(15.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych velmi rád a mohl bych tady hovořit spatra bez papíru, protože to sleduji od roku 1995, ale bude lepší, když to přečtu, a pak eventuálně v diskusi doplním. Ale myslím, že diskuse nebude.

Vážený pane ministře, kterého si velmi vážím. Před několika týdny proběhla v České televizi informace o udělení pokuty jednoho milionu korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za tendr na financování letecké záchranky. Důvod byl ten, že Ministerstvo zdravotnictví nepředložilo zadávací podmínky pro toto klientelistické výběrové řízení. Pokud vaše ministerstvo tyto doklady nemá, nebo spíše je někdo nechce předložit, vždyť i dnes jsou na ministerstvu lidé, kteří ve výběrové komisi zasedali, mohu vám pomoci. Já všechny tyto dokumenty mám, neboť jsem je získal zcela legálním způsobem, když jsem se snažil tomuto tunelu ve zdravotnictví zabránit podáním trestního oznámení, které stále běží.

Financování letecké záchranné služby je korupční systém již od roku 1995. Dvě soukromé firmy si díky politikům, jejichž jména jsou velmi dobře známa, zajistily nekontrolovatelné zisky, které si jedna z těchto firem ukládá dokonce do daňového ráje na ostrově Vanuatu. Pokrok vidím v tom, že poslanci konečně dostávají přehled o nákladech na leteckou záchrannou službu, ze kterého jsme zjistili, že náklady na tento segment zdravotnické záchranné služby neustále narůstají na rozdíl od financování celého zdravotnictví, kde se nezohlední nárůst DPH, inflace, kurz koruny atd. Je zcela nepochybné, že toto je díky dlouhodobým a prakticky nevypověditelným smlouvám.

Proč vás, vážený pane ministře, dnes v této věci interpeluji? Je to jednoduché. Korupční smlouvy končí rokem 2016 a je třeba si připravit stejný, rozumějme klientelistický smluvní vztah na dalších osm až deset let. Věřím, že vy díky všem informacím a hlavně faktům nebudete patřit mezi vaše předchůdce z řad ODS, ČSSD, resp. bývalých členů KDU-ČSL. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k tomu mohu uvést, co v interpelaci zaznělo, nevím teď a neznám detailní informace o průběhu výběrového řízení, o kterém pan poslanec hovořil, které se odehrálo před lety. Za sebe mohu říci, a nevím přesně, k čemu ta interpelace směřovala, za sebe mohu říci, že určitě v okamžiku, kdy skončí smlouvy se soukromými subjekty, které zajišťují osm z deseti základen letecké záchranné služby v České republice, že určitě budeme postupovat s péči řádného hospodáře. Určitě budeme postupovat tak, aby byla zajištěna kvalitní a rychlá letecká záchranná služba, a určitě budeme postupovat zcela podle zákonů této země. Víc vám opravdu k tomu neumím říct, ale děkuji za nabídku, děkuji za podněty a budu se těšit na spolupráci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Štětina: Já jen skutečně čtvrt minuty. Jsem rád, že tady pan ministr to, co jsem řekl v poslední otázce, mně potvrdil. A věřím, že skutečně ty smlouvy - ono se jedná totiž o nové smlouvy a ty se většinou vždycky už připravují rok a půl až dva roky dopředu. Takže ono to časově vypadá. Ale já jsem rád, pane ministře, že tyto garance jste dal, a věřím vám a budu vám držet palce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci. Další interpelací je interpelace pana poslance Václava Horáčka na nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci sponzorských aktivit České pošty. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, věnuji se již dlouhou dobu otázce České pošty, státního podniku. Její přítomnosti, ale především její budoucnosti. V této souvislosti jsem opakovaně poukazoval na to, že mi nepřijde jako správné a hospodárné, pokud státní podnik, který naříká nad svou špatnou ekonomickou situací, který v minulosti nutil své zaměstnance doslova k nedůstojnému podomnímu prodeji, který s odůvodněním na ekonomiku chce rušit pobočky v malých městech a obcích, zároveň vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu jakýchkoliv bohulibých aktivit, například ligového fotbalu. Hovoříme zde přitom o milionech či desítkách milionů korun ročně, vynaložených dle mého nesprávně.

Není to tak dávno, kdy jsem pořádal v prostorách této Sněmovny seminář pro starosty a další představitele místních samospráv. Na něm jsme řešili především další vývoj poboček v regionech. Dostali jsme se mimo jiné v rámci této diskuse také k otázce sponzoringu, resp. hospodárnosti vynakládání finančních prostředků. Tehdejší váš první náměstek sliboval, že jednou z priorit současného ministerstva je redukovat všechny marketingové výdaje společnosti jen na ty, které přímo souvisí s obchodní činností společnosti. Snažil jsem se tedy najít ve výroční zprávě státního podniku Česká pošta za rok 2013, jaké výdaje jsou spojeny například s tím, že sponzorujete Fotbalovou asociaci České republiky, díky čemuž se zde například hraje o pohár České pošty. Bohužel, krásná výroční zpráva o 104 stranách tuto zásadní informaci neobsahuje. Stejně tak v ní nelze najít další informace, které se týkají nakládání s finančními prostředky ve společnosti pro tzv. marketingové účely. Jsem rád, že jsem se dozvěděl, že v roce 2013 se podařilo poště šetřit. Pokles výnosů se podařilo vykompenzovat úsporami v nákladech. Provozní náklady klesly meziročně o 543 milionů. Největší úspory bylo dosaženo v osobních nákladech. Hlavními důvody bylo snížení počtu zaměstnanců o 276 a snížení rezervy na nevybranou dovolenou. Jinak řečeno - zatímco byla zachována podpora fotbalu a jiným zbylým aktivitám, pošta propouštěla své zaměstnance.

Tedy otázka: Vážený pane ministře, pokud již budete v ověřování toho, kolik pošta, státní podnik, každý rok dává na fotbalový pohár, rád bych vás při této příležitosti požádal také o informaci, kolik dává na jinou podobnou tzv. marketingovou podporu a do čeho. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Václavu Horáčkovi. Na jeho interpelaci bude odpovězeno písemně. A než dám slovo panu poslanci Koníčkovi, tak mi dovolte, milé kolegyně, milí kolegové, abych mezi námi přivítal delegaci Národního shromáždění státu Kuvajt. V čele delegace stojí pan místopředseda Národního shromáždění a můj ctěný kolega pan Mubarak Alkhurainej. Welcome to the Chamber of Deputies of Czech Parliament! (Poslanci vstávají a tleskají.)

A my budeme pokračovat interpelací pana poslance Koníčka taktéž na pana ministra vnitra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, jako předseda kontrolního výboru při kontrole výročních finančních zpráv politických stran a hnutí dost často pracuji s registrem politických stran a hnutí, který je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. Tento registr byl zřízen na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích v roce 2001. Součástí registru má být také historie zveřejňovaných údajů. Říkám důvodně "má být", protože ona historie údajů je v rejstříku pouze u politických stran a hnutí vzniklých po zřízení registru. U starých politických stran si historii údajů vůbec nepřečtete.

Pane ministře, kdy uvede ministerstvo údaje v registru do souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Naštěstí politické strany si oslovení staré neberou osobně a neurazí se.

Dalším interpelujícím bude paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomného vicepremiéra vlády pana Pavla Bělobrádka ve věci přímé volby starostů. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP