vaše ministerstvo bude tuto situaci řešit?

Já, pane ministře, prosím, abyste prosadil dodržování právních předpisů v Nemocnici Na Homolce, prosadil urychlené svolání valných hromad dceřiných společností a odvolání paní Bialešové z funkce jednatelky Holte s. r. o. (upozornění na čas) a zadal vykonání hloubkového auditu hospodaření Nemocnice Na Homolce a dceřiných firem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Poprosím pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že téma této interpelace se v podstatě z velké části shoduje s interpelací z minulého týdne, mohu konstatovat, že odpověď na toto téma bude obsažena v písemné odpovědi na interpelaci pana poslance Hovorky ze dne 18. září ve věci dceřiných společností i účetních a právních služeb v Nemocnici Na Homolce.

Možná tady jenom doplním na okraj problému, že ministr zdravotnictví může přímo v přímo řízených organizacích realizovat v podstatě jednu základní věc, pokud není spokojen - změnit ředitele. Jak asi víte, výběrové řízení na ředitele Nemocnice Na Homolce bylo vypsáno a příští úterý zasedá výběrová komise. Myslím si, že po tomto datu věci dostanou trošičku jiné tempo, jiný spád a budou rychle řešeny. Nicméně do té doby bych nerad dělal jakékoliv kroky, které by mohly umožnit napadat průběh tohoto výběrového řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Pan poslanec Hovorka má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano, děkuji za slovo. Pane ministře, samozřejmě vím o výběrovém řízení. V souvislosti s tím se proslýchá, že se novým ředitelem společnosti má stát osoba, která je spojena s řetězcem AGEL, respektive která pochází z tohoto řetězce. Samozřejmě je to neověřená informace. Přesto bych požádal o vysvětlení, zda Nemocnice Na Homolce odmítá předat podklady, které se týkají hospodaření dceřiných firem, a otázku paní Bialešové a její další setrvání ve funkci jednatele, protože to je vlastně soukromá osoba, navíc ve smluvním vztahu obchodním s touto nemocnicí. Předpokládám, že by tam neměla být, protože to není správné.

A další věc. Věřím tomu, že to chcete vyřešit, ale chtěl bych, abyste se vyjádřil k existenci těch dceřiných firem z hlediska jejich možného zrušení a především urychleného svolání valných hromad. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP