(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Doplňující odpověď pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych za prvé chtěl říct, že nechci komentovat spekulace a drby. Já nevím, a nemám věštecké schopnosti, kdo uspěje či neuspěje ve výběrovém řízení na Nemocnici Na Homolce, to za prvé. Za druhé - i kdybych měl pochybnosti o výsledku výběrového řízení, tak ministr jmenuje a výběrová komise jen doporučuje a bude na mé zodpovědnosti, kdo bude, či nebude ředitelem Nemocnice Na Homolce. A věřte mi, že to nebude nikdo spojený s nějakými pochybnými vlivovými skupinami. Což není případ společnosti AGEL, která je standardním subjektem, který prostě ve zdravotnictví působí. Jsou tady i jiní lidé, kteří mají pracovní zkušenosti s touto společností, a není to pro mě důvod, abych jakkoli zpochybňoval jejich integritu.

Co se týká dceřiných společností, tak jak jsem již říkal, odpovíme písemně. Nicméně je to věc, která funguje v této nemocnici 18 let. Já jsem byl ministr, který jí zadal, aby byly realizovány postupně kroky ke zrušení těchto společností. Já ani neumím odvolat jakoukoli osobu z orgánů dceřiných společností zřizovaných touto nemocnicí. Mohu změnit ředitele a je vypsáno výběrové řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho doplňující odpověď. Další interpelací bude interpelovat pan poslanec Zbyněk Stanjura přítomného pana ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci dálnice D11. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si dobrovolně vezmu pár vteřin ze svého času. Myslím, že by bylo fajn v jednacím řádu, abychom zrušili papíry u písemných interpelací, protože takové to předčítání úředních odpovědí si myslím, že je nezáživné, a stejně tak bych to zakázal těm, kteří interpelují, aby to bylo vyrovnané.

Dálnice D11 byla znovu zahájena slavnostně 22. července. Mám k tomu několik dotazů.

Za prvé. Kdo vybral to místo, kde pan premiér tak radostně mával na bagr? Protože ten bagr tam pracoval jenom ten den. Od té doby na tom místě už nikdo nepracuje.

Za druhé. Pan ministr - nevím, jestli on nebo ŘSD? - uzavřel dodatek se zhotovitelem. Podle výpočtu ŘSD ta původně vysoutěžená cena mohla být snížena až o 28 %. Některé položky tam byly jakoby kritické nebo ne úplně doložitelné. Když jsme zhruba před rokem vyjednávali o slevě, tak minimální hranice ze strany státu byla stanovena na 14 %. A hle - dohodnutá sleva je 7,25 %, což je velký rozdíl. Takže kdo vlastně rozhodl o výši té slevy.

Třetí otázka je - tam probíhá archeologický průzkum. Pan ministr jistě ví a potvrdí, že ze tří firem, které se přihlásily, se dvě firmy musely vyloučit. Nicméně podle veřejných vyjádření pana ministra se snaží buď obejít, nebo porušit zákon o veřejných zakázkách a říká, že to udělá dodavatel. Což samozřejmě nelze - tohle to přifařit k původnímu dodavateli podle původní smlouvy. Já se ptám jestli náhodou - a i kdyby to ten dodavatel udělal zadarmo, možná, že je to v rozdílu těch 7 %, ta cena za ten archeologický průzkum, takže otázka třetí zní: Jak bude vyřešen archeologický průzkum?

A za čtvrté. Máme už všechny pozemky, nebo nemáme?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jasné otázky. Poprosím pana ministra o jasné odpovědi. Ano, pan ministr má vždy jasné odpovědi, jak slyším od poslanců. Kéž je tomu tak i nyní. Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem si připravil celou chronologii dálnice D11 a vy jste mi zúžil vystoupení na čtyři body. Takže vám odpovím na ty čtyři body a zanechám nějakých vizí, co budeme dělat, v jakém šířkovém uspořádání a pokračování od Hradce Králové směrem dál.

Ptáte se mě, kdo vybral místo zahájení pokračování výstavby. Já bych chtěl říct, že ta výstavba stála osm let! Osm let se tam nehnulo nic! Osm let jsme trvali na tom, abychom mohli tuto stavbu zahájit. A vy říkáte - kdo vybral to místo. Byli to zhotovitelé. Zhotovitelé vybrali toto místo. Takže nevybral ho ani ŘSD ani moje osoba. Tím jsem odpověděl na vaši první otázku.

Co se týká slev, o kterých vy říkáte, že byla představa 28 %.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře. Tady se poslanci ohrazují, protože vám tam svítí konec místo času. Není tomu tak, mně tady jde čas, máte ještě 4,5 minuty. Nevím, proč je to tak na tabuli. Poprosím obsluhu, aby to změnila. Kéž to nijak nesouvisí s vaší funkcí. Děkuji. (Pobavení v sále.)

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař (Se smíchem:) Já myslím, že toto určitě ne.

Co se týká slevy, o které tady pan poslanec mluví. Sleva až 28 %. Já bych chtěl říct, že se nám podařilo dohodnout slevy 18 % v průměru, z 1,3 miliardy na 1,03 - představuje to řádově 280 milionů. A pan poslanec Stanjura určitě ví, jak jsou dělány smlouvy se zhotoviteli, protože byl ministrem dopravy. Ví, že v těchto smlouvách je takzvaná valorizace, že jsou tam takzvané závazkové položky, kdy stát nepředal staveniště zhotoviteli. My jsme se tyto položky snažili dohodnout se zhotoviteli a v průměru jsme ušetřili 18 %. Já nevím o žádném nařízení nebo o žádných dohodách historicky, které měly směřovat ke slevě 28 %. Zodpovědně říkám, že jsme ušetřili 280 milionů.

Archeologický průzkum. Ano, zákon o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo dopravy ani ředitelství nic neporušilo. Vypsali jsme výběrová řízení, přihlásili se tři uchazeči, dva nesplnili kvalifikační předpoklady, museli být vyloučeni. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek zůstal jeden a výběrové řízení musí být zrušeno. Kdybychom toto opakovali, můžeme to dělat donekonečna. Takže jsme se skutečně dohodli na základě nabídek, které jsme měli, a dohodli jsme se zhotoviteli, že zhotovitel má možnost oslovit společnost, která bude provádět archeologický průzkum. Mimo jiné je to muzeum Hradce Králové, není to žádná soukromá firma. Tyto prostředky, které budou použity, v hodnotě 18 milionů korun, budou použity ve prospěch muzea Hradce Králové, které zůstalo jediné ve výběrovém řízení. Já si nemyslím, že to je nehospodárné nakládání se státními prostředky, ale pokud se pan poslanec mýlí, nechť koná jakékoli další kroky. My jsme tímto odblokovali po osmi letech výstavbu silnice, strategické komunikace.

Co se týká pozemků, není žádným tajemstvím, že část pozemků, polovinu ideálního vlastnictví pozemků mezi paní Štrosovou a paní Ludmilou Havránkovou, vykoupilo město Hradec Králové a budeme řešit směnu těchto pozemků za stávající pozemky pod dopravním terminálem. Druhá polovina pozemků ve vlastnictví paní Ludmily Havránkové se řeší po dohodě směnou mezi státem a Ludmilou Havránkovou. V současné době je schválení provedení této směny na Státním pozemkovém fondu a probíhají příslušné zápisy do katastrálních úřadů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že to můžu jenom doporučit. Já bych doporučoval ministrovi, aby se nerozčiloval, v klidu odpověděl na konkrétní dotazy a nestěžoval si, že má připravenu od úředníků celou genezi. Na to jsem se skutečně neptal.

Nicméně jste mi na tu první otázku neodpověděl. Vy říkáte, že jste po osmi letech zahájili stavbu na tom konkrétním místě, a tam se pracovalo jen 22. července, kdy jste tam měli rautík a kdy jste mávali na bagr. Tak jak se ta stavba pohybuje od té doby? Současně jste přiznal porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. To není tak, že můžete postupovat vždy jenom hospodárně, ale kromě toho musíte ještě dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek. Takže těch 18 milionů zaplatí kdo? Kdo komu? A na základě čeho? Podle mě, a nejenom mě, ale podle právních rozborů není možné rozšířit původní předmět zakázky archeologického průzkumu. Navíc když ta zakázka byla původně vysoutěžena. A nevím, kdo vám dal tu informaci, a možná, že byste to mohl říct, že by se to opakovalo do nekonečna. Podívejte se na ten zákon o zadávání veřejných zakázek, tam to poznáte. Ten zákon vypadá trošku jinak. Ale i kdybyste měl pravdu, že to bylo to nejhospodárnější řešení, i tak musíte dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek, nebo nejdřív prosadit změnu, a pak postupovat jinak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pane ministře? Pan ministr si nepřeje odpovědět, doplnit.

Další interpelaci přednese pan poslanec Jiří Štětina na pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci letecké záchranné služby. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP