(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan ministr vám jistě odpoví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych reagoval opravdu jen na nález Nejvyššího kontrolního úřadu, nikoli na tvrzení nějakých médií, a v nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu se nic o jakémkoli zvýhodňování neříká. Za prvé.

A za druhé k té doplňující otázce pana poslance, proč byly hrazeny i výkony, které nebyly zařazeny do seznamu výkonů. Já bych to nenazýval úplně experimentální léčbou, nicméně možná kolegové, kteří znají zdravotnický systém a kteří se v něm orientují, určitě potvrdí, že vždycky je jistý počet výkonů, které než se dostanou do seznamu zdravotnických výkonů, protože jde o poměrně zdlouhavý proces, který posuzuje komise, a medicína kráčí mílovými kroky velmi rychle a stane se, že jsou výkony k dispozici, které pojišťovny, nejenom Česká průmyslová pojišťovna, zkrátka hradí mimo sazebník výkonů na základě předběžné kalkulace. Podobně je to u Všeobecné zdravotní pojišťovny. V okamžiku, kdy jsou tyto výkony ověřeny praxí, proběhne jednání v této komisi a pak vyhláškou ministerstva zdravotnictví jsou zařazeny do seznamu výkonů. My jsme si z nálezu NKÚ vzali jakousi zpětnou vazbu, že je třeba, aby to bylo co nejrychleji, aby proces nebyl zbytečně dlouhý. Nicméně zůstane faktem, že určitě budou existovat výkony, které nejprve budou hrazeny na základě těchto kalkulací a pak až na základě seznamu výkonů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. 28. v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Jan Zahradník a interpeluje pana ministra Mariana Jurečku.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, chtěl jsem se na pana ministra Mariana Jurečku obrátit s interpelací ve věci metodiky podávání příspěvků na hospodaření v lesích. Vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, a vzhledem k tomu, že se na něj obracím svou interpelací poprvé, interpelaci stahuji a podám ji v některém dalším interpelačním termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. 29. byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, který svou interpelaci stáhl, a 30. je pan poslanec Radim Holeček, který interpeluje pana ministra Antonína Prachaře ve věci dálnice D8. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, vzpomínám si, jak v kampani, je to skoro rok, před parlamentními volbami v roce 2013 kandidáti hnutí ANO akcentovali téma dostavby dálnice D8. Jistě si vzpomene kolega Brabec, jak jsme v předvolební diskusi v televizi toho byli plní, on toho byl plný, že se to musí dostavět co nejrychleji. Uplynul téměř rok a já bych se chtěl rád zeptat jménem obyvatel našeho kraje, kterým nedokončená D8 stále komplikuje život, co je nového a jak jste s tím pohnul, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Poprosím vás, pane ministře, o odpověď, jak jste s tím pohnul.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane předsedající, jak vidíte, nemám žádný podklad s sebou, nicméně tato záležitost je velmi živá, tak to mám ještě v čerstvé paměti.

Co se týká osmičky, chtěl bych říct, že my jsme s panem zde přítomným ministrem životního prostředí navštívili problematické místo v Dobkovičkách někdy v březnu, řádově pár týdnů poté, co byla ustanovena tato vláda. Na místě jsme si prohlédli, v jakém stavu ten sesuv je, a oba dva jsme, myslím, zkonstatovali ve shodě, že je smutné, že více než devět měsíců po sesuvu nikdo na toto místo nepřijel a nezačal ten problém řešit. Když vezmu chronologii dál od té doby, co jsme se tam spolu potkali, zástupci CHKO. Dohodli jsme vykácení spadlých porostů a vybudování příjezdové komunikace pro to, aby těžká technika mohla přijet na místo a začít dělat vrty a zkoumat geologické podloží na místě sesuvu. První poznatky jsme měli koncem května, v červnu jsme slíbili, že bude zpracována základní teze a studie, jakým způsobem chceme tento sesuv řešit. Toto jsme všechno dodrželi. Zjistili jsme, že tam neustále stoupá hladina spodní vody a celý problém sesuvu byl způsobený tím, že v lomu, kde probíhá těžba, docházelo k vršení zeminy na horní hranu svahu, a tím došlo k přetížení horní strany svahu a vzhledem k šestimetrové vrstvě spodní vody na jílovitém podloží došlo prostě logicky k ujetí. To nemohlo dopadnout jinak.

My máme v této chvíli geologický průzkum, máme v této chvíli zpracovaný projekt sanace svahů a první žádost na hejtmana Ústeckého kraje jsme předložili, tuším, někdy v červenci, s tím že jsme požádali o vyhlášení stavu nebezpečí pro to, abychom mohli tento svah začít sanovat. Cílem stavu nebezpečí není to, že bychom chtěli obejít zákon o zadávání veřejných zakázek. Je třeba říct, že místo svahu není v majetku státu a my musíme mít možnost vstoupit na cizí pozemky. Je třeba rovněž říct, že musíme navázat na součinnost postupových prací spolu dneska s provozovatelem lomu a to můžeme udělat, pokud máme stav nebezpečí, a hejtman může v tomto stavu nařídit bezodkladné provedení některých sanačních prací.

Pan hejtman si od nás vyžádal doplnění, poté co se s původním materiálem nespokojil a konstatoval, že nenastaly žádné významné skutečnosti pro to, aby stav nebezpečí byl vyhlášen. My jsme se dohodli, že do termínu 10. září předložíme doplněný materiál, a učinili jsme tak 8. září, o dva dny dříve. V této chvíli čekáme, jak hejtman Ústeckého kraje naloží s naší žádostí. Máme přislíbeno, že vyjádření by mělo padnout zítra. I kdyby bylo jakékoli a znovu negativní, připravujeme jinou, další, náhradní variantu v souvislosti se stavebním zákonem. Připravili jsme příslušné podání na stavební úřad, abychom mohli neprodleně začít se sanací svahu.

Domněnky a hypotézy, že tato sanace by měla stát více než jednu miliardu, se v našem projektu nepotvrdily. Sanace je v podstatě daná do dvou etap, a to je odtěžení zeminy z horní strany svahu, vybudování odvodnění trativodu v otevřeném příkopu a vybudování drenáže, svedení hladiny spodních vod do vodoteče, který je za dálnicí, a následně ve spodní části sesuvu prováděné stabilizace tzv. žebrováním. Nejedná se o žádné vrty, žádné piloty ani žádné stavby, o kterých se dříve spekulovalo v minulosti. Předpokládané náklady na první etapu, tzn. odvodnění a odstranění části sesuvu, se pohybují podle projektanta řádově do 80 milionů, další náklady včetně vybudování zpevňovacích žeber by neměly překročit 300 milionů. Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy jsou připraveny neprodleně zahájit tyto práce a pokračovat dál.

Na ostatních úsecích se pracuje, je tam otázka změny během výstavby, které musí projednat Ředitelství silnic a dálnic se zhotoviteli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec vypadá, že má připravenou doplňující otázku.

 

Poslanec Radim Holeček: Jenom takové shrnutí. Takže nám nezbývá, než se modlit, aby první polistopadový komunistický hejtman dostal rozum, a až bude po volbách, tak aby konal. Měl by konat teď, ale na mě to dělá dojem, že čeká, až bude po komunálních volbách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To bylo konstatování. Pochopil jsem, že to nebyl dotaz, pane poslanče. Nebyl to dotaz. Dobře, děkuji.

Než budeme pokračovat dál, dorazily ke mně dvě omluvy, já je přečtu. První z nich je, že z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Karel Černý, a mezi 16.15 a 19.30 hodinou se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Holeček.

Třicátý první v pořadí interpelací byl vylosován pan poslanec Jan Birke, který interpeluje opět pana ministra dopravy pana Antonína Prachaře. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se vaším prostřednictvím zeptal pana ministra dopravy, zda si uvědomuje zásadní časový tlak a omezený prostor pro přípravu výběrového řízení na provozovatele mýtného systému pro rok 2017. Říkám to s plnou odpovědností a s plnou vážností, protože v současné době a dlouhodobě je ta situace - já to nevyčítám samozřejmě panu ministrovi, protože před ním byla celá řada ministrů, stal se takový fenomén, kdy celá řada kamionů, především těch zahraničních spedičních služeb, projíždí obcemi, městy v kategorii silnic druhé a třetí třídy a jednoznačně objíždějí mýtný systém, čímž samozřejmě dochází do jisté míry k velké devastaci především komunikací. Za prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP