(17.00 hodin)
(pokračuje Marksová)

To znamená, že my se v současné době snažíme vlastně žehlit situaci, která tady vznikla po zásahu pana exministra Drábka, a vlastně tak jak byly úřady práce personálně oslabeny, tak kontrola, možnost toho opravdu se chovat úplně striktně, byla velice omezena. A otázka ceny v místě obvyklé je vlastně v zákoně sice takhle napsaná, ale potom je velice neurčitě, jak je to teď, zakotvené, jak tuhle cenu zjistit a jak podle toho postupovat.

Další věc je, že musím říci, že tady mám průměrná čísla za jednotlivé regiony, a tam zase doplatky na bydlení nijak nehorázné nejsou, ale v některých obcích máte pravdu, že to tedy ujíždí. My jsme přesvědčeni, že teď, poté co od srpna nabírají úřady práce dalších 600 lidí a poté co vejde v platnost novela, kterou jsme tady měli včera, která to všechno mnohem více zpřesňuje a zpřísňuje, k tomuto už docházet nebude.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Budete mít doplňující dotaz? Ještě padne. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za vysvětlení, paní ministryně. Já jsem tedy pochopil, že v tuhle chvíli tedy nedodržujete zákon, že na to asi nemáte personální vybavení, jak jsem tomu dobře rozuměl. Nicméně bych vás chtěl skutečně vyzvat k okamžitému dodržování zákona o pomoci v hmotné nouzi úřadem práce. A pokud úřad má nějaké nehospodárné chování, abyste z toho prosím vyvodila důsledky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To nebyl dotaz. Chcete reagovat, paní ministryně?

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Jenom krátce. My toto všechno teď kontrolujeme, ale opravdu jsme pořád ještě trochu na začátku. Nedomnívám se, že by úřady práce vysloveně porušovaly zákon, protože jak říkám, ono to místně obvyklé nájemné v podstatě nikde stanoveno není, ale samozřejmě teď probíhají důkladné audity toho všeho, kde se místně co vyplácí a jak. Musím říci, že třeba čísla kontrol, které jsou ty úřady práce, které byly dosud schopny udělat, se pohybovaly okolo 5 %. Takže to se teď zvyšuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě omluvenky - dnes do 18 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Sedláček a dnes, 25. 9., od 17.40 do konce jednacího dne Poslanecké sněmovny se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jeroným Tejc.

Přistoupíme k další interpelaci a tu má paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci volebních deliktů. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, rozhodnutí o potrestání jednoho z advokátů vydané Českou advokátní komorou za předvolební atak na prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga vyvolalo zaslouženou pozornost. Připomínám, že lživý inzerát byl na objednávku tohoto pána otištěn v první den druhého kola voleb prezidenta republiky v deníku Blesk. Zřejmě už proto, že jej za potrestání vzhledem k výši sankce ani nelze považovat, po pravdě jde o jednoznačný výsměch všem občanům, a to nejen těm, pro které férové volby nejsou jen frází. V této souvislosti se objevila myšlenka zavedení takzvaných volebních deliktů, díky nimž by bylo možné postihnout jednání, která jsou s představami o slušné a spravedlivé volební soutěži v rozporu. Tento nástroj se může jevit jako kontroverzní, nicméně současné řešení v podobě případné neplatnosti voleb, a teď nemluvím jen o volbách prezidentských, není optimální. Navíc jím nelze podchytit všechna jednání, na jejichž závadnosti panuje obecná shoda.

Vážený pane ministře, jaký je váš názor na zavedení volebních deliktů do českého práva? Myslíte, že mohou představovat účinný nástroj represe vůči těm, kteří zneužívají současných měkkých pravidel? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Bude vám odpovězeno písemně.

Třicátý osmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Zbyněk Stanjura ve věci interpelace na pana ministra Antonína Prachaře ve věci mýtného systému. Není zde, v tom případě budu pokračovat dál, jak bylo vylosováno pořadí.

Třicátý devátý byl vylosován pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje pana ministra Milana Chovance ve věci zakázky na externí právní služby. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vážený nepřítomný pane ministře, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra podléhá kontrole členů správní a dozorčí rady, ve které má vaše ministerstvo své zástupce. My jsme byli jako poslanci výboru pro zdravotnictví informováni dopisem pana ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra o dopisu, který byl rozesílán jako otevřený dopis zaměstnanců Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, ve kterém byly některé skutečnosti.

Chtěl bych požádat o to, abyste sdělil, případně odpověděl písemně, zda tvrzení, která se objevila v osobním dopise pana Jaromíra Gajdáčka, ředitele zdravotní pojišťovny, že všechny věci, které byly v dopise popsány, že se jimi zabývaly správní a dozorčí rada zdravotní pojišťovny a že vše bylo v pořádku projednáno ve výboru pro audit. Přesto bych se chtěl konkrétně zaměřit na to, aby byla sdělena odpověď, zda zakázka na externí právní služby byla zadána v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zda pan ministr a členové správní a dozorčí rady za Ministerstvo vnitra považují vozový park používaný managementem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra za přiměřený. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Bude vám odpovězeno písemně.

Čtyřicátý v pořadí byl vylosován se svou interpelací opět pan poslanec Zbyněk Stanjura s interpelací na pana ministra Antonína Prachaře. Bohužel ani teď pana poslance nevidím. Budeme pokračovat dál. Čtyřicátý první byl pan poslanec Michal Kučera. Ten svoji interpelaci stáhl.

Čtyřicátá druhá byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou ve věci odpovědnosti komunálních politiků. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, písemně nebo ústně se na mne obrátilo již několik starostů a zastupitelů ve věci nešťastného vymezení právní odpovědnosti, kterou v rámci výkonu svých funkcí nesou. Kritéria stanovená zákony považují komunální politici za vzájemně rozporná či příliš abstraktní, v důsledku čehož nemohou poskytovat jasné vodítko pro jejich činnost. Za problematickou se označuje zejména oblast nakládání s obecním majetkem. Situaci by pomohla vyřešit novela příslušných předpisů, která by do věci vznesla jasno. Ostatně pro její přijetí se včera vyslovil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, o jehož erudovanosti samozřejmě nepochybuji.

Vážená paní ministryně, souhlasíte se mnou, že jde o závažný problém, který je patrně v součinnosti s resortem vnitra třeba legislativně řešit?. Jakým způsobem a především kdy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Bude vám odpovězeno písemně.

Čtyřicátý třetí v pořadí byl vylosován pan poslanec Jan Birke, tuto interpelaci stahuje, a 44. je opět pan poslanec Jan Birke opět s interpelací na pana ministra Antonína Prachaře ve věci podlimitní zakázky na ŘSD Praha. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. To už je moje poslední interpelace, pane ministře. Ta bude velmi jednoduchá a velmi krátká. Reaguji na novinový článek, kde jsme se mohli všichni dočíst, že existují podlimitní zakázky na ŘSD Praha, které dávají zjednodušeně řešeno zakázky firmám, které sídlí ve stejné budově jako Ředitelství silnic a dálnic Praha a mají ve svých názvech ta vína. A v neposlední řadě je to celé podezřelé. Já bych chtěl slyšet váš názor, jestli se tím jako ministr zabýváte a jak celou situaci řešíte. A jestli to je vůbec pravda. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP