(16.50 hodin)

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, protože jsem se nechal unést. Já se chci zeptat pana ministra, kdy plánuje sestavit kompletní vedení Ředitelství silnic a dálnic, a umožnit tak efektivní fungování této organizace. To je první otázka. A druhá otázka, jestli -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Skvělé. Pan ministr vám odpoví a pak budete mít druhé kolo. Děkuji vám.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, v otázce ŘSD - velké téma - bych chtěl říci, že nový tým vedení ŘSD jsem přivedl 1. dubna letošního roku. A znovu zopakuji to, co už jsem řekl několikrát - nevybral jsem pouze generálního ředitele, ale vybral jsem manažerský tým v počtu šesti lidí, který začal jednak dělat kroky dovnitř organizace, tzn. analýzu všech neproplacených faktur, všech změn během výstavby a dalších a dalších věcí, porušování rozpočtové kázně a věcí, které jsme zdědili. Zároveň jsme začali dělat na přípravě investic a myslím si, že úsek přípravy investic dneska pracuje, a myslím si, že i veřejnost to vnímá. Stejně tak postupně byl na místo provozního úseku přivedený nový člověk. A samozřejmě toto není možné udělat v rámci jednoho dne. Ti lidi někde pracují, ti lidi mají nějaké výpovědní lhůty, příp. rozvázání pracovního poměru u bývalých zaměstnavatelů, a postupně jsme tento tým budovali. Výsledky toho týmu, si myslím, že veřejnost vnímá např. v rámci oprav mezi Průhonicemi a Chodovem, kde došlo k otevření tohoto úseku o 22 dnů dříve, než bylo původně plánováno.

Já bych chtěl říct, že osoba generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic je velmi důležitou osobou jednak dovnitř organizace, aby zaměstnanci naprosto jasně věděli, kdo této organizaci šéfuje, a jednak aby i zhotovitelé věděli, že mají mezi sebou partnera. Pouze jedenkrát jsem jmenoval generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic pana Kubiše. Ten bohužel po čtyřech měsících rezignoval a při vši úctě při zjištění - možná se mu ani nedivím. V této chvíli probíhá výběrové řízení na ředitele Ředitelství silnic a dálnic. Máme 28 uchazečů. Hodnoticí komise mně doporučila užší výběr čtyř lidí, se kterými postupně vedu nějaké diskuse.

Já si myslím, že tato organizace na rozdíl od toho, co bylo v minulosti, je v této chvíli stabilní a plní své úkoly, byť nemá jmenovaného generálního ředitele. Na generálního ředitele si skutečně dám dostatek času a dám si dostatek prostoru, abych vybral takovou osobu, která zapadne do manažerského týmu a povede Ředitelství silnic a dálnic nejenom krátkodobě, ale s dlouhou vizí, minimálně do skončení funkčního období této vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Máte na to minutu, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Ano, ano. Děkuji, pane místopředsedo, děkuji vám za vaši shovívavost. Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Je to opravdu velké téma a já vám tuto organizaci opravdu nezávidím, to mi věřte. Nicméně dovolte mi, abych vám opravdu položil ještě jednu doplňující otázku, která mě do jisté míry zajímá, a vy to velmi dobře víte, že mě zajímá dlouhodobě, a to je váš názor, pokud jste ho změnil, nebo nezměnil a dále na něm trváte, co se týče restrukturalizace jednotlivých ředitelství Ředitelství silnic a dálnic. Tuším, že z těch současných 25 snížení na 8. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a poprosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Já bych chtěl upřesnit, že těch závodů není 25, ale pouze 13. Závodů Ředitelství silnic a dálnic je v této chvíli 13 a jsou vesměs v krajských městech. Samozřejmě jsme se zabývali i touto záležitostí, jakým způsobem budeme řešit tyto závody, které jsou pod generálním ředitelstvím. A není žádným tajemstvím, že jsme se zabývali i myšlenkou redukovat tyto závody. Bavili jsme se o tom, co vás, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, zajímá nejvíc, a to je Hradec Králové a Pardubice, kde na vzdálenosti 20 km máme dva závody Ředitelství silnic a dálnic. Pro nás je a bude i nadále důležité, aby Ředitelství silnic a dálnic fungovalo. Pro nás není důležité, že v každém krajském městě bude závod Ředitelství silnic a dálnic. Historicky jsem si zjistil, že bylo pouze 8 závodů Ředitelství silnic a dálnic, a nikde není vyloučeno, že se k tomuto modelu nevrátíme. V této chvíli bych chtěl říct, že nemáme naprosto jasné, kterých závodů se to bude týkat a zda některé závody budou tzv. redukovány pouze na odloučená pracoviště. Nicméně máme vizi, že toto připravíme do konce letošního roku, a vše, stejně jako organizační schéma Generálního ředitelství Ředitelství silnic a dálnic, jsme projednali s dotčenýma dvěma odborovými organizacemi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní bych poprosil pana poslance Petra Bendla o jeho interpelaci. Interpeluje pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci sankcí Evropské unie vůči Rusku.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře zemědělství, z médií jsem se dozvěděl, že chcete téměř vlastním tělem bránit tomu, aby se na území České republiky dostaly levné potraviny. Trošku s podivem říkám, že se tomu divím, že by měl být náš společný zájem na tom, aby lidé mohli kupovat levné potraviny. Nezaměňovat prosím se slovíčkem kvalitní potraviny. Myslím si, pane ministře, že byste se měl věnovat především tomuto tématu a dělat maximum pro to, aby se zemědělcům vyplatilo pěstovat potraviny, chovat dobytek tak, abychom byli konkurenceschopní na tom zemědělském trhu, abychom nemuseli dotovat řepku, rychle rostoucí dřeviny apod., ale naopak orientovali finance a finanční podpory, které z Evropy jdou, a nejsou to malé prostředky, právě do oblasti potravin. Tak zajistíte, že budou moci býti potraviny levnější. Ale jak chcete stát na hranicích a bránit tomu absurdnímu, aby lidé mohli kupovat levné potraviny, to jsem se tady dneska chtěl dozvědět, ale evidentně se to nedozvím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S další interpelací, 36., byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, který interpeluje paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, doplatek na bydlení je sociální dávkou, která má pomoci s úhradou nákladů na bydlení těm, kteří tyto náklady nejsou schopni hradit sami. Částka vyplaceného doplatku na bydlení se však každoročně zvyšuje. V loňském roce už dosáhla téměř 3 mld. korun. Starostové měst a obcí si stěžují na předražené ubytovny, ve kterých jsou ubytováni občané, za něž platí stát nájem formou doplatku na bydlení, kde nájemné mnohonásobně převyšuje nájemné obvyklé v obci. Tato praxe pak způsobuje koncentraci sociálněpatologických jevů v lokalitách, které jsou takto využívány.

Paní ministryně, proč úřad práce dosud vyplácí často nehorázně vysoké doplatky na bydlení? Zákon o pomoci v hmotné nouzi jasně stanoví, že doplatek na bydlení má být přiznán do výše, která je v místě obvyklá.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Poprosím paní ministryni, aby odpověděla na tento dotaz.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Tak především bych chtěla říct, že jsme tady včera ve třetím čtení schválili novelu zákona o hmotné nouzi, který omezuje zásadním způsobem ten jev, který jste popsal. To tedy nebudu opakovat.

Co se týče toho, co stanovuje a nestanovuje přímo ten zákon, tady se musíme zase vrátit zpět a připomenout si, co se stalo s těmi úředníky a úřednicemi, kteří tyto dávky vyplácejí. Oni byli převedeni z obcí na úřady práce, přičemž já se domnívám, že to neměla být agenda úřadu práce, aby vyplácel sociální dávky, obzvlášť dávky pomoci v hmotné nouzi, kde součástí vyplácení by měla být sociální práce s těmi lidmi. A po cestě, abych tak řekla, tím převodem se jich asi tři tisíce ztratily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP