(17.20 hodin)
(pokračuje Válková)

Ale nevidím tady žádný problém. Problém vidím spíše v tom, že ty orgány činné v trestním řízení, které se zabývají touto problematikou, si někdy nejsou dostatečně vědomy specifik výkonu činnosti, výkonu funkce komunálního politika a třeba i zvýšené míry rizika, kterou na sebe musí při tom rozhodování brát. A myslím si, že by bylo namístě, aby právě třeba státní zástupci nebo soudci, kteří se touto problematikou zabývají v oblasti trestní, měli dostatek informací. (Upozornění na čas.) Což můžeme v rámci Justiční akademie zajistit. Pro mě je to dotaz, který vede i k určitému zamyšlení nad tím, jestli by v Justiční akademii nemělo dojít k proškolení státních zástupců a soudců právě ve vztahu ke specifikům činnosti komunálních politiků a jejich možné trestní odpovědnosti za určitý druh trestných činů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Budete mít doplňující dotaz, paní poslankyně?

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, děkuji moc za to, že zde zaznělo, že pokud starostové a zastupitelé mají nakládat s obecním majetkem účelně a hospodárně, tak to je v pořádku. Nicméně orgány činné v trestním řízení často účelnost a hospodárnost posuzují zcela jinak, než když se starosta nebo zastupitelstvo rozhodnou ve prospěch obce s tím, že jsou si vědomi, že někdy to účelné nebo hospodárné býti nemuselo. To si myslím, že by se mělo řešit. Proto mě mrzí, že vláda vydala negativní stanovisko k našemu návrhu novely zákona o obcích, který by tento problém velmi jednoduše mohl řešit. Nicméně doufám, že na plénu bude o tomto tématu dostatek času, abychom si vyjasnili postoj i právě k tomuto našemu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Budete reagovat, paní ministryně?

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Využiji té možnosti k tomu, abych řekla svoje osobní stanovisko. Myslím si, že je třeba novelizací všech souvisejících předpisů, pokud to povede ke konkretizaci povinností zastupitelů na komunální úrovni. A jsem si velice dobře vědoma právě těch rizik, kterým je vystaven ten, který má nakládat s majetkem s tou zvýšenou pečlivostí a přitom musí plnit svoje úkoly, které kromě jiného vyžadují, aby na sebe vzal i určité riziko, že to nemusí vždycky dopadnout tak, jak v momentě, kdy přijímá to rozhodnutí, zamýšlí. Ale právě tomu by měl bránit institut, který známe z trestního práva odnepaměti, a to je prokázání úmyslu poškodit, nehospodárně nakládat, porušit určitou povinnost.

Pokud jde o novelizaci, kterou jste, paní poslankyně, zmínila, tak já si myslím, že opravdu je třeba se k ní ještě vrátit při projednávání konkrétního zákona. A zřejmě se v debatě potom také osobně vyjádřím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Než budeme pokračovat dál, přečtu dvě omluvenky. Dnes se od 17 hodin z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Martina Berdychová a v době od 18 do 19.30 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška.

Šestačtyřicátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Zbyněk Stanjura s interpelací na pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše - ale poslance Stanjuru zde nevidím. Tak v tom případě budeme pokračovat dál, a to poslední interpelací, kterou má opět paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Věru Jourovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v časopise Euro jsem si před dvěma týdny přečetla zajímavý článek o reklamní kampani na podporu turismu a tuzemské gastronomie, kterou pod názvem Czech Specials uskutečňuje agentura CzechTourism. Text přináší varovné informace o způsobu, jakým je program realizován. Podle zjištění časopisu Euro se má v této kampani utratit téměř 1,5 miliardy korun, a to v řadě případů zcela neefektivně a neúčelně. Omluvou přitom pochopitelně není skutečnost, že jde o prostředky evropské. Zcela naopak. Situace je opravdu alarmující. Některé z restaurací, které jsou do kampaně zapojeny, dokonce vůbec nenabízejí tradiční česká jídla, jejichž propagace měla být podstatou této kampaně.

Vážená paní ministryně, jistě nejen mne zajímá, kdo za tato pochybení nese odpovědnost a jakým způsobem hodláte zjednat nápravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že zde paní ministryně Jourová není, tak vám bude odpovězeno písemně. A já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. A tak jak bylo v průběhu dne stanoveno, budeme pokračovat v 18 hodin projednáváním čtyř bodů, které jsou pevně zařazeny, a já do 18. hodiny přerušuji jednání schůze.

(Poslanci z pléna žádají pokračovat bez přerušení.) V tom případě poprosím o čtyřminutovou přestávku s předsedy klubů, abychom se domluvili na dalším postupu, protože jsem měl informaci, že budeme pokračovat od 18 hodin. Poprosím předsedy klubů, aby se ke mně dostavili, a domluvíme se. (Porada s předsedy klubů.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP